logo
SFZ

VIDEO: Do ISSF sa zapojili už aj delegáti stretnutia. Testovať sa budú na zápisoch z jesene

TRENČÍN (SFZ) - Rodina používateľov elektronického informačného systému slovenského futbalu sa rozrástla o delegátov stretnutia

Delegáti stretnutia mali v Trenčíne svoje pravidelné každoročné stretnutie. Tentokrát na pôde Dopravnej akadémie zasadli do školských lavíc a v učebni informatiky sa učili používať Informačný systém slovenského futbalu. František Košičár, poverený vedením Úseku delegátov stretnutí, pre www.futbalsfz.sk rozprával o výhodách, ktoré ISSF prinesie do ich každodennej práce. "Očakávania sú veľké. Úsek delegátov, ktorý je iniciátorom, je badateľné, že sú rôzne prístupy. Generačne starší prijímajú systém trochu s obavami. Mladší nemajú problém, pretože elektronická komunikácia je blízka každému. Systém nie je zložitý, ale je efektívny," povedal Košičár.

Neoddeliteľnou súčasťou každej prezentácie ISSF je Vedúci IT úseku SFZ Ján Letko."Mojou hlavnou úlohou je oboznámiť delegátov, že sa stávajú súčasťou našej ISSF rodiny, a že sa im snažíme zjednodušiť a spríjemniť prácu," ozrejmil zjednodušene svoju úlohu na stretnutí. "Som veľmi rád, že delegáti prijali systém pozitívne. Zjedoduší im to prácu," popísal Letko prijatie systému delegátmi. "Keďže systém je pripravený tak, že každý záznam je kompetentnou osobou spätne otvoriteľný a upraviteľný, každý z delegátov sa počas zimnej prestávky dostane k zápasom, na ktorých bol delegovaný. Vyplní nové tlačivo, otestuje sa takto sám, otestuje systém, či tam nie sú chyby, na ktoré sme počas testovacej prevádzky nemohli prísť," povedal Ján Letko s dovetkom, že v prípade, že bude všetko v poriadku, delegáti by sa plne mohli zapojiť už od jarnej časti ligových súťaží.

"Trochu som si zaspomínal na vysokoškolské časy," povedal Letko o učebni informatiky, v ktorej prednášal delegátom. "(Ako študenti sú) vnímaví," povedal o svojich "žiakoch" - delegátoch stretnutia "pedagóg" Ján Letko"Každý sme dostal nejakú úlohu," odpovedal na otázku rozdávania "domácich úloh". "Zimná prestávka je pre nás obdobím, kedy nám nebežia súťaže a môžeme sa venovať činnostiam, na ktoré nemáme počas roka čas."

Značky