SFZ – Tri poriadky + jedna smernica: schválené!

Streda, 7.6.2023 11:30 | Posledná aktualizácia 7.6.2023 11:33
Počas práce nad novelami poriadkov sa veľa rozprávalo, Lukáš Pitek (v strede) často vysvetľoval, argumentoval, dôvodill. Úspešne.
Počas práce nad novelami poriadkov sa veľa rozprávalo, Lukáš Pitek (v strede) často vysvetľoval, argumentoval, dôvodill. Úspešne.
autor: ROMAN FERSTL, zdroj: SFZ

BRATISLAVA (SFZ) – Výkonný výbor SFZ sa na pravidelnom rokovaní v utorok zaoberal okrem iného troma kľúčovými poriadkami, ktoré prešli potrebnou novelizáciou, aj smernicou o štruktúre v kluboch, v ktorej sa tak isto udiali zmeny. „Informovali sme hnutie, prečo pracovná komisia riešila novely práve týchto dokumentov, teraz sme predložili ich novú podobu „futbalovej vláde,“ aby sa vyjadrila,“ povedal vedúci legislatívno-právneho oddelenia SFZ Lukáš Pitek.

Deväťmesačná tvrdá robota početnej pracovnej skupiny tak dostala záverečnú pečiatku spôsobilosti: exekutíva SFZ schválila všetky dokumenty. „Futbalové hnutie tak má od 6. júna k dispozícii potrebné nástroje a mantinely na plynulé fungovanie v oblastiach, ktoré dotknuté dokumenty zahŕňajú,“ neskrýval spokojnosť Pitek.

Takže je na celom slovenskom futbalovom spoločenstve, aby využilo to moderné a prospešné, čo doba priniesla. Tri poriadky a jednu smernicu v intenciách 21. storočia. 

Novy SP 2023 na web 2023.pdf
RaPP konsolidované znenie novela 2023 - na web.pdf
Disciplinarny poriadok 2023 - konsolidované znenie_na web.pdf
Smernica o právno-organizačných zmenách v kluboch 2023 na web.pdf
šur

Značky