logo
SFZ

Dokumenty


Konvencia UEFA k vzdelávaniu trénerov (2020).pdf
Smernica_o_vzdelávaní_trénerov_SFZ_konsolidované_znenie.pdf
Manuál žiadosti o predĺženie trénerskej licencie v ISSF (máj 2020).pdf
Čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti_VT.doc

Súčasťou prihlášky na školenie trénerov musí byť kópia trénerského preukazu!

Profesný životopis.xlsx