FOND NA PODPORU ŠPORTU – Vyhlasuje štvrtú výzvu na športovú infraštruktúru vo výške 17 miliónov eur

Pondelok, 8.1.2024 13:00 | Posledná aktualizácia 8.1.2024 13:48

BRATISLAVA (SFZ) – Fond na podporu športu v nadväznosti na uznesenie správnej rady Fond na podporu športu zo dňa 9. novembra 2023 zverejňuje štvrtú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku určeného na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry pri celkovej finančnej alokácií 17 miliónov eur.

Spolufinancovanie zo strany žiadateľa je vo výzve opätovne nastavené na minimálne 30 percent z celkových oprávnených výdavkov na projekt, pričom vyššie percento znamená viac bodov a väčšiu šancu na úspech.

Detaily výzvy, ako aj všetky podstatné informácie pre žiadateľov nájdu záujemcovia na webe fnps.sk v sekcii športová infraštruktúra – aktuálne výzvy.

Je dôležité zdôrazniť, že systém fnps.egrant.sk bude pre záujemcov otvorený v termíne od 1. februára 2024 do 29. februára 2024. Pred 1. februárom 2024 bude systém fnps.egrant.sk otvorený iba na registráciu žiadateľa, avšak bez prístupu do formulára na podávanie žiadostí.

Konzultácie ku výzve adresujte prosím výhradne mailom od 8. januára 2024 na adresu ziadosti.infrastruktura@fnps.sk.

Žiadosť je nutné zaslať bez príloh aj fyzicky najneskôr do 29. februára 2024.

Fond na podporu športu bude priebežne na svojom webovom sídle zverejňovať všetky relevantné informácie týkajúce sa výzvy.

SFZ

Značky