SFZ/LEKÁR RADÍ - Novinky v dopingovej kontrole

Štvrtok, 8.2.2024 08:32 | Posledná aktualizácia 29.2.2024 12:32
doping-.jpg

BRATISLAVA (SFZ) - Podskupiny v skupinách S1, S2, S4, M1, M2, M3 a S6 zoznamu zakázaných látok boli pre lepšiu prehľadnosť v celom dokumente prečíslované, aby sa tak predišlo akémukoľvek nesprávnemu výkladu podskupín, ale v klasifikácii nedošlo k žiadnej zmene. 

TRVALO ZAKÁZANÉ LÁTKY 

Zmeny v skupine S0. NEZAVEDENÉ LÁTKY 

• Ako príklady boli pridané 2,4-dinitrofenol (DNP) a aktivátory troponínu (napr. reldesemtiv a tirasemtiv).

Zmeny v skupine S1. ANABOLICKÉ LÁTKY 

• Do podskupiny S1.1 (Anabolické androgénne steroidy) boli trestolón (7ɑ-metyl-19-nortestosterón, MENT), dimetandrolón (7ɑ,11ß-dimetyl-19-nortestosterón) a 11ß-metyl-19-nortestosterón, pridané ako príklady analógov nandrolónu (19-nortestosterónu). 

Zmeny v skupine S2. PEPTIDOVÉ HORMÓNY, RASTOVÉ FAKTORY, PRÍBUZNÉ LÁTKY A MIMETIKÁ 

• Názov podskupiny S2.2.1 bol pre prehľadnosť preformulovaný na „Testosterón stimulujúce peptidy u mužov“. Toto špecifikuje, že buserelín, deslorelín, goserelín, histrelín, leuprorelín, nafarelín a triptorelín sú príkladmi analógov agonistov hormónu uvoľňujúceho gonadotropín (GnRH), pričom ako nový príklad sa pridal histrelín. Pridaný bol aj kisspeptín a jeho agonistické analógy, ktoré stimulujú sekréciu GnRH a následne testosterónu. 

• Do podskupiny S2.2.2 bol ako príklad pridaný tetrakosaktid (ACTH 1-24), pretože ide o prvú 24-aminokyselinovú časť prirodzeného kortikotropínu (ACTH), ktorý má plnú biologickú aktivitu prirodzeného hormónu. 

• Do podskupiny S2.2.4 boli ako príklady sekretagogógov rastového hormónu (GHS), pridané kapromorelín a ibutamorén (MK-677), čo sú mimetiká prirodzeného hormónu ghrelínu, ktorý stimuluje produkciu rastového hormónu (GH) a následne inzulínu-podobnému rastovému faktoru 1 (IGF-1). 

• V podskupine S2.3 bol pre rekombinantný ľudský IGF-1 pridaný INN názov - mekasermín. 

Zmeny v skupine S4. HORMONÁLNE A METABOLICKÉ MODULÁTORY 

• Podskupina S4.4.1 bola aktualizovaná tak, aby zahŕňala agonisty Rev-Erb-ɑ a ako príklad bol pridaný SR9011, pričom SR9009 bol premiestnený. 

Zmeny v skupine S5. DIURETIKÁ A MASKOVACIE LÁTKY 

• V skupine S5 boli urobené redakčné zmeny na zlepšenie prehľadnosti. Konivaptán a mozavaptán boli pridané ako ďalšie príklady vaptanových liečiv. 

TRVALO ZAKÁZANÉ METÓDY 

Zmeny v skupine M1. MANIPULÁCIA S KRVOU ALEBO KRVNÝMI ZLOŽKAMI 

• Darovanie plazmy alebo zložiek plazmy plazmaferézou športovcami už nie je zakázané. Musí sa však vykonať v registrovanom odberovom centre. 

LÁTKY ZAKÁZANÉ POČAS SÚŤAŽE 

Zmeny v skupine S6. STIMULANCIÁ 

• 2-fenylpropán-1-amín (BMPEA, ß-metylfenetylamín) bol pridaný ako príklad špecifikovaného stimulancia, kvôli jeho prítomnosti v doplnkoch stravy. 

• V rámci výnimiek imidazolínových derivátov bol pridaný tramazolín. 

Zmeny v skupine S7. NARKOTIKÁ 

• Tramadol bude zakázaný počas súťaže od 1. januára 2024, ako to schválil výkonný výbor WADA dňa 23. septembra 2022. Tramadol bol niekoľko rokov súčasťou monitorovacieho programu WADA. Údaje z jeho monitorovania vo vzorkách športovcov naznačili jeho zneužívanie najmä v športoch ako cyklistika, rugby a futbal. Riziko fyzickej závislosti v závislosti od dávky a možné predávkovanie vo všeobecnej populácií viedlo k tomu, že tramadol, rovnako ako mnohé iné opioidy patrí v mnohých krajinách ku kontrolovaným látkam. Výskumné štúdie financované WADA zároveň potvrdili potenciál tramadolu zvýšiť fyzický výkon v športe. Odporúčané vymývacie doby boli oznámené pred 1. januárom 2024. 

§ „Vymývacia doba“ sa vzťahuje na čas od poslednej podanej dávky, do času začiatku súťažného obdobia (t. j. o 23:59 deň pred súťažou, na ktorej sa má športovec zúčastniť, pokiaľ pre daný šport neschválila WADA iné obdobie). 

Zmeny v skupine S9. GLUKOKORTIKOIDY 

• Minimálne vymývacie doby po rektálnom podaní glukokortikoidov sú teraz zahrnuté v tabuľke vymývacích dôb glukokortikoidov; glukokortikoidy zostávajú počas súťaže zakázané, keď sa podávajú rektálnym spôsobom. Tieto vymývacie doby sú založené na použití vybraných liečiv pri maximálnych licencovaných dávkach výrobcu: 

Cesta podania

Typ glukokortikoidu

Vymývacia doba

Orálna

Všetky glukokortikoidy

3 dni

Okrem: Triamcinolón,
Triamcinolón acetonid

10 dní

Intramuskulárna
/vnútrosvalová/

Betametazón

Dexametazón

Metylprednizolón    

Prednizolón


5 dní

Prednizón  

10 dní


Triamcinolón acetonid

60 dní  (!!!)

Lokálna injekčná

Všetky glukokortikoidy

3 dni

Okrem:  Prednizolón

Prednizón

Triamcinolón acetonid

Triamcinolón hexacetonid


10 dní

Rektálna

Všetky glukokortikoidy

3 dni

Okrem: Triamcinolón acetonid

Triamcinolón diacetát

10 dní

Zdroj : www.antidoping.sk

Pavel Malovič

Značky