MUŽI A - Druhá fáza predaja vstupeniek na septembrové zápasy sa spustí 30. augusta

Utorok, 22.8.2023 06:06 | Posledná aktualizácia 22.8.2023 06:18

BRATISLAVA (SFZ) - Slovenský futbalový zväz oznamuje fanúšikom, že druhá fáza predaja vstupeniek na septembrové zápasy kvalifikácie ME 2024 Slovensko - Portugalsko (8. septembra o 20.45 na NFŠ) a Slovensko - Lichtenštajnsko (11. septembra o 20.45 na NFŠ) sa spustí 30. augusta 2023.

ONLINE PREDAJ

Druhá fáza spustenia predaja samostatných vstupeniek na kvalifikačné zápasy sa uskutoční v stredu 30.8.2023 o 13:00 hod. prostredníctvom Ticketmedia.sk.

Vzhľadom na vypredanosť vstupeniek v jednotlivých sektorov v 1. fáze predaja, keď boli dané do predaja iba balíkové vstupenky, budú uvoľnené do online predaja samostatné vstupenky, ktoré neboli uplatnené v rámci partnerských opcií. 

CENY VSTUPENIEK 

SAMOSTATNÁ VSTUPENKA

ZÁPAS

1. kategória

2. kategória

ZŤP-S
(vozičkár+doprovod)

Zľavy z ceny vstupenky pre
ZŤP, Dieťa do 12 rokov, Senior 62+

Zľavy z ceny vstupenky pre
ZŤP, Dieťa do 12 rokov, Senior 62+1. kategória

2. kategória

SVK - POR

59 eur

29 eur

4 eurá

47 EUR

23 eur

SVK - LICH

25 eur

15 eur

2 eurá

19 eur

11 eur

Vstupenka ZŤP-S je určená pre vozičkára a 1 doprovod a tu platí jedna vstupenky pre 2 osoby.

Doprovod pre vozičkára musí dovŕšiť vek 15 rokov, kedy sa už táto osoba vie preukázať občianskym preukazom a je  trestnoprávne zodpovedná.

Pre držiteľov preukazu ZŤP-S, ak nie je vozičkár, platí zľavnená cena vstupenky ako pre ZŤP. Zľavnená vstupenka je určená iba držiteľa preukazu a pre prípadný doprovod platí plná cena vstupenky, bez možnosti zľavy.

PONUKA BUSINESS / SKY BOX

 • SLOVENSKO – PORTUGALSKO: vstupenky do SKY BOXov a VIP sektorov sú nedostupné, nakoľko kapacita týchto sektorov je naplnená a vstupenky nebudú uvoľnené do predaja
 • SLOVENSKO – LICHTENŠTAJNSKO: vstupenky do SKY BOXov a VIP sektorov sú naďalej dostupné a v prípade záujmu môžete napísať požiadavku prostredníctvom kontaktného e-mailu vstupenky@futbalsfz.sk alebo vyplnením formulára uvedeného v ponuke
LICH_BUSINESS_11.9.2023_NFŠ BA.pdf

PODMIENKY NÁKUPU VSTUPENIEK

Podmienky nákupu vstupeniek zostávajú rovnaké, ako v 1.fáze predaja:

 • registrácia – vytvorenie si konta na web stránke Ticketmedia.sk, potrebné najmä na doručenie elektronických vstupeniek
 •  zápas bude vedený v osobitnom režime a vstupenky sa budú predávať na meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu každého držiteľa vstupenky, bez ohľadu na sektor
 • na jeden nákup, tj. na jedného registrovaného užívateľa(zákazníka), bude možné si zakúpiť max. 4 vstupenky a ku každej vstupenke je potrebné uviesť meno a priezvisko držiteľa vstupenky, ktorý sa aj daného zápasu zúčastní
 • upozorňujeme, že mená na vstupenkách sa nebudú dať zmeniť/zameniť za nového držiteľa.

Taktiež nie je možné údaje na vstupenke prepisovať. Akonáhle budú údaje na vstupenke prepisované, držiteľ takejto vstupenky nebude vpustený na štadión. Údaje na vstupenke musia byť vytlačené priamo zo systému predajcu vstupeniek. Pri nákupe sa zadávajú údaje každého držiteľa vstupenky, ktorý sa priamo zúčastní uvedeného zápasu a nie údaje kupujúceho.

 • pri nákupe sa uvádzajú údaje uvedené vyššie každého držiteľa vstupenky, avšak na vstupenke bude uvedené iba meno a priezvisko konkrétneho držiteľa vstupeniek
 • priamy online nákup vstupeniek, bez možnosti rezervácie a bez možnosti zakúpenia na kamenných predajných miestach
 • každý kupujúci musí v nákupnom košíku zaškrtnúť políčko „Súhlas so Všeobecnými obchodnými podmienkami“, ako aj „Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov pre účely zápas KVALIFIKÁCIA EURO 2024: SLOVENSKO – PORTUGALSKO, dňa 8.9.2023 a SLOVENSKO – LICHTENŠTAJNSKO, dňa 11.9.2023“

VOP: ZMENA ÚDAJOV DRŽITEĽA VSTUPENKY / ŽIADOSŤ O STORNO KONKRÉTNEJ VSTUPENKY 

V platnosti zostávajú podmienky predaja vstupeniek na meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu bydliska každého držiteľa vstupenky, nakoľko sú zápasy v osobitnom režime, tj. ako bolo avizované a uplatnené aj pri 1. fáze predaja vstupeniek.

