logo
COVID-19

Ekonomické opatrenia vlády SR (COVID 19)

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len “ministerstvo”) vyčlenilo z vlastných zdrojov sumu 2 mil. eur, ktorú poskytlo národným športovým zväzom futbalu, ľadového hokeja, basketbalu, volejbalu a hádzanej v súvislosti s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR, na základe ktorých boli najvyššie ligové súťaže dospelých v uvedených kolektívnych športoch počas prvej vlny pandémie COVID-19 zrušené alebo sa dohrali bez divákov, pričom aktuálne sa môžu konať len bez účasti divákov, čo dotknutým klubom spôsobilo a spôsobuje výpadok príjmov.

Národné športové zväzy sú povinné poskytnúť (refundovať) tieto prostriedky všetkým klubom najvyšších ligových súťaží na pokrytie osobných nákladov v aktuálnom období, pričom národné športové zväzy sú povinné vyčleniť vlastné zdroje v objeme 50 % ministerstvom poskytnutej sumy (spolu 1 mil. eur), ktorá musí byť poskytnutá na pokrytie ďalších nákladov klubov národných ligových súťaží, v prípade futbalu a ľadového hokeja prioritne klubov najvyššej alebo druhej najvyššej ligovej súťaže mužov.

Ministerstvo v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR zároveň pripravuje schému pomoci športovým klubom v súvislosti s dopadmi opatrení počas prvej a druhej vlny pandémie COVID-19.

"SFZ v tejto súvislosti obdržal finančné prostriedky vo výške 755.556,- eur, ku ktorým uhradí profesionálnym klubom v zmysle vyššie uvedeného finančné prostriedky vo výške 377.778,- eur."