logo
Reprezentácia

MUŽI A - Tarkovič: Mentálna príprava je dôležitá súčasť prípravy na výkon


autor: TASR

BRATISLAVA (SFZ) - Mentálna príprava je jedným z predpokladov, ktorý umožňuje športovcom podávať výkony na hranici svojich možností. Piloti F1, špičkoví atléti, ale aj naši úspešní športovci Matej Tóth, Ján Volko, či Petra Vlhová. To je len zopár príkladov športovcov, u ktorých mentálna príprava zohrala kľúčovú rolu pri dosahovaní úspechov. Mentálna príprava sa stala neoddeliteľnou súčasťou prípravy a rozvoja hráčov aj v kolektívnych športoch. V roku 2019 sa Slovenský futbalový zväz rozhodol nadviazať spoluprácu so spoločnosťou SportMind HDTS, ktorá sa dlhodobo venuje mentálnej príprave profesionálnych klubov, tímov či reprezentácií. Pilotným projektom sa stala SR U19 a k tomu sa pridala aj podpora pre ostatné reprezentácie. O  projekte mentálnej prípravy pre futbalsfz.sk porozprával technický riaditeľ a tréner mužskej reprezentácie Štefan Tarkovič.

Na základe čoho ste sa rozhodli uplatniť mentálnu prípravu v príprave reprezentácií?

„V prvom rade je to svetový trend. Podobne, ako vo všetkých oblastiach, aj v tejto sa musíme dokázať prispôsobovať vývojovým trendom a tendenciám, inak začneme za vyspelým futbalom zaostávať. Myslím si, že na Slovensku sme v tejto oblasti výrazne pozadu oproti vyspelejšej Európe. Dodám ešte, že veľmi dôležitá nie je len mentálna príprava hráčov, ale aj trénerov. Ovplyvňovanie hráčov trénermi, ale aj naopak je prirodzené, a preto musí byť tento proces vzájomne prepojený.“

Aký je teda rozdiel v mentálnej príprave hráča a trénera?

„Mentálna príprava je dôležitá súčasť prípravy človeka na svoj výkon. Iný “výkon” podáva hráč, iný tréner, iný ktorýkoľvek člen realizačného tímu. Výsledkom by mal byť želateľný, ideálne aj merateľný výsledok. Úlohu mentálneho nastavovania hráčov vidím inak v seniorskej a inak v mládežníckej kategórii. Hlavným cieľom seniorského futbalu je výsledok v zápase, kým pri mládeži je to v prvom rade rozvoj hráča v súlade s jeho vývojovými osobitosťami. Preto by nastavenie a prístup k mentálnej príprave ľudí pôsobiacich pri mládeži mal byť iný ako v seniorskej vekovej kategórii.“

Ako je mentálna príprava prepojená s víziou SFZ o dlhodobom rozvoji futbalu na Slovensku?

„Z dlhodobého hľadiska má pri rozvoji hráčov najväčší význam prepojenie SFZ s klubmi a ich akadémiami, kde títo hráči pôsobia. Efektívny rozvoj hráča v reprezentácii je nie je možný izolovane od klubového prostredia. SportMind HDTS má na základe spolupráce s viacerými klubmi potrebné skúsenosti. Pozná futbalové prostredie a má potrebné vedomosti a nástroje, čo je veľmi dôležité pre úspešnosť celého projektu.“

Čo bolo pre vás podstatné pri vyberaní vhodného partnera pre projekt?

