logo
COVID-19

SFZ/UčPS - ANKETA k dopadu mimoriadnych opatrení v súvislosti s výskytom koronavírusu na oblasť športu

BRATISLAVA (SFZ/UčPS) - Učená právnická spoločnosť, o. z. (UčPS) si uvedomuje vážnosť celkovej situácie spôsobenej v súvislosti so šírením pandémie COVID-19, a to i na slovenský šport.

Dnes existujúce zákazy likvidujúce šport znamenajúce definitívne predčasné ukončenie súťaženia počas športovej sezóny 2019/2020 sú realitou v už nemálo športoch. Je až do odvolania zakázané organizovať verejné športové podujatia a zakazuje sa i prevádzka telovýchovno-športových zariadení, čo vylučuje aj akúkoľvek individuálnu prípravu športovcov v takýchto zariadeniach.

Horeuvedené by nás malo všetkých motivovať združiť sa, spojiť navzájom, tak aby sa koordinovali všetky existujúce sily v prospech športu v SR. Športové hnutie bude pre aktuálne zákazy odkázané na záchranu cez nevyhnutnú podporu štátom. Bude však potrebovať aj dobrovoľnú solidaritu nás všetkých vrátane schopnosti navzájom spolupracovať pre dobro športu v SR.

Rozhodli sme sa preto v UčPS zmapovať dopad mimoriadnych opatrení v súvislosti s výskytom COVID-19 na oblasť športu v SR formou dvoch krátkych dotazníkov.

Dotazník pre FYZICKÉ osoby ako sú športovci či športoví odborníci.

Dotazník pre PRÁVNICKÉ osoby - športové organizácie ako sú kluby či zväzy.

Údaje, ktoré prostredníctvom dotazníkov získame, budú slúžiť predovšetkým ako podklad pre hľadanie čo najúčinnejších nástrojov pre zlepšenie uvedenej situácie v sektore športu. Práve na základe relevantných a aktuálnych dát môžeme posúdiť vznikajúce následky, navrhovať vhodné opatrenia a predkladať ich príslušným orgánom na zmiernenie dopadov krízy, ktorá bola vyvolaná bez akejkoľvek možnosti sa na ňu adekvátne pripraviť. Chceme sa snažiť profesionálne konštruktívne dopĺňať návrhy z pohľadu sektora športu, keďže poznať a myslieť na všetky špecifiká iba 69 národných športových zväzov je skoro nemožné.

Za najdôležitejšie preto považujeme, aby opatrenia zachytávali športový sektor v jeho celej úžasnej rozmanitosti.

Prosíme Vás o vyplnenie dotazníka podľa Vašej činnosti, ktorú v športe robíte a pozície, ktorú v športe zastávate obratom, ideálne do soboty - 4. apríla 2020 do 12:00 hod. 
Poznámka: Určite budú aj mnohé také prípady, keď tá istá osoba vyplní obidva dotazníky. Prvý z pozície športovca alebo športového odborníka (napr. trénera alebo rozhodcu) a druhý z pozície štatutára klubu, zväzu alebo inej športovej organizácie.

Značky