Nakoľko SFZ eviduje požiadavky na zmenu údajov držiteľov vstupenky, pristupuje k nasledovnému:

 • Naďalej platia podmienky nákupu vstupeniek uvedených vo VOP, tj. zmena údajov držiteľa vstupenky nie je možná a údaje na vstupenke(meno a priezvisko) musia korešpondovať s údajmi na doklade totožnosti, kartičke poistenca(dieťa do 12 rokov) alebo preukaze TŽP / ZŤP-S.
 • Kupujúci, ktorý zakúpil balíkové vstupenky v 1.fáze predaja, však môže požiadať o stornovanie konkrétnej balíkovej vstupenky, ak sa niektorý z konkrétnych držiteľov vstupenky, nemôže daných zápasov zúčastniť.

Postup je nasledovný: 

- písomná požiadavka kupujúceho z jeho registrovanej e-mailovej adresy, z ktorej bol nákup zrealizovaný, na e-mailovú adresu predajcu reklamacie@ticketmedia.sk a to v termíne od zverejnenia informácií na web stránke SFZ do štvrtka 24.8.2023  do 23:55 hod

- písomná požiadavka musí obsahovať nasledovné:

 1. číslo objednávky
 2. číslo vstupenky, ktorú chce kupujúci vrátiť(číslo vstupenky sa nachádza na pravej strane pri čiarovom kóde)
 3. meno a priezvisko držiteľa vstupenky uvedeného na vstupenke

do predmetu e-mailu je potrebné uviesť nasledovné:

 1.  „Storno objednávky číslo XXX“, ak sa stornuje celá objednávka
 2.  „Storno vstupenky číslo XXX z objednávky XXX“, ak sa stornuje iba časť objednávky
 3. Finančná čiastka za stornovanú balíkovú vstupenku, bude vrátená do 5 pracovných dní od potvrdenia predajcu TICKETMEDIA.SK o prijatí požiadavky a jej následného stornovania. Financie budú vrátene na platobnú kartu, z ktorej bola transakcia zrealizovaná.

Nasledovným požiadavkám o storno balíkovej vstupenky nebude vyhovené, ak:

 • žiadosť o storno konkrétnej vstupenky, nebude obsahovať údaje uvedené vyššie
 • o storno konkrétnej vstupenky požiada držiteľ vstupenky a nie kupujúci z jeho registrovanej e-mailovej adresy, bez ohľadu na prípadnú komunikáciu medzi kupujúcim a držiteľom vstupenky
 • bude požiadavka o čiastkové storno vstupenky, tj. iba na jeden zápas; stornované budú iba balíkové vstupenky
 • nebudú požiadavky adresované na e-mailovú adresu reklamacie@ticketmedia.sk, ale na iné e-mailové adresy predajcu(napr. office@ticketmedia.skinfo@ticketmedia.skpomoc@ticketmedia.sk)

SFZ, ako organizátor daných zápasov, si vyhradzuje právo na kontrolu všetkých už zakúpených vstupeniek do sektorov určených pre ZŤP-S, tj. pre vozičkára a jeho doprovod. V prípade, že po vyžiadaní zo strany organizátora, sa nebude môcť kupujúci preukázať preukazom ZŤP-S(vozičkár + doprovod) a údaje nebudú korešpondovať, bude takáto vstupenka stornovaná a vrátená do online predaja. Finančná čiastka za stornovanú balíkovú vstupenku, bude vrátená do 5 pracovných dní od potvrdenia predajcu TICKETMEDIA.SK o prijatí požiadavky a jej následného stornovania. Financie budú vrátene na platobnú kartu, z ktorej bola transakcia zrealizovaná. 

Po spracovaní všetkých požiadaviek o stornovanie vstupeniek, budú tieto vrátené do online predaja a to v avizovanom termíne 30.8.2023. Po tomto termíne nebude možné požiadať o storno objednávky alebo vstupenky.

ŠTADIÓN 

Brány štadióna sa v deň zápasov otvoria 2 hodiny pred výkopom, tj. o 18:45 hod., ak nebude rozhodnuté inak. 

V deň zápasu budú pred vstupom na štadióne prebiehať kontroly:

 • kontrola dokladu totožnosti oproti vstupenke, na ktorej budú uvedené údaje držiteľa vstupenky
 • bezpečnostná prehliadka a následne vstup cez turnikety na štadión

V prípade zľavnených vstupeniek je potrebné sa pri vstupe na štadión preukázať patričným dokladom(ZŤP preukaz, dokladom totožnosti alebo kartičkou poistenca, ak sa jedná o dieťa do 12 rokov), ak bude držiteľ vstupenky vyzvaný usporiadateľom pri vstupe na štadión.

Opäť upozorňujeme, že na už zakúpených vstupenkách nie je možné zmeniť údaje držiteľa vstupenky, ani ich prepisovať. 

Upozorňujeme, že každý návštevník, aj maloleté dieťa, musí mať platnú vstupenku na konkrétne sedadlo na štadióne. Na tento zápas, ako aj pri plnej obsadenosti jednotlivých sektorov, nie je možné zobrať dieťa na štadión bez vstupenky a posadiť si ho na kolená.

Balíková vstupenka je jedna platná vstupenka s daným QR kódom na dva zápasy a je potrebné si ju ponechať aj na druhý zápas, tj. na Slovensko – Lichtenštajnsko. 

Osobám, ktoré budú vyhodnotené organizátorom podujatia ako rizikové v zmysle § 2 písm. j) Zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o doplnení niektorých zákonov nebude umožnený vstup na podujatie.

Organizačné a bezpečnostné pokyny budú zverejnené na web stránke bližšie k zápasom.

Značky