KONFERENCIA SFZ - V slušnej komunikácii nájdenie spoločných riešení

Štvrtok, 27.6.2019 14:25 | Posledná aktualizácia 27.6.2019 16:29

autor: ELEONÓRA SZOMBATOVÁ, zdroj: SFZ

SENEC (SFZ) – Priebeh júnovej riadnej konferencie SFZ bol plynulý, hoci nie v každom bode bez názorových polemík. “Hnutie drží spolu. Hľadanie a nájdenie spoločných východísk aj pri témach, na ktoré sú rôzne názory, posúva slovenský futbal ďalej,“ zhrnul vyše trojhodinové rokovanie generálny sekretár SFZ Jozef Kliment.


autor: ELEONÓRA SZOMBATOVÁ, zdroj: SFZ

Program postupoval po jednotlivých bodoch, na konferencii ocenili Zlatým odznakom SFZ piatich renomovaných funkcionárov Ladislava Liptáka, Kamila Somolániho, Františka Šotta, Vladimíra Vargu a Bruna Motyčku, potom delegáti schválili postupne predkladané dokumenty. Vo výročnej správe prezidenta SFZ Jána Kováčika zaznelo aj to, že “naša premiéra v novej súťaži reprezentačných tímov Lige národov nebola úspešná, jedno víťazstvo zo štyroch stretnutí a zostup do nižšej divízie nemožno inak hodnotiť.“ Naopak, pochvalu si Slovensko vyslúžilo od UEFA za organizáciu 42. kongresu, ktorý sa konal v Bratislave vo februári 2018. “Vysoko nás hodnotili hneď po jeho skončení a v dozvukoch ešte dlho potom, pri každom stretnutí na akomkoľvek fóre UEFA,“ zdupľoval Kováčik.
Správa zahŕňala činnosť zväzu, jednotlivých jeho zložiek i prácu ľudí na všemožných futbalových úrovniach. “Za dôležitú nielen ja považujem novelu registračného a prestupového poriadku, pretože ňou sa skončila - verím, že to tak bude - viac ako päťročná diskusia s touto témou azda na všetkých stupňoch našej štruktúry,“ deklaroval prvý muž slovenského futbalu dlhodobú mravčiu prácu jednotlivých zložiek pri dotváraní zásadného dokumentu pre fungovanie nášho futbalu. “Pri tomto materiáli, ale aj pri všetkých ostatných témach je kľúčová vzájomná komunikácia – a slušnosť medzi aktérmi debaty,“ ukázal na pracovný spôsob tvorby novely Ján Kováčik.

Zástupca generálneho sekretára pre operatívne riadenie Peter Dedík zhrnul projekty, zamerané na rekonštrukciu a výstavbu futbalovej infraštruktúry.  “Po dokončení prác v Liptovskom Mikuláši a Dubnici bude z plánu 23 štadiónov hotových 18. Evidentný posun je na stavbách v Trenčíne a Košiciach,“ potom svoje slová podložil aj číslami. Celková investícia sa dosiaľ vyšplhala na 103 miliónov eur, z nich dotácia SFZ – priama či cez úver – predstavuje 34 miliónov, spolufinancovanie zo strany miest, klubov a súkromných investorov zahŕňa 69 miliónov. Z interného programu UEFA HatTrick plus s dotáciou ministerstva školstva sa vybudovalo 11 ihrísk s umelou trávou naprieč celým Slovenskom. “Zvláštnu pozornosť širokej verejnosti si vyslúžila výstavba Národného štadióna. Po dvoch obhliadkach ľuďmi z UEFA možno konštatovať, že po splnení všetkých podmienok a ich pripomienok sa aj štadión v Bratislave pripojí k trom u nás, patriacim do kategórie 4 – k Žiline, Trnave a Dunajskej Strede,“ povedal ešte Dedík.
Delegáti konferencie odsúhlasili vznik novej súťaže Prezidentský pohár. Spustí sa už od sezóny 2019/20, ide o akési zistenie najlepšieho „dedinského“ družstva na Slovensku. Právo účasti majú víťazi najvyšších súťaží jednotlivých ObFZ, v prípade ich nezáujmu sa môžu o miestenku uchádzať druhí v poradí. Pre celkového víťaza je pripravená putovná trofej plus finančná odmena 5000 eur, na zdolaného finalistu čaká polovica tejto čiastky.
Popri vzatí na vedomie viacerých finančných správ konferencia zaujala rovnaký postoj aj k informácii o prípadoch manipulácie stretnutí v súťažiach SFZ, ktorú predniesol manažér integrity SFZ Peter Dedík. Zarezonovalo jeho konštatovanie, že “tento boj sa nekončí. Dôležité je, že ku každému podnetu sa pristupuje s plnou vážnosťou a hnutie to tak vníma, preto má táto spolupráca čoraz väčší význam. Mimochodom, rieši sa aj ďalší prípad, futsalový...“ viac však práve pre prebiehajúce vyšetrovanie povedať nesmel.
Aj po tretej konferencii ostal neobsadený post člena výkonného výboru SFZ – zástupcu hráčov, naopak, delegáti poverili dočasným výkonom funkcie predsedu komory pre rišenie sporov Jaroslava Čoláka a podpredsedníčku tohto orgánu Žanetu Surmajovú.
Diskusia nebola jalová, príspevky o mzdových reláciách sekretárov ObFZ, mediálnom výtlaku futbalu, nemožnosti hrať súťažné zápasy na umelých povrchoch od jesene 2022 vyvolali reakcie v pléne aj za predsedníckym stolom. “Som rád, že sme opäť dokumentovali schopnosť diskutovať a hľadať riešenia. Konferencia si aj pri polemikách uchovala dôstojný priebeh a fakt, že hnutie je súdržné,“ uzavrel rokovanie prezident SFZ Ján Kováčik. 


Značky