logo
COVID-19

Chceme spoluprácu, odmietame nátlak

Futbal ako aj šport v širšom slova zmysle prežíva v súčasnosti asi najťažšie obdobie od konca 2. svetovej vojny. Totálne utlmenie všetkých zápasov, tréningov a aj iných športových aktivít na všetkých úrovniach bolo ešte pred pár týždňami nepredstaviteľné. V týchto a nasledujúcich dňoch, týždňoch a mesiacoch sa im nebude možné venovať. Čakajú nás neľahké časy, kedy mnoho klubov ale aj ľudí okolo futbalu (bez rozdielu či ide o hráčov, funkcionárov, fanúšikov a ďalších) bude riešiť neraz aj existenčné otázky.

Preto je nesmierne dôležité aby sa futbalová rodina zomkla a každý z jej členov sa snažil pomôcť nielen sebe ale aj tým druhým. Aktivity a predovšetkým komunikácia niektorých predstaviteľov Únie futbalových profesionálov oficiálne prezentovaných jej prezidentom sú v protiklade s touto nevyhnutnou požiadavkou a platí to aj o tej najnovšej. List prezidenta ÚFP zo dňa 11.3.2020 adresovaný zástupcovi hráčov vo Výkonnom výbore SFZ je názornou ukážkou trvalej snahy o vedomú stupňovanú konfrontáciu so SFZ, jeho orgánmi a predstaviteľmi.

Slovenský futbalový zväz odmieta tento spôsob komunikácie. Nie preto, že by sa nechcel zaoberať problematikou presadzovania a dodržiavania práv pre profesionálnych hráčov, ktoré im prináležia. Odmieta ho preto, že nepristúpi na (akokoľvek hlasný) nátlak organizácie, ktorá sa navzdory opakovaným ponukám odmieta stať členom SFZ. Zároveň opakovane a ultimatívne deklaruje svoje neadekvátne požiadavky voči SFZ a jeho najvyšším orgánom, pričom ich rozhodnutia a predpisy odmieta rešpektovať. A to aj napriek tomu, že vo svojich vlastných stanovách oficiálne uvádza jeden zo svojich hlavných cieľov ”rešpektovať Slovenský futbalový zväz a jeho stanovy, rozhodnutia a nariadenia jeho orgánov, rešpektovať ich právomoc a kompetencie ..."

Slovenský futbalový zväz je kedykoľvek pripravený spolupracovať s každou organizáciou, ktorá ho nebude považovať za nepriateľa, ktorého je potrebné znevažovať, snažiť sa o jeho diskreditáciu či nátlak na neho. Máme nádej, že takouto organizáciou môže v budúcnosti byť aj Únia futbalových profesionálov. Či sa tak stane, záleží už len od jej členov a predstaviteľov.

Odpoveď člena VV SFZ - zástupcu hráčov zo dňa 25.3.2020
List prezidenta ÚFP adresovaný členovi VV SFZ - zástupcovi hráčov z 11.3.2020

Značky