logo
COVID-19

Mládežnícke futbalové kluby podporujú spoločné vyhlásenie športových zväzov, žiadajú obnovenie tréningového procesu i súťaží

BRATISLAVA (SFZ) - Aj slovenské futbalové kluby, ako neoddeliteľná súčasť spoločnosti, pre ktorú má naša existencia a činnosť zásadný význam a priamo ovplyvňuje jej životaschopnosť, si plne uvedomujú kritický stav  v súvislosti s nepriaznivým vývojom pandemickej situácie a šírenia ochorenia COVID-19.

Takmer dvojročné spolužitie s koronou nás však naučilo, ako je možné naďalej v čo najväčšej miere pracovať na sebe v našom chránenom priestore pri rešpektovaní všetkých nutných opatrení a pritom plniť zásadnú a zmysluplnú funkciu, ktorú máme pri výchove a kvalitatívnom športovom aj mentálnom napredovaní našej futbalovej mládeže.

Je v záujme nás všetkých a naozaj celej spoločnosti, aby sme v spolupráci s rodičmi a odbornou zložkou našich klubov mohli uchopiť tréningový proces aj v tejto neľahkej pandemickej situácii. Už s tým máme skúsenosti a sme schopní realizovať prípravu tak, aby počas nej boli akceptované a dodržiavané všetky nariadenia na ochranu zdravia a života každého jednotlivca – člena ktorékoľvek nášho klubového tímu a zároveň sa v čo najväčšej miere plnil plán spoločného progresu a individuálnej výchovy mladej generácie. Z toho, čo už vieme, je zrejmé, že aj krátky výpadok v pravidelnej aktivite môže veľmi negatívne ovplyvniť nielen fyzický, ale aj psychický stav detí a mládeže, organizovanej v slovenských futbalových kluboch.

Nazbierali sme už nemálo osobných aj získaných poznatkov ako pracovať i v zložitých podmienkach počas tréningov, v čase ich prípravy, aj  po ich skončení, keď sa v priestore na štadióne pohybuje väčšia skupina aktérov tejto spoločnej aktivity a vieme sa s celým procesom vysporiadať tak, aby boli rešpektované a dodržané všetky hygienické zásady a ustanovené  obmedzenia. Nikto z nás nechce a nebude hazardovať so zdravím a životmi mladých ľudí, ktorí nám boli zverení pod odborný dohľad. Aj preto plne dôverujeme kompetentným futbalovým orgánom, ktoré sa s absolútnym rešpektom stotožnili s postojom čelných predstaviteľov piatich najväčších športových zväzov na Slovensku a vydali o tom spoločné vyhlásenie.

Súhlasíme s tým, aby sa všetky tréningové aktivity mládeže mohli konať minimálne v režime OTP bez ohľadu na farbu rizikovosti regiónu a bez obmedzenia počtu účastníkov, ale zároveň  kvôli kontinuite a predídeniu nežiaducim a možno už nezvrátiteľným následkom požadujeme, aby tréningová činnosť futbalovej mládeže bola spustená ihneď, ako to umožnia klimatické podmienky podľa harmonogramov súvisiacich so zápasovým a prípravným časovým plánom našich futbalistov.

Týmto naším spoločným vyhlásením sa pripájame k stanovisku mládežníckych hokejových klubov, s ktorým sa tiež stotožňujeme a v plnej miere ho podporujeme.


Vyhlasenie Klubov FA, UTM, Cakatel.pdf

Značky