GRASSROOTS - Vladimír Lupták po návšteve zástupcov UEFA: Inšpirujúce a prínosné poznatky pre náš grassroots futbal

Nedeľa, 16.4.2023 08:10 | Posledná aktualizácia 18.4.2023 11:34

zdroj: SFZ

BRATISLAVA (SFZ) – V dňoch 3.-6. apríla zavítali na návštevu SFZ zástupcovia Európskej futbalovej asociácie Les Howie (UEFA Grassroots mentor pre SFZ) a Willi Hink (člen UEFA Grassroots panelu). O informácie v súvislosti so stretnutím zástupcov SFZ s predstaviteľmi UEFA sme požiadali Grassroots koordinátora SFZ pre styk s UEFA a FIFA, Vladimíra Luptáka.

"Účelom trojdňovej návštevy zástupcov UEFA grassroots panelu bolo štandardizované hodnotenie vytvorené UEFA a vykonávané zástupcami SFZ, s cieľom posúdiť implementáciu a angažovanosť futbalovej asociácie v grassroots-amatérskom futbale. Proces hodnotenia má slúžiť ako nástroj na podporu pri rozvoji grassroots-amatérskeho futbalu s ohľadom na dotácie UEFA pre Slovenský futbalový zväz pre ďalšie roky, v súlade s UEFA Grassroots chartou,“ ozrejmil hlavný bod návštevy Vladimír Lupták.

Súčasťou workshopu na pôde SFZ bola analýza silných a slabších stránok SFZ v oblasti grassroots-amatérskeho futbalu (tzv. SWOT analýza), prebehli tiež workshopy s jednotlivými oddeleniami SFZ v súvislosti s grassroots-amatérskym futbalom a ďalšie workshopy na témy školský futbal, hracie formáty v amatérskom futbale, iné formy futbalu pre znevýhodnenú populáciu, futsal, vzdelávanie trénerov, nábor a vzdelávanie rozhodcov, podpora klubov, FSR, IT systém SFZ a marketing SFZ.

Práve hodnotenie pôsobnosti jednotlivých oddelení SFZ v grassroots-amatérskom futbale bude slúžiť ako nástroj na podporu jeho budúceho úspešného rozvoja. Zástupcovia SFZ hovorili s delegátmi UEFA o flexibilnom modeli pre súťaže v amatérskom futbale, o nástrojoch pre konverzáciu a zapojenie ďalších odvetví, o prehodnotení projektov SFZ a spolupráci s Regionálnymi futbalovými zväzmi a Oblastnými futbalovými zväzmi, prediskutovali možnostiach prepojenia štvorročného cyklu v súvislosti so strategickým plánom SFZ, Grassroots plánom SFZ a financovaním UEFA.


zdroj: SFZ

zdroj: SFZ

"Počas stretnutia sme zástupcov UEFA podrobne informovali o Grassroots pláne SFZ a jeho harmonograme realizácie . Predostreli sme priority činností SFZ v rámci grassroots-amatérskeho futbalu a taktiež možné aplikovanie nadobudnutých vedomostí a skúseností z už realizovaných projektov amatérskeho futbalu z iných futbalových asociácií v Európe do našich podmienok ,“ hovorí Vladimír Lupták, ktorý zároveň podporuje rozvoj grassroots projektov v dvanástich členských krajinách Európy vo funkcii UEFA grassroots mentora. Aká je jeho hlavná úloha v rámci týchto projektov?

"Podpora a usmernenie futbalových asociácií pri implementácii plánu rozvoja Grassroots futbalu, v súlade s požiadavkami UEFA, s cieľom zvýšiť možnosti kvalitného a kontrolovaného hrania futbalu. Podpora národných asociácií (NA) zahŕňa aj činnosti ako sú oboznámenie a usmerňovanie NA o novej štruktúre UEFA Grassroots, vrátane hodnotiacich návštev jednotlivých federácií, pomoc pri tvorbe plánu rozvoja Grassroots futbalu, ktorý je prepojený s celkovou stratégiou národných asociácií a spĺňa požiadavky UEFA. Ďalej je to pomoc pri vytváraní KPI (kľúčových indikátorov FA), zhromažďovanie a monitorovanie požadovaných údajov pre UEFA a podpora pri podávaní žiadostí o financovanie (napr. HatTrick) a podávaní pravidelných reportov z projektov Grassroots futbalu“, odpovedá Vladimír Lupták.

"Stretnutie so zástupcami UEFA hodnotím pozitívne, veríme, že pre všetkých účastníkov boli tieto workshopy poučné, nastavili reálne zrkadlo, kde sa v grassroots-amatérskom futbale aktuálne nachádzame a v ktorých oblastiach potrebujeme pridať, nakoľko niektoré oblasti budú podmienkou pre zisk dotácie z UEFA pre rozvoj grassroots futbalu, v súlade so spomínanými princípmi UEFA Grassroots charty,“ dodal na záver Vladimír Lupták.


autor: SFZ
SFZ

Značky