MUŽI A - Záverečná fáza predaja vstupeniek na zápas Slovensko - Island

BRATISLAVA (SFZ) - Slovenský futbalový zväz oznamuje fanúšikom, že záverečná fáza predaja vstupeniek na zápas kvalifikácie ME 2024 Slovensko - Island (16. novembra 2023 o 20:45 na NFŠ v Bratislave) bude spustená dnes (v pondelok 13. novembra) o 17.30.

ONLINE PREDAJ

Do online predaja budú uvoľnené vstupenky z nevyužitých opcií (UEFA, Islandská FA) v počte cca 400 vstupeniek do bežných sektorov.

Vstupenky budú dostupne prostredníctvom oficiálneho predajcu TICKETMEDIA.sk

Zároveň budú do predaja dané vstupenky do sektorov hostí (D201 – D204) v počte 900 vstupeniek. Vzhľadom na obmedzené videnie v týchto sektoroch, bude jednotná cena vstupenky 15 eur. 

Pokladne v deň zápasu otvorené nebudú, vstupenky bude možné kúpiť iba v online predaji v do konca 1. polčasu, tj. do 21:30 hod.

CENA VSTUPENIEK 

 • 30 eur/ 1. kategória
 • 24 eur/ zľavnená vstupenka 1. kategória (ZŤP, Dieťa do 12 rokov, Senior 62+)
 • 18 eur/ 2. kategória
 • 14 eur/ zľavnená vstupenka 2. kategória (ZŤP, Dieťa do 12 rokov, Senior 62+)
 • 180 eur/ VIP
 • 3 000 eur/ SKY BOX
 • 4 eurá/ ZŤP-S (vozičkár a doprovod)

Upozorňujeme, že každý návštevník, aj maloleté dieťa, musí mať platnú vstupenku na konkrétne sedadlo na štadióne. Nie je možné zobrať dieťa na štadión bez vstupenky a posadiť si ho na kolená.

Pre držiteľov preukazu ZŤP-S, ak nie je vozičkár, platí zľavnená cena vstupenky ako pre ZŤP. Zľavnená vstupenka je určená iba pre držiteľa preukazu a pre prípadný doprovod platí plná cena vstupenky, bez možnosti zľavy.

PONUKA BUSINESS / SKY BOX

BUSINESS (VIP) vstupenky, SKY BOX: Kapacitné možnosti sektorov v rámci SKY BOXov a BUSINESS (VIP) boli naplnené a objednávky na túto kategóriu vstupeniek už neprijímame.

PODMIENKY NÁKUPU VSTUPENIEK

 • registrácia – vytvorenie si konta na web stránke Ticketmedia.sk, potrebné najmä na doručenie elektronických vstupeniek
 • na jeden nákup, tj. na jedného registrovaného užívateľa (zákazníka), bude možné si zakúpiť max. 4 vstupeniek
 • priamy online nákup vstupeniek, bez možnosti rezervácie a bez možnosti zakúpenia na kamenných predajných miestach
 • zápas nie je vedený v osobitnom režime a nie je povinné pri nákupe vstupeniek uvádzať údaje každého držiteľa vstupenky

VSTUPENKA ZŤP-S: vozičkár + 1 doprovod

Písomná požiadavka v termíne do 10.11.2023 do 16:00hod. e-mailom na vstupenky@futbalsfz.sk s uvedením nasledovného:

 • meno, priezvisko držiteľa preukazu
 • kontaktné údaje: telefón, e-mail
 • príloha – platný ZŤP-S preukaz 
 • každý žiadateľ o túto vstupenku obdrží informácie zo strany SFZ o následnej platbe za vstupenky, ako aj doručení konkrétnej vstupenky na zápas
 • požiadavky budú vybavované chronologicky, tj. podľa dátumu doručenia 
 • zakúpená vstupenka pre ZŤP-S v uvedenej cene, tj. vozičkár + 1 doprovod, je platná pre tieto 2 osoby. 

ŠTADIÓN 

Brány štadióna sa v deň zápasov otvoria 2 hodiny pred výkopom, tj. o 18:45 hod., ak nebude rozhodnuté inak. 

V deň zápasu budú pred vstupom na štadióne prebiehať kontroly:

·       bezpečnostná prehliadka a následne vstup cez turnikety na štadión

V prípade zľavnených vstupeniek je potrebné sa pri vstupe na štadión preukázať patričným dokladom(ZŤP preukaz, dokladom totožnosti alebo kartičkou poistenca, ak sa jedná o dieťa do 12 rokov), ak bude držiteľ vstupenky vyzvaný usporiadateľom pri vstupe na štadión.

Osobám, ktoré budú vyhodnotené organizátorom podujatia ako rizikové v zmysle § 2 písm. j) Zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o doplnení niektorých zákonov nebude umožnený vstup na podujatie.

Značky