logo
COVID-19

Za účelom poskytnutia čo najpresnejších informácií sme spracovali sekciu často kladených otázok, kde zhromažďujeme všetky dôležité otázky. V prípade, ak formou často kladenej otázky sme nezodpovedali Vami požadovanú informáciu, neváhajte sa na nás obrátiť prostredníctvom e-mailovej adresy covid19@futbalsfz.sk.