logo
MLÁDEŽ A ROZVOJ

GRASSROOTS 11. ročník Školského pohára SFZ – Oddnes možná registrácia

Utorok, 5.9.2023 13:10 | Posledná aktualizácia 5.9.2023 13:16

11. ročník Školského pohára SFZ – Oddnes možná registrácia 

BRATISLAVA (SFZ) - Tisíce športujúcich detí, stovky odohratých zápasov a radosť z pohybu. Aj o tom je Školský pohár SFZ, futbalová súťaž pre žiakov a žiačky II. stupňa základných škôl. Je to významné podujatie, v ktorom je viditeľná príkladná spolupráca zainteresovaných organizácií a jednotlivcov, jeho podstatou jeprostredníctvom futbalu ponúknuť aktérom spoločenskú príležitosť pre osobnostný a športový rast,  zároveň možnosť vyhľadávania športovo talentovaných jednotlivcov v rámci školskej futbalovej súťaže. 

V minulom školskom roku sa do súťaže zapojilo 1497 škôl, zahralo si 11 603 detí!

Školská súťaž je určená pre 10-členné družstvá chlapcov/dievčatá 5 - 6. ročníkov základných škôl (narodených v termínovom rozpätí 1.9.2011 – 31.12.2013). V zápasoch hrajú tímy v počte 4 + 1.

Štartovať môžu aj žiaci/žiačky gymnázií s osemročným vzdelávacím programom. 

Účastník môže v turnaji nastúpiť len za jednu školu, t. j. musí byť žiakom tej istej školy kontinuálne od 4. 9. 2023 do 30. 6. 2024. Výnimka môže byť udelená žiakovi jedine v prípade zmeny trvalého bydliska, ktorou sa musí žiak vedieť preukázať. Táto výnimka sa týka zápasov po úroveň regionálneho kola. Po ukončení regionálneho kola turnaja nemôže nastúpiť žiadny žiak za inú školu.

Prihlasovanie škôl do súťaže Školský pohár SFZ – Futbal žiačok ZŠ 2023-24 je možné iba prostredníctvom portálu https://sutaze.skolskysport.sk

Termín na prihlásenie do súťaže Školský pohár SFZ majú školy do 15. októbra 2023


HARMONOGRAM SÚŤAŽE

do 15.10.2023 

prihlasovanie škôl

od 15.10.2023 do 15.03. 2024

predkolá

od 16.03.2024 do 08.05.2024

okresné/regionálne kolá

od 06.05.2024 do 24.05.2024

8 krajksých kôl

11.06. a 12. 06.2024

finále - majstrovtsvá Slovenska

ORGANIZÁCIE SÚŤAŽE

Predkolá

Víťazné školy postupujú do okresného kola. 

Okresné kolá a prípadné regionálne kolá

Systém určuje organizátor (ZŠ alebo CVČ), poverený regionálnym úradom školskej správy (RUŠS), podľa podmienok okresu formou turnaja za účasti prihlásených družstiev, resp. postupujúcich škôl z predkôl. Celkový počet okresných kôl je obmedzený podľa počtu okresov.

Odporúčame, aby medzi okresnými/regionálnymi kolami a krajskými kolami bol týždňový odstup z dôvodu ich organizácie.

Krajské kolo

Na majstrovstvá SR postupuje víťaz krajského kola. 

Finále – majstrovstvá SR:

Finále  - majstrovstvá Slovenska zabezpečuje MŠVVaŠ SR, Národné športové centrum a Slovenský futbalový zväz.

Bude sa konať v termíne 11. - 12. júna 2024 v X-BionicSphere v Šamoríne, účasť 8 chlapčenských a 8 dievčenských družstiev (víťazi krajských kôl).

ZOZNAM VÍŤAZOV

https://futbalsfz.sk/mladez-a-rozvoj/grassroots/skolsky-pohar/zoznam-vitazov/

Značky