Kongres UEFA – Jasný odkaz tzv. Superlige: My sme európsky futbal! | Slovenský futbalový zväz

Kongres UEFA – Jasný odkaz tzv. Superlige: My sme európsky futbal!


autor: UEFA, zdroj: SFZ

MONTREUX (SFZ) – Prezident SFZ Ján Kováčik a generálny sekretár SFZ Peter Palenčík sa zúčastnili na 45. riadnom kongrese UEFA v Montreux.

Vopred pripravený program rokovania upravili účastníci po pondelkových okolnostiach s vyhlásením takzvanej Superligy. “Aj zvyčajne kratšie úvodné slová pri otvorení kongresu boli tentoraz dlhšie a niesli so sebou jasný signál signatárom avizovanej súťaže. Vystúpenie prezidenta UEFA Aleksandra Čeferina a prezidenta FIFA Gianniho Infantina boli následne adresné a primerane razantné, čo sa potom odrazilo aj v stanovisku, schválenom všetkými 55 členskými delegáciami UEFA,“ povedal Peter Palenčík.

Následne odcitoval z uvedeného stanoviska: “Kongres UEFA je pevne presvedčený, že uzavretá Superliga je v rozpore so samotnou koncepciou toho, čo má byť základnou európskou futbalovou myšlienkou: jednotná, otvorená, podporujúca súťaž, zásadne zameraná na športové hodnoty. UEFA a jej členské zväzy veria v skutočne európsky model, založený na otvorených súťažiach, solidarite a prerozdeľovaní, aby sa zabezpečila udržateľnosť a rozvoj futbalu v prospech všetkých a podpora európskych hodnôt a spoločenských výsledkov. 

Konšpirátorské kluby zjavne nechápu, že ich dnešný stav sa nedosiahol izolovane, ale ako súčasťou dynamického európskeho systému, v ktorom veľké, stredné aj malé kluby prispeli k úspechom a stratám všetkých. 

Je to urážka európskych hodnôt a športových zásluh, ak predpokladajú, že majú nárok na odtrhnutie sa a nárokujú si celé dedičstvo, na budovaní ktorého sa podieľal každý klub. UEFA, jej členské zväzy a všetci, ktorí majú radi futbal, sú jednotní a budú s maximálnym dôrazom bojovať proti tomuto kroku majiteľov signatárskych klubov a ich podporovateľov. Naším silným argumentom je morálka a vieme, čím ochránime futbal pred sebeckým klanom, ktorý sa o túto krásnu hru nestará. My sme európsky futbal. Nie oni.“

Delegáti potom na kongrese, ktorý sa práve pre hľadanie riešenia zo situácie, vyvolanej oznámeným vznikom Superligy, natiahol o viac ako dve hodiny, naplnili ďalšie body programu.

Do výkonného výboru UEFA zvoli osem členov, päť opätovne. V exekutíve tak ostávajú pracovať Karl-Erik Nilsson (Šv.), David Gill (Ang.), Zbigniew Boniek (Poľ.), Rainer Koch (Nem.) a Servet Yardimci (Tur.), novými sú Gabriele Gravina (Tal.), Alexander Djukov (Rus.) a Just Spee (Hol.). 

Na post viceprezidenta FIFA, vyhradený pre štyri britské asociácie, zvolili Davida Martina (Sev. Írsko), ženskou zástupkyňou v Rade FIFA bude opäť na štvorročné obdobie Evelina Christillinová (Tal.).

Pri štyroch členoch do Rady FIFA postupoval kongres aklamačne, posunul do funckie Razvan Burleana (Rum.), Georgiosa Koumasa (Cyp.), Petra Petersa (Nem.) a Dejana Savičeviča (Čierna Hora). 

Rovnako aklamačne boli opätovne zvolení do exekutívy Nasser Al-Khelaifi a Karl-Heinz Rummenigge ako zástupcovia Európskej klubovej asociácie (ECA) a Javier Tebas ako zástupca európskych líg. 

Delegáti kongresu schválili finančnú správu za sezónu 2019/20, rozpočet na finančný rok 2021/22, zmeny a doplnenia stanov UEFA, ktoré nadobudnú účinnosť okamžite. 

Čestným členom UEFA sa stal Michael van Praag za jeho vynikajúce služby európskemu futbalu.

“Bolo to pracovné stretnutie, bolo to spoločenské rokovanie, ktoré ukázalo jednotu európskeho futbalu na úrovni členských zväzov,“ uzavrel generálny sekretár SFZ informácie o dianí v Montreux.

Budúci kongres UEFA sa uskutoční vo Viedni 11. mája 2022. 

Značky