logo
COVID-19

SFZ – Nová vyhláška ÚVZ SR upravujúca organizáciu hromadných podujatí

BRATISLAVA (SFZ) – Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal dnes, 16.12.2021, novú vyhlášku č. 307/2021 Z.z., ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí a ktorá nadobúda účinnosť v piatok 17.12.2021. 

Touto vyhláškou bola povolená tréningová činnosť v športových kluboch, ale výlučne v režime OP. Tréningy v režime OP sú povolené od piatka 17.12.2021 bez obmedzenia počtu účastníkov tréningu a bez sektorovania športoviska. Za plne zaočkovanú osobu sa podľa vyhlášky zároveň považuje dieťa do 12 rokov a dvoch mesiacov veku. Pravidlá pre organizáciu profesionálnych súťaží ostávajú nezmenené.

Značky