logo
COVID-19

SFZ – Nové usmernenie k organizácii tréningového procesu a súťaží

NOVÉ USMERNENIE

k organizácii tréningového procesu a súťaží (vrátane turnajov) vo futbalových kluboch  (s výnimkou klubov Fortuna ligy a II. futbalovej ligy)

účinné od soboty 26.2.2022

SFZ vydáva v súlade s rozhodnutím vlády SR o uvoľňovaní protipandemických opatrení a v nadväznosti na novú vyhlášku ÚVZ SR č. 24/2022 V.v. toto usmernenie:

PODMIENKY ORGANIZÁCIE TRÉNINGOVÉHO  PROCESU A SÚŤAŽÍ (VRÁTANE TURNAJOV) VO FUTBALOVÝCH KLUBOCH  

1.     Súťažné stretnutia a tréningy

Športové podujatia vrátane súťaží a tréningov je možné organizovať do počtu 100 účastníkov (športovci, tréneri, atď.) v režime ZÁKLAD, t.j. bez preukázania sa očkovaním, prekonaním ochorenia COVID – 19 alebo negatívnym testom.  Samozrejme, osoby, na ktoré sa aktuálne vzťahuje karanténne opatrenie, sa nemôžu takejto aktivity zúčastniť. 

2.     Diváci

Športové podujatia, v rámci ktorých majú diváci (t.j.  iní účastníci ako osoby priamo zapojené do športovej aktivity) prekryté horné dýchacie cesty respirátorom a je na  nich zabezpečené fixné sedenie alebo státie (napr. halový turnaj) sa v zmysle vyhlášky klasifikujú ako nízko rizikové podujatia. Na týchto podujatiach sa môžu zúčastniť akékoľvek osoby v režime ZÁKLAD, a to maximálne v počte 500 osôb alebo maximálne v rozsahu 50 % kapacity priestorovpodujatia, t.j. ak má športová hala kapacitu 1.500 miest na sedenie, je možná účasť maximálne 750 sediacich divákov.  

Zároveň je nevyhnutné zabezpečiť plnenie všetkých hygienických požiadaviek a ďalších protiepidemiologických opatrení podľa vyhlášky zo strany organizátora podujatia. Organizátor podujatia ako osoba zodpovedná za priebeh aktivity a umožnenie vstupu divákom je oprávnený nepripustiť na podujatí účasť osôb, ktoré majú akékoľvek príznaky respiračného ochorenia.

usmernenie k činnosti v kluboch 250222.pdf

Značky