„Aby sme boli schopní efektívne pracovať, je dôležité mať možnosť merať výsledky práce. Jedine tak môžeme nastavovať ďalší postup. SportMind HDTS disponuje analytickým nástrojom, ktorý je schopný merať mentálne nastavenie hráčov, hráčskeho a realizačného tímu a jeho zmeny. Dôležité bolo aj nájsť partnera, ktorý vie dlhodobý a náročný projekt kvalitne pokryť aj z personálneho hľadiska. V SportMind HDTS sme našli ľudí, ktorí disponujú odbornou kvalifikáciou a skúsenosťami. Zároveň majú blízko k športu, či už ako športovci alebo tréneri. Ich systém práce skvalitňuje rozvoj hráčov, čo je jedným z najdôležitejších dôvodov našej spolupráce. Z nášho pohľadu je to teda ideálny partner pre tento projekt.“

V čom spočívalo zavedenie mentálnej prípravy do reprezentácií?

„V prvom rade je dôležité uvedomiť si, že zavádzať akýkoľvek systém do prostredia si vyžaduje čas, kvalitnú prípravu a súčinnosť ľudí. K tomu všetkému je potrebné mať aj dobrý nástroj, systém a projekt, ktorý prinesie želateľný efekt. Preto SFZ spustil pilotný projekt začlenenia mentálneho kouča do realizačného tímu vo vekovej kategórii U18/U19. Obidve vekové kategórie sa pripravujú na záverečný turnaj ME U19, aj keď vplyvom situácie reštrikcií UEFA z dôvodu pandemických opatrení je celý projekt značne ovplyvnený. Na druhej strane práve v súčasnej situácii vidím význam mentálnej prípravy hráčov, ale aj trénerov ešte dôležitejšie.“

Mentálna trénerka Zuzana Pšenáková s mládežníckymi koučmi Albertom Rusnákom (zľava), Stanom Macekom a Marekom Bažíkom.
autor: Roman Ferstl, zdroj: SFZ

Využili ste mentálnu prípravu aj vy zo svojej pozície technického riaditeľa?

„Áno, využil. Napríklad jednou z mojich ambícií pri nástupe do funkcie bolo zjednotiť vnímanie „Koncepcie hry reprezentačných družstiev“ reprezentačnými trénermi. Ako prekážku som vnímal nízku prepojenosť medzi jednotlivými vekovými kategóriami a ich trénermi. V spolupráci s SportMind HDTS sme boli schopní zanalyzovať prostredie medzi trénermi. Identifikovali sme niekoľko príčin a stanovili si konkrétne kroky k ich odstráneniu. Zaviedli sme napríklad opakované porady s aktívnou spätnou väzbou medzi trénermi a vzájomnými korekciami.“

A aký je výsledok?

„Podarilo sa nám takto vytvoriť jednotné prostredie. Prínosom je zvýšená angažovanosť trénerov pri rozvoji hráčov všetkých vekových kategórii. S odstupom času to vnímam ako opodstatnený prostriedok k zjednoteniu trénerskej skupiny vo vnímaní princípov koncepcie hry družstiev. Upravili sa nám vzťahy a skvalitnila sa vnútorná komunikácia. Na tento projekt chceme ďalej nadviazať systematickým rozvojom trénerov v uplatnení mentálnej prípravy v svojej príprave a tým samozrejme aj v príprave hráčov.“

Aké ďalšie kroky vidíte v uplatnení mentálnej prípravy v reprezentáciách na základe doterajšej  spolupráce?

„Celý projekt si po ME U19 v roku 2022, ktoré sa budú konať na Slovensku, zanalyzujeme, vyhodnotíme a rozhodneme sa, ako budeme postupovať ďalej. Mojím cieľom je začleniť mentálnu prípravu hráčov a trénerov ako efektívnu súčasť ich rozvoja. Tréneri by sa mali naučiť a byť schopní efektívne využívať možnosti, ktoré SportMind HDTS ponúka. Ďalším cieľom je vytvoriť dlhodobo efektívne fungujúce prepojenie SFZ – reprezentační tréneri / Akadémie – kluboví tréneri vo všetkých oblastiach, nie len v mentálnej príprave. Keď sa nám tento projekt podarí v praxi realizovať, som presvedčený o tom, že v budúcnosti budeme mať ešte viac hráčov európskej a svetovej kvality.“

Značky