SFZ/BEZPEČNOSTNÝ MANAŽÉR – Jesenný seminár pre zástupcov klubov 7. decembra vo Vyhniach

Bezpečnostný manažér SFZ Peter France na jednom z minulých seminárov o bezpečnosti a komforte na štadiónoch pre kolegov z klubov.
Bezpečnostný manažér SFZ Peter France na jednom z minulých seminárov o bezpečnosti a komforte na štadiónoch pre kolegov z klubov.
autor: PETER ŠURIN, zdroj: SFZ

BRATISLAVA (SFZ) – Už desať rokov trvá úzka spolupráca medzi kompetentnými ľuďmi zo SFZ a zástupcami klubov I. a II. ligy pri riešení zásadných otázkach bezpečnosti a komfortu na slovenských štadiónoch. Jesenným vrcholom tejto súčinnosti bude tradičný seminár vo Vyhniach 7. decembra 2023.

Hlavnou témou bude tentoraz Manažovanie davu a zvyšovanie komfortu a bezpečnosti na futbalových štadiónoch. 

V programe seminára je však ešte niekoľko ďalších bodov, hodných pozornosti - prezentácia príprav ME21 v roku 2025, zabezpečenie prvej pomoci, prednáška k preškoleniu zo zákona č. 1/2014 Z.z. – a následná diskusia celého pléna aj v tematických skupinách.

Garantom podujatia je bezpečnostný manažér SFZ Peter France, ktorému sa 31. decembra naplní desať rokov práce v štruktúre zväzu, počas ktorých sa zasadil o pravidelné semináre pre zástupcov klubov s cieľom posunúť slovenský futbal aj v tejto oblasti výrazne ďalej.

Priloženú prihlášku je treba vyplniť do 15. novembra a zaslať na priložené adresy príslušných zamestnancov SFZ.

Pozvánka SFZ.docx
Prihláška.doc

Značky