MUŽI A - Informácie k predaju vstupeniek na dvojzápas s Portugalskom a Lichtenštajnskom

BRATISLAVA (SFZ) - Slovenský futbalový zväz oznamuje fanúšikom, že online predaj vstupeniek na septembrové kvalifikačné zápasy s Portugalskom (8. septembra 2023 o 20.45, NFŠ Bratislava) a Lichtenštajnsku (11. septembra 2023 o 20.45, NFŠ Bratislava) sa spustí 27. júna 2023 od 11.00.

CENA VSTUPENIEK

Kategórie vstupeniek: 1. kategória (pozdĺžne tribúny - sektory)

2. kategória (tribúny - sektory za bránkami)

Vstupenka ZŤP-S je určená pre vozičkára a 1 doprovod a tu platí jedna vstupenky pre 2 osoby.

Pre držiteľov preukazu ZŤP-S, ak nie je vozičkár, platí zľavnená cena vstupenky ako pre ZŤP. Zľavnená vstupenka je určená iba držiteľa preukazu a pre prípadný doprovod platí plná cena vstupenky, bez možnosti zľavy.

Balíková vstupenka: 1 vstupenka na 2 zápasy

BALÍKOVÁ VSTUPENKA

ZÁPAS

1. kategória

2. kategória

ZŤP - S
vozičkár a doprovod

Zľavnená vstupenka
ZŤP, dieťa do 12 rokov a senior 62+

1. kategória

Zľavnená vstupenka
ZŤP, dieťa do 12 rokov a senior 62+

2. kategória

Slovensko - Portugalsko

Slovensko - Lichtenštajnsko

69 eur

39 eur

5 eur

55 eur

31 eur


SAMOSTATNÁ VSTUPENKA

ZÁPAS

SKY BOX

                               

VIP

                       

1. kategória

2. kategória

ZŤP-S
(vozičkár a doprovod)

Zľavnená vstupenka

ZŤP, dieťa do 12 rokov, senior 62+

1. kategória

Zľavnená vstupenka

ZŤP, dieťa do 12 rokov, senior 62+
2. kategória

Slovensko - Portugalsko

3 600 eur

200 eur

59 eur

29 eur

4 eurá

47 eur

23 eur

Slovensko - Lichtenštajnsko

2 400 eur

150 eur

25 eur

15 eur

2 eurá

19 eur

11 eur

ONLINE PREDAJ

Vstupenky na oba kvalifikačné zápasy budú v predpredaji online a to od utorka 27. 6. 2023 od 11.00 hod. prostredníctvom Ticketmedia.sk.

PONUKA BUSINESS / SKY BOX

Kapacitné možnosti sektorov v rámci VIP zóny, ako aj SKY BOXov, boli naplnené na zápas SLOVENSKO - PORTUGALSKO a objednávky na vstupenky týchto kategórií už neprijímame, nakoľko nevieme vyhovieť každej požiadavke a nepredpokladáme uvoľnenie akýchkoľvek počtov v daných sektoroch.

V prípade záujmu o túto kategóriu vstupeniek na zápas SLOVENSKO - LICHTENŠTAJNSKO:

 • BUSINESS(VIP) vstupenky: kontaktný e-mail vstupenky@futbalsfz.sk alebo vyplnením formulára uvedeného v ponuke
 • SKY BOX: kontaktný e-mail vstupenky@futbalsfz.sk
 • Na vstupenky do VIP zóny sa nevzťahujú zľavy (ZŤP, dieťa do 12 rokov a senior 62+)


LICH_BUSINESS_11.9.2023_NFŠ BA.pdf

FÁZY ONLINE PREDAJA

1. fáza: balíkové vstupenkyutorok 27. 6. 2023 o 11.00 hod. 

2. fáza: balíkové / samostatné vstupenky na oba zápasy: 2. polovica augusta 2023 

 • Aktuálne prebiehajú všetky zmluvné partnerské opcie, ktoré uplynú 1 mesiac pred každým zápasom. Následne budú dané do predaja všetky vstupenky, na ktoré opcia nebola uplatnená. 
 • Zároveň prebieha aj opcia na nákup pre Portugalskú futbalovú asociáciu, kde kvóta vstupeniek vyplýva z UEFA regule, ktorá taktiež uplynie 1 mesiac pred zápasom. 

V prípade vstupeniek na takéhoto atraktívneho súpera, ktorým bezpochyby Portugalsko je, SFZ vychádza v ústrety formou predkupného práva futbalovým subjektom (klubom a pod.), ktoré si zakúpili vstupenky na marcové kvalifikačné zápasy. SFZ by rád vyhovel viacerým požiadavkám, bez ohľadu na sektor, avšak ich kapacitu nie je možné rozšíriť. Požiadavky sú evidované od rôznych subjektov, ako aj jednotlivcov čakajúcich na online predaj, ale nie je možné vyhovieť všetkým záujemcom a ani v plných požadovaných počtoch. 

