SFZ – Prezident a GS rokovali na ministerstve školstva o možnosti dohrania amatérskych a mládežníckych súťaží | Slovenský futbalový zväz
logo
COVID-19

SFZ – Prezident a GS rokovali na ministerstve školstva o možnosti dohrania amatérskych a mládežníckych súťaží

BRATISLAVA (SFZ) – Prezident SFZ Ján Kováčik spolu s generálnym sekretárom SFZ Petrom Palenčíkom rokovali so štátnym tajomníkom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ivanom Husárom a generálnym riaditeľom sekcie športu Petrom Dedíkom. Obsahom stretnutia bola prezentácia enormného záujmu SFZ o nájdenie vhodného spôsobu, umožňujúceho obnovenie tréningového procesu a následné dohranie mládežníckych a amatérskych súťaží na jednotlivých stupňoch, vrátane možnosti dohrať Slovnaft Cup.

Slovenský futbalový zväz kvituje, že vláda v tejto náročnej pandemickej situácii povolila hrať dve najvyššie profesionálne súťaže mužov, ale najväčšou základňou slovenskej futbalovej rodiny sú amatéri a mládež. Práve preto sa predstavitelia SFZ snažili nájsť so štátnym tajomníkom ministerstva školstva a generálnym riaditeľom sekcie športu cestu, ako umožniť mládeži a amatérskym futbalistom aspoň trénovať a pokiaľ to pandemická situácia čo i len trocha umožní, tak obnoviť aj súťaže.

Vedenie zväzu venuje veľkú pozornosť Slovenskému poháru – Slovnaft cup, a preto chce spolu s príslušnými štátnymi orgánmi a inštitúciami nájsť optimálne riešenie, ako sprístupniť mužstvám možnosť dohrať už rozbehnutý ročník 2020/2021 najstaršej súťaže na Slovensku s rešpektovaním zdravia a životov všetkých ľudí.

„Prešli sme viaceré možnosti ako naložiť s pohárovou súťažou dospelých a akonáhle sa dopracujeme k naplneniu niektorého z variantov, budeme o tom informovať širokú futbalovú verejnosť,“ vyjadril sa prvý muž slovenského futbalu.

Treťou dôležitou témou stretnutia bolo hľadanie spôsobu a zabezpečenia kľúčových podmienok pri organizovaní medzištátnych zápasov reprezentačného áčka v marci vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu na Slovensku.

SFZ si uvedomuje aj v tejto zložitej situácii života slovenskej spoločnosti podstatné miesto športu a futbalu ako prostriedku prevencie pred chorobami, vplývajúce na ľudské zdravie, posilňujúce imunitu človeka, zlepšujúce jeho fyzické nastavenie a slúžiace k lepšej psychickej pohode organizmu jednotlivca. Preto aktívne reagoval aj na podnet Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR podieľať sa na príprave návrhu COVID automatu pre šport ešte začiatkom tohto roka. Ten bol pripravovaný s rešpektovaním COVID automatu schváleného Vládou SR. Súčasťou vyhotoveného materiálu je aj konkrétny návrh manuálu pre futbal, v ktorom sú zadefinované požiadavky na tréningový a zápasový proces na úrovni amatérov a mládeže.

Pri zabezpečení potrieb i nárokov každého človeka je žiadúce umožniť ľuďom nimi preferovanú fyzickú aktivitu a SFZ cíti plnú zodpovednosť za  športovanie profesionálov rovnako ako amatérov i mládež, preto vyvíja aktivitu, ktorá by viedla k opätovnému obnoveniu futbalovej činnosti na všetkých stupňoch.

Značky