Konferencia SFZ – Prezident Ján Kováčik: My sami musíme byť pripravení na zvládnutie krízy

Riadna konferencia SFZ sa začína.
autor: VLADIMÍR CITRIAK, zdroj: SFZ

POPRAD (SFZ) – Riadna konferencia Slovenského futbalového zväzu sa konala v Poprade konečne opäť prezenčne. „Som nesmierne rád, že sa môžeme osobne stretnúť, rok sme sa nevideli, dve naše konferencie za sebou sme robili on-line. A všetci viete, že ja nie som „onlajnový človek,“ povedal vo svojom otváracom príhovore prezident zväzu Ján Kováčik. 

Medzi pozvanými hosťami boli aj ľudia s predchádzajúcimi osobnými väzbami na SFZ – čestný prezident František Laurinec, vedúci oddelenia UEFA pre rozvoj národných zväzov Jozef Kliment i generálny riaditeľ sekcie športu MŠVVAŠ SR Peter Dedík.

„UEFA musí teraz čeliť aj výzvam, ktoré nie sú rozhodne príjemné. Na klubovej úrovni musela riešiť snahu mocných privlastniť si futbal, tri veľkokluby zažalovali kontinentálnu asociáciu na Európsky súdny dvor vo veci Superligy. Na reprezentačnej platforme je to návrh FIFA na dvojročný cyklus svetových šampionátov, ktorý sa zrodil bez predchádzajúcej konzultácie so zainteresovanými, teda hráčmi, ligami aj kontinentálnymi asociáciami. Potrebujeme však v záujme futbalu dospieť k rozumnému riešeniu,“ povedal bývalý generálny sekretár SFZ, dnes už úradujúci v Nyone.

Bývalý generálny sekretár SFZ Jozef Kliment bol ako zástupca UEFA hosťom na konferencii.
autor: VLADIMÍR CITRIAK, zdroj: SFZ

Peter Dedík ocenil otvorenú spoluprácu s futbalovým zväzom a zvýraznil, že SFZ je príkladom i pre iné športové subjekty, ako treba aj v tomto neľahkom období pracovať a postupovať profesionálne, moderne a zmysluplne. „A ostaňte zdraví,“ ukončil svoje vystúpenie.

Zásadné boli myšlienky prezidenta zväzu, ktorými doplnil predložený materiál o činnosti SFZ a plnení strategického plánu rozvoja futbalu od minuloročnej septembrovej konferencie.

Prezident SFZ Ján Kováčik mal na konferencii zásadné vystúpenie.
autor: VLADIMÍR CITRIAK, zdroj: SFZ

„Za posledný rok a pol sme veľa komunikovali so štátnymi orgánmi v záujme futbalu a našich súťaží. Niekto nám aj vyčítal, že sme boli miestami príliš pasívni či veľmi tolerantní a možno to aj tak mohlo vyzerať, ale verte, že sme robili maximum a v plnom nasadení. Máme z toho množstvo skúseností a žiaľ, veľa nelichotivých,“ Ján Kováčik predložil delegátom konferencie vecný pohľad futbalu na to, ako štát postupoval pri zavádzaní protipandemických opatrení. „Kým v športe je jasné, kto riadi a ako formy a páky na to má, zo strany štátu bol výstup chaotický. Zo športu si kompetentní, ktorých erudovanosť nijako nespochybňujem, spravili pokusné laboratórium, v ktorom testovali, ako opatrenia zaberajú. Šport a kultúra sa stali nezmyslenými strašiakmi, hoci nákaza sa šírila najviac vtedy, keď bola športová činnosť utlmená.“

Prezident SFZ poukázal na mylný pohľad, že zavretie športu sa nedotklo ekonomiky štátu, zároveň zvýraznil smutný fakt, že „časť mladých sa aj po opätovnom otvorení súťaženia do športu už nevrátila.“

Zistenie z uvedeného obdobia? „Že musíme byť my pripravení na zvládnutie krízy, že sa nemôžeme spoliehať na politikov a štátnu správu. Naopak, že našimi partnermi sú orgány na župnej a okresnej úrovni.“ Do živého mierila aj ním vopred avizovaná koncovka jeho vystúpenia: „Aj pes rozumie tomu, či bolo o neho zakopnuté, alebo bol nakopnutý.“

V rámci programu zaznela pre delegátov informácia o projektoch, zameraných na rekonštrukciu a výstavbu futbalovej  infraštruktúry a návrh na zmenu rozhodnutia o výške členského príspevku aj návrh na spôsob použitia vybraného členského príspevku riadnych, pridružených a individuálnych členov SFZ, ktorý konferencia schválila. Rovnako ako audítorov pre vykonanie účtovnej závierky SFZ a SFZ Marketing za rok 2021.

Desať výrazných osobností slovenského futbalového života si prebralo Zlatý odznak SFZ: Viliam Ondrejka, Ladislav Borbély, Ján Sitek, Dušan Keketi, Ladislav Krnáč, Ondrej Trnovský, Jozef Žitník, Eduard Chalmoviansky, Karol Pecze a Norbert Krišna.

A práve popradská konferencia bola fórom, na ktorom sa ešte raz slovenská futbalová rodina rozlúčila symbolickou minútou ticha s dvoma desiatkami svojich členov, ktorý nás od septembra 2020 navždy opustili. Pripomeňme si ich mená: Ján Balúch, Jozef Obert, Jozef Hanák, Štefan Sapár, Jakub Hodulík, Ján Hucko, Karol Šulgan, Tibor Krasňanský, Jaroslav Ťažký, Jozef Vengloš, Anton Urban, Viliam Luknár, Eugen Magda, Ľudovít Žitnár, Fridrich Hutta, Marián Horský, Dominik Guláš, Kristián Karika, Jozef Matuščin, Rastislav Bielik, Jozef Pavlík, Marek Majtán, Justín Javorek. Česť ich pamiatke.

Značky