Z organizačných a bezpečnostných dôvodov, nebudú v 1. fáze dané do predaja sektory v spodnom ovále pod sektormi hostí (B110, D101 – D103), vzhľadom na prebiehajúcu komunikáciu s Portugalskou futbalovou asociáciou ohľadom podmienok a počtov vstupeniek do sektorov hostí v hornom ovále (D201 – D204). Blokované sektory v spodnom ovále budú dané do online predaja v 2. polovici augusta.

Oficiálnym predajcom vstupeniek je Slovenský futbalový zväz a/alebo Ticketmedia.sk a z tohto dôvodu neodporúčame si zakúpiť vstupenky cez iné portály alebo sociálne siete, na ktorých už budú konkrétne údaje iných osôb, nakoľko tieto údaje nebudú môcť byť zmenené.

Upozorňujeme, že každý návštevník, aj maloleté dieťa, musí mať platnú vstupenku na konkrétne sedadlo na štadióne. Na tento zápas, ako aj pri plnej obsadenosti jednotlivých sektorov, nie je možné zobrať dieťa na štadión bez vstupenky a posadiť si ho na kolená.

Vstup do VIP zóny sa neodporúča deťom / mladistvým do 15 rokov veku a každá osoba musí mať platnú vstupenku. 

PODMIENKY NÁKUPU VSTUPENIEK

 • registrácia – vytvorenie si konta na web stránke Ticketmedia.sk, potrebné najmä na doručenie elektronických vstupeniek
 • zápas bude vedený v osobitnom režime a vstupenky sa budú predávať na meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu každého držiteľa vstupenky, bez ohľadu na sektor. 
 • na jeden nákup, tj. na jedného registrovaného užívateľa(zákazníka), bude možné si zakúpiť max. 4 vstupenky a ku každej vstupenke je potrebné uviesť meno a priezvisko držiteľa vstupenky, ktorý sa aj daného zápasu zúčastní
 • upozorňujeme, že mená na vstupenkách sa nebudú dať zmeniť/zameniť za nového držiteľa.

Taktiež nie je možné údaje na vstupenke prepisovať. Akonáhle budú údaje na vstupenke prepisované, držiteľ takejto vstupenky nebude vpustený na štadión. Údaje na vstupenke musia byť vytlačené priamo zo systému predajcu vstupeniek. Pri nákupe sa zadávajú údaje každého držiteľa vstupenky, ktorý sa priamo zúčastní uvedeného zápasu a nie údaje kupujúceho.

 • pri nákupe sa uvádzajú údaje uvedené vyššie každého držiteľa vstupenky, avšak na vstupenke bude uvedené iba meno a priezviskokonkrétneho držiteľa vstupeniek
 • priamy online nákup vstupeniek, bez možnosti rezervácie a bez možnosti zakúpenia na kamenných predajných miestach
 • každý kupujúci musí v nákupnom košíku zaškrtnúť políčko „Súhlas so Všeobecnými obchodnými podmienkami“, ako aj „Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov pre účely zápas KVALIFIKÁCIA EURO 2024: SLOVENSKO – PORTUGALSKO, dňa 8. 9. 2023 a SLOVENSKO – LICHTENŠTAJNSKO, dňa 11. 9. 2023“

ŠTADIÓN 

Brány štadióna sa v deň zápasov otvoria 2 hodiny pred výkopom, tj. o 18.45 hod., ak nebude rozhodnuté inak. 

V deň zápasu budú pred vstupom na štadióne prebiehať kontroly:

 • kontrola dokladu totožnosti oproti vstupenke, na ktorej budú uvedené údaje držiteľa vstupenky
 • bezpečnostná prehliadka a následne vstup cez turnikety na štadión

V prípade zľavnených vstupeniek je potrebné sa pri vstupe na štadión preukázať patričným dokladom(ZŤP preukaz, dokladom totožnosti alebo kartičkou poistenca, ak sa jedná o dieťa do 12 rokov), ak bude držiteľ vstupenky vyzvaný usporiadateľom pri vstupe na štadión.

Opäť upozorňujeme, že na už zakúpených vstupenkách nie je možné zmeniť údaje držiteľa vstupenky, ani ich prepisovať. 

Balíková vstupenka je jedna platná vstupenka s daným QR kódom na dva zápasy a je potrebné si ju ponechať aj na druhý zápas, tj. na Slovensko – Lichtenštajnsko. 

Osobám, ktoré budú vyhodnotené organizátorom podujatia ako rizikové v zmysle § 2 písm. j) Zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o doplnení niektorých zákonov nebude umožnený vstup na podujatie.
Značky