SFZ - Verzia RaPP pre 21. storočie, víťazom je futbal

Pondelok, 29.5.2023 07:35 | Posledná aktualizácia 29.5.2023 07:35
Za každou novelou noriem a článkov je právnik, vedúci legislatívno-právneho oddelenia SFZ Lukáš Pitek.
Za každou novelou noriem a článkov je právnik, vedúci legislatívno-právneho oddelenia SFZ Lukáš Pitek.
autor: ROMAN FERTSL, zdroj: SFZ

BRATISLAVA (SFZ) –  Zapotili sa, to je pravda. Členovia pracovnej skupiny, zaoberajúcej sa novelami troch zásadných dokumentov, odviedli solídnu robotu. Veď len samotný Registračný a prestupový poriadok SFZ (RaPP), riešiaci problematiku naprieč futbalovým hnutím cez všetky stupne súťaží a vekových kategórií, je poriadne široká sféra záberu.

Pritom na RaPP-e pracovala zostavená partia pravidelne každý rok. Tento rok sme to spojili trochu netradične – súťažný poriadok a RaPP v rámci jednej pracovnej skupiny, nakoľko oba predpisy sa vzájomne prekrývajú,“ pripomenul Lukáš Pitek, vedúci legislatívno-právneho oddelenia SFZ. Spolu s ním riešili novely Peter Sepeši (VV SFZ, legislatívno-právne otázky), Tomáš Medveď (VV SFZ, zástupca hráčov), Peter Lukášek (ÚFP), Michal Mertinyák (ÚLK), Miroslav Richtárik (SFZ, II. liga), Ján Farbuľa (BFZ), Marcel Eperješi (VsFZ), Michaela Potančoková (SsFZ), Ľubomír Zábojník (ZsFZ), Milan Sládkovič, Natália Močárová, Miroslav Kiša a Tomáš Fodrek (administratíva SFZ).

Prvýkrát sa teda zúčastnil na práci skupiny aj zástupca Únie futbalových profesionálov Peter Lukášek, čo bol po turbulentných väzbách z minulosti pragmatický signál z oboch strán, že je záujem o spoluprácu a skutočnú vzájomnú otvorenosť. „Prístup ÚFP bol konštruktívny, návrhy z jej dielne mali zmysel a mnohé sú zapracované do novely,“ potvrdil Pitek.

Subjektívne pohľady boli konfrontované s pragmatickými argumentami oponentov, pri každom názorovom strete sa hľadal optimálny konsenzus, v danej chvíli najlepší pre chod nášho futbalu. „Napríklad pri téme hosťovania profesionálov sme museli prijať ustanovenia od FIFA, ale s náležitým ohľadom na národnú legislatívu,“ načrtol zväzový právnik. Z FIFA, konkrétne po schválení jej Radou, natekajú zmeny hosťovania profesionálov - aktuálne nastavenie je 8 z klubu a 8 do klubu, od nasledujúcej sezóny 7 a 7, od ďalšej 6 a 6, to ostane  - či zmeny výnimiek z registrácie profesionálov. „V súvislosti s priestorom na nastavenie hosťovaní profesionálov sme vnútroštátne pravidlá nastavili na 10 z klubu a 10 do klubu, čo vnímame aj na základe analyzovaných dát ako optimálny režim“ pripomenul Pitek.

Ďalšími dôležitými témami boli napríklad možnosť preregistrácie hráčov, respektíve iné formálne ukončenie kariéry amatéra a iné u profesionála. „Evidovali sme jednotlivcov - amatérov, ktorí sa po nejakom čase chceli vrátiť do aktívneho futbalu, riešili sme, ako ich preregistrovať a našli sme spôsob, ako to spraviť s prihliadnutím na predpisy aj so zánikom nároku na odstupné. Možno najdôležitejšie boli prestupové termíny pre amatérov – dva dni navyše – s väčšou časovou možnosťou na prestup bez obmedzenia. Doteraz bol prestupový termín bez obmedzenia od 26. 6. do 15. 7., po novom to bude naviazané na začiatok súťažného ročníka, teda od 1.7. do 21. 7,“  široká verejnosť to tak určite nevníma, ale pre klubových funkcionárov klubov je to náramne dôležitý predpis.

Kľúčové na tejto na pohľad mravčej robote bolo zjednodušiť fungovanie mechanizmu prechodov hráčov, spriehľadnenie noriem a pravidiel.„Chceme dať priestor väčšiemu pohybu hráčov,“ prízvukoval Pitek. Zavádza sa aj nový režim, aby v prípade dohody medzi klubmi bolo umožnená aj trvalá zmena materskej príslušnosti hráča - amatéra. „Koncept je nastavený tak, že v prestupových termínoch s obmedzením mimo prestupového termínu prestupu bez obmedzenia, teda od 22. 7. do 30. 9. a od 1. 1. do 31. 3. príslušného kalendárneho roka, sa zadá žiadosť o prestup bez obmedzenia, kde sa však vždy bude vyžadovať súhlas materského klubu s takýmto prestupom,“ dodal Pitek.

Členom pracovnej skupiny, zaoberajúcej sa novelami troch poriadkov, bol aj vedúci sekretár Západoslovenského futbalového zväzu Ľubomír Zábojník (vľavo).
Členom pracovnej skupiny, zaoberajúcej sa novelami troch poriadkov, bol aj vedúci sekretár Západoslovenského futbalového zväzu Ľubomír Zábojník (vľavo).
autor: ZsFZ/MARIÁN ČERVENKA, zdroj: SFZ

„Počas práce sme v skupine riešili rôzne názory, stret bol napríklad okolo možnosti zimného prestupu aj pre amatérov. Našli sme konsenzus vo formulácii, že ak oba kluby súhlasia, môže sa transfer uskutočniť,“ povedal k ďalšej zásadnej veci Ľubomír Zábojník, člen pracovnej komisie.

„Skutočne si myslíme, že je to moderná verzia prestupového poriadku. Zodpovedajúca 21. storočiu. Som  presvedčený, vlastne všetci z tej pracovnej skupiny sme presvedčení, že výsledok našej roboty je na prospech futbalu. V tejto novele nie sú žiadni porazení, víťazom je futbal, čo je, podľa mňa, ten najlepší výsledok našej roboty,“ uzavrel za ľudí, podieľajúcich sa na novele RaPP-u Zábojník.

RaPP novela 2023.pdf
Peter Šurin

Značky