logo
COVID-19

SFZ – Reakcia na vydanie novej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR o organizácii hromadných podujatí

BRATISLAVA (SFZ) - Úrad verejného zdravotníctva SR dnes vydal vo Vestníku vlády SR aktualizovanú vyhlášku o organizácii hromadných podujatí č. 233/2021.

V kontexte súčasnej priaznivej epidemiologickej situácie, keď sú všetky okresy Slovenska zelené, sme dúfali v zmiernenie obmedzení týkajúcich sa organizácie súťaží. Práve teraz ako v hodine dvanástej, keď sa cez víkend spúšťajú súťaže riadené SFZ (II. futbalová liga a zápasy Slovnaft Cupu), mládežnícke súťaže a budúci víkend  by sa mali začať hrať amatérske ligy v pôsobnosti regiónov sme predpokladali, že nová úprava vyhlášky, podľa ktorej bude upravený aj COVID semafor pre šport, bude reflektovať skutočnosť, že celé Slovensko sa nachádza po nekonečných mesiacoch v najmenej rizikovom stupni - monitoring, pričom lepší level rizikovosti ani neexistuje. Na naše veľké prekvapenie a ešte väčšie sklamanie k tomu nedošlo.

Dnes vydaná úprava je pre nás neakceptovateľná a podmienky definované vyhláškou pre organizáciu súťaží považujeme za neodôvodnene prísne, nelogické a navonok pôsobiace kontraproduktívne. Tieto opatrenia boli vydané  napriek všetkým rozumným argumentom a zdôvodneniam, ktoré sme dlhodobo komunikovali hlavne prostredníctvom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ako gestora športu. O to viac nás šokovalo, že naše výhrady a názory, ktoré gestor športu zdieľa a u kompetentných autorít už týždne presadzuje, ostali nevypočuté a takýto postoj zodpovedných autorít sa už začína pohybovať vo sfére ignorancie.

Nerozumieme úvahám a východiskám, ktoré viedli k dnešnému výsledku a hodili futbalistov (vrátane detí), ktorí budú hrať približne 250 súťažných zápasov len počas tohto víkend, až 580 súťažných stretnutí budúci víkend a skoro 900 zápasov nasledujúci víkend, do režimu a kolobehu testovania, resp. overovania zaočkovanosti. Takéto nastavenie je hlavne na mládežníckej a amatérskej úrovni extrémne komplikované, ak nie nemožné, zrealizovať z pohľadu organizačného, finančného a personálneho zabezpečenia naplnenia týchto podmienok. A to bez zabezpečenia adekvátneho prístupu k mobilným odberovým miestam, ktorých drvivá väčšina bola od júna 2021 zrušená.

Už nemôžme takéto prístupy po 15 mesiacoch pandémie ospravedlniť nepochopením športu, jeho masovosti a zapojenia ľudí na všetkých úrovniach, futbalistov popri zamestnaní, detí, ich rodičov, amatérskych nadšencov, dobrovoľníkov. Ide o desaťtisíce ľudí len vo futbale.

Z nášho pohľadu je nelogické obmedzenie, že podľa novej úpravy môže stále na jednom športovisku v exteriéri trénovať naraz kľudne 1000  športovcov, a to aj bez testu a akéhokoľvek obmedzenia, ale na účasť v súťažnom zápase s 22 hráčmi je už potrebný test, resp. naplnenie iných skutočností (prekonanie ochorenia, očkovanie). Aký zámer sa týmto napĺňa a aké riziko sa má eliminovať? Skutočne neradi porovnávame šport s inými segmentami verejného života, ktoré sa po dlhých mesiacoch po zmiernení opatrení konečne nadýchli a my sa z toho úprimne tešíme, preto sa pýtame len v rámci nastavenia športových podujatí, v čom je futbalový zápas pre hráčov rizikovejší ako tréning?

SFZ po celý čas rešpektoval všetky opatrenia a usmernenia príslušných orgánov, riadil sa nimi a vieme, že pre nikoho to nebolo jednoduché. Chápeme napríklad snahu zvýšiť mieru zaočkovanosti a SFZ očkovanie aj otvorene podporuje, spolupracuje a poskytuje súčinnosť aj podporu verejným autoritám a svoju know how vždy, keď to je potrebné, nie zištne, ale s tým, že všetci budú komunikovať otvorene a vecne. Mysleli sme, že aj keď netvoríme pravidlá, sme pre štát ako národný športový zväz v určitom zmysle partnerom. Už to takto prestávame vnímať. Je dehonestujúce opakovane čakať a každú hodinu „kontrolovať“ Vestník vlády SR, či nevyšla nová, pre nás, zásadná vyhláška, keďže otvorenej a priamej komunikácie sme sa v skutočnosti ešte nedočkali.

Je nevyhnutné si uvedomiť, že žiadne súťažné stretnutie nezačína úvodným hvizdom rozhodcu, organizácia sa rieši dávno predtým a bez znalosti všetkých podmienok dostatočný čas vopred sa zabezpečenie bezproblémového priebehu stáva problémom. Aj keď sa na tomto mieste nedotýkame návratu fanúšikov na štadióny, lebo pre nás je momentálne pálčivejšou záležitosťou samotné odohranie našich súťaží, v tejto súvislosti plne podporujeme aj iniciatívu  Únie ligových klubov v súvislosti s prítomnosťou divákov v hľadisku.

Myslíme, že teraz hovoríme za celé športové hnutie, že to dlhé obdobie, keď sme sa cítili byť niekedy neprimerane obmedzení a priebežne sa na šport zabúdalo, dnešným dňom nadobudlo nový rozmer až otvorenej ignorancie faktov a relevantných argumentov bez reflektovania súčasnej „pozitívnej“ situácie.

Aj keď po dnešku pociťujeme rozčarovanie, vnímame, že je stále šanca na zmenu aktuálneho nastavenia. Pre nás je spustenie súťaží a ich čo najhladší a najmenej komplikovaný priebeh prioritou.

Týmto kompetentné orgány žiadame o opätovné prehodnotenie rozhodnutia ohľadom podmienok organizácie súťaží za dodržania zásady primeranosti. Sme pripravení poskytnúť akúkoľvek potrebnú súčinnosť, avšak čas hrá v danom prípade proti nám a vec neznesie odklad.  Ak k návrhu zmysluplného spôsobu riešenia súčasného stavu nedôjde v horizonte niekoľkých dní, budeme nútení zvažovať iné alternatívy postupu, a to nielen v rámci futbalu, ale celého športového hnutia. Už teraz sa ozývajú hlasy a iniciatívy aj z iných národných športových zväzov, aby sme sa všetci v tejto veci spojili – názorovo sme zajedno, boríme sa s rovnakými problémami a ku koordinácii nášho postupu nedošlo doteraz len preto, že sme dúfali, že na to nebude dôvod a veci sa pohnú smerom k lepšiemu aj bez toho.

Usmernenie k spusteniu súťaží

Usmernenie k spusteniu súťaží.pdf

Značky