SFZ – Odborný seminár pre bezpečnostných manažérov a hlavných usporiadateľov má termín


autor: FK ŹELEZIARNE PODBREZOVÁ, zdroj: SFZ

BRATISLAVA (SFZ) – Bezpečnostní manažéri a hlavní usporiadatelia klubov 1. a 2. ligy majú možnosť absolvovať odbornú prípravu na získanie príslušného osvedčenia pre výkon svojich pozícií.

Slovenský futbalový zväz, resp. bezpečnostný manažér zväzu Peter France, organizuje pracovný seminár, ktorý sa uskutoční 28. februára. až 1.  marca.2023 v NTC Senec.  

V priložených prílohách sú podrobnejšie informácie ako k obsahu seminára, tak aj náležitosti, potrebné pre vykonávanie dotknutých pozícií v štruktúre klubu.

Vzdelávacie materiály budú zaslané účastníkom po potvrdení prihlášky e- mailom. 

 K prihláške je potrebné doložiť aj 
- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od lekára (vzor v prílohe) 
- potvrdenie o praxi minimálne dva roky (vzor v prílohe) 
- potvrdenie o bezúhonnosti (stačí podpísať, netreba overovať, v prílohe) 

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA.docx
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.doc
Potvrdenie o praxi.doc
Čestné prehlásenie o bezúhonnosti.doc

Značky