STANOVISKO KOMISIE ROZHODCOV SFZ K VYJADRENIAM ING. VLADIMÍRA SOTÁKA V TV HRONKA

KR SFZ prejavuje nesúhlas s vyjadreniami generálneho riaditeľa Železiarní Podbrezová Ing. Sotáka na adresu člena KR SFZ p. Jána Fašunga, ktoré odzneli v TV Hronka.
Pán Fašung na pracovnom stretnutí za účasti členov ÚLK, DK SFZ, KR SFZ a predstaviteľov FK Železiarne Podbrezová jasne vysvetlil situácie, pri ktorých došlo ku zraneniam hráčov Podbrezovej. Nešťastnou zhodou okolností došlo ku obidvom vážnym zraneniam v dvoch rôznych stretnutiach s FC Nitra. Pán Fašung, ktorý je váženou autoritou v oblasti pravidiel futbalu, odborne vysvetlil, že v prvom stretnutí s FC Nitra v základnej časti, keď došlo ku zraneniu hráča Jozefa Pastoreka, šlo o priestupok zo strany hráča Nitry. Rozhodca mal prerušiť hru a potrestať hráča FC Nitra. V druhom stretnutí v nadstavbovej časti opäť s FC Nitra však došlo ku nezavinenému zraneniu hráča Podbrezovej Victora Oluyemi Olatunjiho vplyvom nešťastnej náhody a hráč FC Nitra sa nedopustil priestupku. Predstavitelia FK Železiarne Podbrezová nepochopili správne interpretáciu p. Fašunga.
Vyjadrenia p. generálneho riaditeľa Ing. Sotáka ohľadom korupčného správania sa rozhodcov KR SFZ okamžite postúpila príslušným orgánom SFZ, oddeleniu integrity a DK SFZ.
Mrzí nás poškodenie klubu FK ŽP Podbrezová vážnou chybou rozhodcu p. Smoláka v stretnutí so Zlatými Moravcami. Naopak, po dôslednej analýze rozhodnutia rozhodcu p. Glovu pri nariadení pokutových kopov v stretnutí s Trenčínom boli správne.
KR SFZ je prvá, ktorej záleží na čistote futbalu a dobrom mene rozhodcov, pretože všetky chyby rozhodcov v konečnom dôsledku aj tak padajú na plecia KR SFZ. Našou prioritou je odhaľovanie a potláčanie akýchkoľvek nekalých praktík zo strany rozhodcov, ktoré dehonestujú prácu KR SFZ. Myslíme si, že je to viditeľné aj na tvrdých postihoch voči rozhodcom, ktorí vážne pochybili v rozhodujúcich stretnutiach.

Ing. Marián Ružbarský
predseda KR SFZZnačky