Konferencia SFZ – Rozšírenie I. dorasteneckej ligy bude ešte témou | Slovenský futbalový zväz

Konferencia SFZ – Rozšírenie I. dorasteneckej ligy bude ešte témou

Prezident SFZ Ján Kováčik udal tón piatkovej konferencii SFZ v Poprade.
autor: ROMAN FERSTL, zdroj: SFZ

POPRAD (SFZ) – Tradičné rokovanie slovenského futbalu na platforme najvyššieho orgánu, ktorým je konferencia SFZ, sa vplyvom pandémie koronavírusu posunulo z júna na september, nezmenila sa však tradičná atmosféra: vecné otvorené pomenovanie reality, obsiahnuté v písaných predložených materiáloch i verbálnych prejavoch účastníkov rokovania.

Program konferencie obsahoval všetky tradičné body, od udeľovania vyznamenaní, cez ekonomické témy, personálne zmeny až po diskusiu, ktorá bola naozaj výdatná. Vystúpilo v nej šesť delegátov, obsah každého prejavu mal svoju váhu. Vo všetkých rezonoval ako hlavná téma slovenský futbal. A myslené to bolo úprimne.

Prezident SFZ Ján Kováčik nastavil pri otvorení konferencie líniu celého rokovania. “Náš život a našu prácu ovplyvnil COVIOD-19, nevedeli sme a ešte ani teraz vždy nevieme , ako v tejto dobe reagovať na jednotlivé novovzniknuté situácie. Ale musíme zápasiť, žiť a vysporiadať sa s tým, čo nám život priniesol aj vo futbale.“

Delegáti konferencie odmietli návrh na rozšírenie programu o bod, týkajúci sa zmeny a doplnenia stanov SFZ, aj ďalší na rozšírenie I. dorasteneckej ligy. Táto téma však  potom následne zarezonovala v diskusii, v príspevkoch Jána Kováčika, Petra Gergelyho, Dušana Trnku a Róberta Rybníčka. Bola príkladom toho, že problematický názor sa nezametie pod koberec odloženia, ale v zmysle hľadania zmysluplného riešenia sa bude s ním pracovať. V záujme slovenského futbalu.

Názorová rôznosť v časti hnutia sa prejavila pri odchode kvarteta členov komory SFZ pre riešenie sporov. V programe konferencie bol schválený bod o odovolaní Mgr. Petra Lukášeka z tohto orgánu, po jeho vystúpení došlo k nečakanému kroku, ktorým bolo vzdanie sa jeho členstva v komisii a rovnaké rozhodnutie urobili aj ďalší traja príslušníci komory, Tomáš Gábriš, Renáta Munková a Juraj Bugala. V ďalšom bode programu delegáti zvolili za predsedu tejto komory Jaroslava Čolláka a za jej podpredsedníčku Žanetu Surmajovú.

Nasledovala diskusia, ktorá bola skutočne zaujímavá. Nebolo v nej miesta pre nič nehovoriace príspevky, všetci diskutéri predostreli plénu názory – svoje, či istej skupiny z hnutia – od ktorých je možné a potrebné sa odraziť pri viacerých ďalších krokoch. “Vyplynulo z nej, že sa budeme zaoberať minimálne jednou dôležitou témou, tou je rozšírenie I. dorasteneckej ligy,“ skonštatoval prezident SFZ Ján Kováčik.

Prvý muž zhodnotil priebeh konferencie ako štandardný. “Názorový stret je normálny. A prospešný,“  povedal. Nastavil zároveň axiomu, ktorú presadzuje už desať rokov, odkedy stojí na čele zväzu: “Buďme jednotní v smerovaní nášho úsilia. Posuňme spolu slovenský futbal ďalej a vyššie.“ 

OCENENÍ ZLATÝM ODZNAKOM SFZ

ANTON VALOVIČ
IVAN GRÓF
RUDOLF HANÁK
MIROSLAV MACA
LADISLAV MATEJKA
DUŠAN RADOLSKÝ
KAROL ŠEVČÍK in memoriam

10 ROKOV SLOVENSKÉHO FUTBALU.pdf

Značky