logo
COVID-19

SFZ – Uznesenie k novému COVID automatu

BRATISLAVA – Vláda Slovenskej republiky svojím uznesením č. 440 zo dňa  10.8.2021 schválila na svojom včerajšom (v utorok 10. augusta) rokovaní nový COVID automat, ktorý začne platiť v pondelok 16. augusta 2021.

Tento semafor rámcovo upravuje aj podmienky organizácie športových podujatí, pričom pri zaradení jednotlivých okresov do stupňa rizikovosti berie do úvahy po novom i parameter zaočkovanosti populácie nad 50 rokov v príslušnom okrese.

Okresy rozdeľuje do 5 stupňov rizikovosti, od zelenej – stupeň Monitoring až po čiernu – 3. stupeň ohrozenia. Klasifikácia okresov sa uskutočňuje na základe údajov o počte identifikovaných prípadov, pričom stupeň rizikovosti sa modifikuje o jeden stupeň nadol od indikovanej úrovne pri zaočkovanosti populácie okresu nad 50 rokov od 65 %  s tým, že ak je v okrese zaočkovaných viac ako 75% obyvateľov, rizikovosť okresu podľa incidencie prípadov sa znižuje o dva stupne. V rámci stanovenia rizikovosti vstupujú do hry aj ďalšie faktory (napr. stupeň rizikovosti môže zmeniť RÚVZ, rozdiel v rizikovosti u susedných okresov nemôže byť  viac ako 1 stupeň, pričom sa konverguje smerom k rizikovejšiemu okresu). Miera zaočkovanosti populácie nad 50  rokov tvorí prílohu semaforu s tým, že bude aktualizovaná na týždennej báze rovnako, ako rozdelenie okresov podľa automatu.

Opatrenia, ktorá sa v rámci jednotlivých stupňov rizikovosti uplatňujú, sú taktiež určené novým spôsobom, a to pre tri „skupiny“ osôb, ktorých sa týkajú. Automat rozlišuje 3 úrovne, a to základ (všetky osoby bez ohľadu na očkovanie ako testovanie), OTP (osoby plne zaočkované, testované – od odberu PCR  72 hodín, Ag 48 hodín, alebo tie, ktoré prekonali COVID – 19 za ostatných 180 dní) a kompletne zaočkované osoby. Semafor ponúka organizátorom podujatí vybrať si z týchto troch protokolov, či bude podujatie v režime základ, OTP alebo kompletnej zaočkovanosti a každá z týchto možností organizácie so sebou prináša iný set prevádzkových podmienok, pričom vždy je možné vybrať len jednu z možností, nemožno ich kombinovať.

Podmienky organizácie športových podujatí sú v  automate určené priamo len pre športové súťaže v rámci limitov športovcov. V zásade, ak je podujatie organizované so športovcami, ktorí sú plne zaočkovaní, ich počet je v rámci všetkých stupňov rizikovosti bez obmedzenia. Regulácia semaforu  týkajúca sa limitu športovcov je nasledovná:

Toto nastavenie opatrení de facto znamená, že prísne obmedzenia týkajúce sa možnosti odohrať futbalový zápas (samozrejme nie na reprezentačnej úrovni) sa začnú aplikovať až od červenej farby – ešte oranžovom spektre je možné odohrať zápas so športovcami bez obmedzenia testovania alebo zaočkovanosti do počtu 50 osôb.

Organizácia hromadných podujatí (t.j. pre nás rámcovo futbalových zápasov s divákmi) je v semafore upravená nasledovne:

Čo sa ale týka špecifických podmienok organizácie športových podujatí, je potrebné vychádzať z toho, že úprava semaforu je len základná a konkrétnejšie obmedzenia a podmienky organizácie športových podujatí upraví samostatná vyhláška o organizácii športových podujatí, ktorá bude v blízkej dobe vydaná Úradom verejného zdravotníctva.

Prijatie takejto formy semaforu, ktorá zohľadňuje aj kritérium zaočkovanosti okresu, vnímame veľmi pozitívne ako dobrú správu pre šport a zároveň aj ako menej invazívnu formu motivácie smerom k zvýšeniu miery zaočkovanosti populácie. SFZ očkovanie už dlhodobo a otvorene podporuje ako v súčasnosti jedinú dostupnú a  bezpečnú formu možného návratu do života bez prísnejších obmedzení, samozrejme, len pre ľudí bez existujúcich zdravotných komplikácii, ktoré očkovanie vylučujú.  Úprava podmienok semaforu dáva priestor práve na to, že aj keď o novom nastavení systému rozhodli vecne príslušné orgány, v skutočnosti budeme o aktuálnych opatreniach, ktoré sa budú vzťahovať na náš okres, rozhodovať my ľudia. A to tým, či sa rozhodneme dať zaočkovať a tak dopomôžeme k tomu, aby náš okres spadal do levelu miernejších obmedzení.

Na tomto mieste by sme chceli zároveň vyzdvihnúť prácu ľudí z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorý presadzovali primeranosť opatrení tak, aby športový život, a to aj v horších epidemiologických časoch, išiel ďalej.  Oceňujeme aj záujem, odborný, ale aj ľudský prístup ďalších odborníkov zo všetkých zapojených orgánov vrátane splnomocnenca vlády SR pre šport a odborníkov z EPI konzília.

Výsledok ich práce v podobe tohto semaforu považujeme za spravodlivý systém s náležitými úrovňami obmedzení za šport, aj keď medzeru vidíme v aplikácii semaforu pri súťažiach mládeže, t.j. detí od 12 do 18 rokov veku. V tejto kategórii je nemožné dosiahnuť u športovcov 100% zaočkovanosť tak, aby mohli hrať bez obmedzení aj vo vyšších stupňoch rizika. V tomto smere sa však budeme snažiť ďalej komunikovať a argumentovať s príslušnými inštitúciami.

Značky