SFZ/Smernica ku zmenám v štruktúrach klubov – Potrebná ochrana celého futbalového prostredia

Piatok, 2.6.2023 06:45 | Posledná aktualizácia 2.6.2023 06:37
Manažér integrity futbalu Jakub Čavoj jeden z kľúčových hráčov pri novele Smernicei SFZ o právno-organizačných zmenách v kluboch .
Manažér integrity futbalu Jakub Čavoj jeden z kľúčových hráčov pri novele Smernicei SFZ o právno-organizačných zmenách v kluboch .
autor: ROMAN FERSTL, zdroj: SFZ

BRATISLAVA (SFZ) - Cieľom novely predpisov  v Smernici SFZ o právno-organizačných zmenách v kluboch je väčšia ochrana slovenských klubov a celkovo futbalového prostredia.

„Uvedené zmeny by nám, Slovenskému futbalovému zväzu, mali pomôcť reagovať už v čase vstupu podozrivých osôb do štruktúry klubu, a nie až následne, teda v čase, keď ich možné nekalé aktivity už prebiehajú,“ vysvetlil manažér integrity futbalu Jakub Čavoj. 

Už nejaký čas sa pod egidou SFZ konajú pravidelne školenia s predstaviteľmi klubov najvyšších súťaži s tematikou rizík a techník v tejto oblasti. Výmena vzájomných informácií následne funguje často na neoficiálnej a neformálnej báze, teraz je tu však požiadavka doby túto spoluprácu posunúť do oficiálnej roviny.

„Trendom posledných rokov je, že podozrivé skupiny osôb sa snažia infiltrovať futbalové kluby priamo svojimi hráčmi alebo formou sponzorského či vlastníckeho podielu. Toto im otvára cestu napríklad k obsadenie trénerského, prípadne vrcholového manažérskeho postu a vďaka tomu môžu získať kontrolu pri nasadzovaní pre nich vhodných hráčov s cieľom priamo ovplyvňovať výsledky stretnutí. Zlé je aj to, že tieto skupiny po svojom odhalení často za sebou nechávajú kluby na pokraji bankrotu, prípadne športovo zdecimované, často na pokraji zostupu do nižších súťaži,“ objasnil vážnu hrozbu zväzový funkcionár. 

S takýmito prípadmi sme sa stretli aj na Slovensku. Návnadou pre kluby v ekonomicky nie najlepšej forme sú povedzme sústredenia zadarmo či „dodaní“ niekým iným platení hráči. „Práve takýmto ponukám je treba venovať zvýšenú pozornosť a sme radi, že funkcionári viacerých klubov postupujú - už aj nami vystríhaní a poučení - v takýchto prípadoch veľmi obozretne,“ informoval Čavoj.

Od čerstvej novely si jej tvorcovia sľubujú väčšiu transparentnosť, takú potrebnú pre vyčistenie vzťahov a väzieb naprieč celou štruktúrou futbalových súťaží. „Patríme medzi prvých v rámci Európy, ktorí takéto pravidla zaviedli.  Podľa môjho názoru stále viac krajín pôjde rovnakou cestou, takže môžeme byt pre nich v tejto oblasti príkladom,“ uzavrel manažér integrity SFZ.

Čoho sa zmeny v smernici dotýkajú:
1
. zmena vo vlastníckej štruktúre klubu (napr. nový akcionár, spoločník), ak následkom zmeny nadobudne nový alebo dovtedajší spoluvlastník minimálne 25 % podiel vo vlastníctve klubu,
2
. zmena v riadiacich orgánoch klubu (napr. nový štatutárny orgán),
3.
založenie inej právnickej osoby klubom (napr. obchodná spoločnosť, občianske združenie), ktorá bude vykonávať niektorú dovtedajšiu činnosť klubu (napr. výkon marketingových práv klubu) a zmena vlastníckych vzťahov v takejto osobe podľa bodov 1, 2 a 4
4
. zmena v osobe konečného užívateľa výhod
5. kluby budú povinné do 30 dní od zmeny vlastníckych vzťahov v klube informovať o zmene vlastníckych vzťahov (I. až III. liga vždy), ostatné na vyzvanie SFZ
6. kluby zároveň pri ohlásení prekladajú: čestné vyhlásenie nového subjektu v klube (napr. nový akcionár, spoločník, štatutárny orgán), podľa vzoru uvedeného v prílohe zoznam osôb, ktoré v klube po zmene vlastníckych vzťahov pôsobia v týchto funkciách: generálny manažér/generálny riaditeľ, športový manažér/športový riaditeľ a čestné vyhlásenia osôb, uvedených vyššie, podľa vzoru uvedeného v prílohe

Ešte zásadný bod: pravdivosť údajov bude preverovať integrita SFZ!

Peter Šurin

Značky