SFZ – Zástupca trénerov v Komore SFZ pre riešenie sporov je pochopenie reality

BRATISLAVA (SFZ) – Doba si žiada reagovať – v Komore SFZ pre riešenie sporov nemá zastúpenie jedna z početných a dôležitých skupín slovenského futbalu tréneri. Súčasnosť potvrdzuje, že pre poctivé fungovanie tohto orgánu je potrebná zmena, doplnenie „členstva.“

O tom bolo prvé stretnutie zástupcov spomenutej komory na najvyššej úrovni – jej predseda Jaroslav Čollák a tajomníčka Natália Močárová plus vedúci legislatívno-právneho oddelenia SFZ Lukáš Pitek – a predstaviteľov stavovskej trénerskej obce Ladislava Jurkemika, ktorý je vo výkonnom výbore SFZ „za trénerov,“ a Rudolfa Hanáka, povereného prezidenta Únie futbalových trénerov Slovenska.

„Cítime to ako dlh voči trénerom a vníma to tak aj FIFA, preto je našou úlohou zladiť zloženie komory s požiadavkou doby,“ vysvetlil Pitek. „Užitočné a potrebné,“ reagoval Jurkemik. „V komore majú zastúpenie kluby i hráči, ale tréneri nie. Reálne tento nedostatok treba odstrániť v predpisoch, najprv si však musíme urobiť jasno, či a ako to tréneri chcú.“ Logický a pragmatický postoj bývalého aj reprezentačného trénera, ktorý toho na lavičke prežil naozaj dosť.

Stretnutie bolo prvým krokom, do cieľa ešte treba spraviť ďalšie. „Stanovili sme si časový harmonogram aj úlohy, ktoré má každá strana vykonať. Radi by sme do konca októbra mali na stole solídny pracovný návrh, ktorý by sme mohli s čistým svedomím predložiť výkonnému výboru,“ povedal Jurkemik. „Máme nastavený interný proces, pozitívom je všestranný záujem o vyriešenie tejto témy presne tak, ako si to vyžadujú predpisy FIFA,“ potvrdil Pitek.

Pre širokú verejnosť asi nie najzaujímavejšia téma, pre trénerskú pospolitosť však nesmierne zásadná vec. Menovaní sú už teraz vďační za každý názor, postoj a myšlienku k tejto téme.

Značky