logo
COVID-19

SFZ – Stanovisko SFZ k novým opatreniam v súvislosti so šírením koronavírusu na Slovensku

SFZ rešpektuje všetky nové opatrenia prijaté štátnymi orgánmi a inštitúciami a bude sa nimi riadiť. Pre kluby v regiónoch a oblastiach, kde sa vírus COVID-19 potvrdil, neodporúča tréningový proces. V oblastiach, kde sa koronavírus nepotvrdil, SFZ odporúča, aby činnosť klubov bola riadená v súlade s pokynmi vyplývajúcimi z nariadenia vlády SR.  SFZ zároveň vyzýva všetkých mladých futbalistov, aby sa v tomto čase čo možno najviac zdržiavali vo svojich domovoch a nenavštevovali verejné priestory.

Zápasy súťaží, riadených SFZ – teda II. liga muži, I. liga starší a mladší dorast (U19, U17, U16), II. liga starší a mladší dorast skupiny západ a východ (U19, U17), I. liga starší a mladší žiaci, skupiny východ, stred, západ (U15, U14, U13, U12), prvé zápasy semifinále Slovenského pohára žien odkladá na neurčito.

SFZ situáciu monitoruje a bude na ňu operatívne aktuálne reagovať. O svojich rozhodnutiach bude okamžite informovať prostredníctvom svojho webového sídla a sociálnych sietí.

Značky