logo
Reprezentácia

U19 - Macek: Mentálny tréner pracuje s hráčmi aj mimo zrazu a to pomáha

BRATISLAVA (SFZ) - Mentálna príprava je moderný trend, ktorý napomáha športovcom a športovým tímom dosahovať významné úspechy. Mentálnu prípravu našich mládežníckych kategórií a ich trénerov zabezpečuje od sezóny 2019/2020 spoločnosť SportMind HDTS. Na báze pilotného projektu sa mentálna príprava zaviedla do reprezentácie U19. Už takmer dvojročnú spoluprácu hodnotí pre futbalsfz.sk hlavný tréner Stanislav Macek a kapitán slovenskej devätnástky Patrik Leitner.

Zmyslom mentálnej prípravy je v prvom rade skvalitniť rozvoj mládežníckeho hráča. Dokáže zvýšiť a stabilizovať jeho psychickú pripravenosť na podanie výkonu a napomáha aj v efektívnosti tréningového procesu či taktickej prípravy. Úzka spolupráca mentálneho trénera s realizačným tímom je preto základom pre úspešné zavedenie mentálnej prípravy medzi hráčov. „V niektorých prípadoch je mentálna príprava pre hlavného trénera na reprezentačnej úrovni dôležitejšia ako technicko-taktická príprava. Máme menej času na prípravu, hráči prichádzajú na zraz v rôznorodom psychickom rozpoložení a sú na nás kladené vysoké očakávania zo strany všetkých zainteresovaných a okolia. Kľúčovým bodom je presvedčiť realizačný tím a hráčov, že základom úspechu je koncentrácia na pracovný proces, nielen na samotné ciele a výsledky,“ objasňuje svoj pohľad na mentálnu prípravu hlavný tréner SR-U19 Stanislav Macek.

Význam mentálnej prípravy a jej dôležitosť si uvedomujú aj hráči. S odstupom času oceňujú jej nenahraditeľný prínos a priamy vplyv na ich výkon na ihrisku.

Mentálna príprava je pre nás určite dôležitá, pretože to nie je iba o tom, že vybehneme na ihrisko a ostatné príde samé. Musíme byť dobre nastavení, mať svoj aj tímový cieľ, rozumieť si s mužstvom, vzájomne sa povzbudzovať a pomáhať si,“ hodnotí kapitán slovenskej reprezentácie U19 Patrik Leitner.

Jednou z požiadaviek manažmentu zväzu na partnera v oblasti mentálnej prípravy bola aj schopnosť merať zmeny v psychickom nastavení hráčov a celého tímu. „Na začiatku spolupráce sme si zanalyzovali prostredie, nastavenie hráčov a tímu pomocou jedinečnej CA metódy. Zistili sme, že hráči sú veľmi ambiciózni. Chceli spoločne uspieť, no zároveň sa vo veľkej miere spoliehali na pokyny od trénerov. Preto bolo našim hlavným cieľom, aby sa hráči dokázali vzájomne koučovať a vedeli sa spoľahnúť na svoje schopnosti a schopnosti spoluhráčov. Takto nastavený tím má svoju identitu a vie sa prezentovať dominantnou hrou.“ vysvetľuje mentálna trénerka Zuzana Pšenáková zo spoločnosti SportMind HDTS, ktorá pôsobila práve pri tíme U19.

Pravidelnou súčasťou reprezentačných zrazov sa stali spoločné workshopy s realizačným tímom a hráčmi. Na nich si celý tím buduje spoločnú identitu vrátane spoločného cieľa. Na jeho základe si následne hráči definujú konkrétne činnosti a úlohy, ktoré im pomáhajú byť v zápase úspešnými. „Pre tím je najväčším prínosom nastavenie na zápas a nastavenie na náš spoločný cieľ. Rovnako pracujeme na komunikácii, ktorá je jedna z najdôležitejších vecí na ihrisku, ale aj mimo neho. Často sa tomu venujeme a posúvame sa od zrazu k zrazu. Potom sa to odráža aj na hre, v ktorej je viac energie a nasadenia.“ zdôrazňuje Patrik Leitner.

Realizačný tím kouča Maceka (celkom vpravo) s mentálnou trénerkou Zuzanou Pšenákovou na Memoriáli Václava Ježka.

Okrem skupinových workshopov hráči rozvíjajú svoje mentálne zručnosti aj individuálne. Tak ako fyzickú pripravenosť, aj tú mentálnu hráči rozvíjajú najmä v klube. „Napriek absencii každodenného osobného kontaktu na reprezentačnej úrovni je úloha mentálneho trénera veľmi dôležitá, pretože môže s hráčmi pracovať aj mimo zrazu," vysvetľuje tréner Macek.

V rámci individuálnej prípravy sa hráči venujú najmä rozvoju zdravého sebavedomia. Učia sa, ako sa správne koncentrovať, ako zvládať obavy či strach zo zlyhania. To im pomáha sa lepšie presadiť v silnej konkurencii na klubovej a reprezentačnej úrovni. „Cítim, že od času, keď sme začali s mentálnou prípravou som sa v tomto smere, ktorý som dovtedy nepoznal, oveľa posunul a posunuli sa aj moje výkony. Mne osobne najviac mentálna príprava pomohla pri vystúpení z komfortnej zóny. To mi umožnilo na sebe viac a viac pracovať, čo sa odzrkadlilo na výkonoch na ihrisku. Ako kapitánovi mi tiež pomohla pri zvládaní úlohy lídra. Naučil som motivovať spoluhráčov, koučingu na ihrisku a celkovej komunikácii s tímom, čo ako kapitán a stopér určite potrebujem,“ pochvaľuje si Patrik Leitner.

Rozvoj mentálnych schopností reprezentantov je podporený spoluprácou s ich klubovými trénermi. Klubový a reprezentačný realizačný tím diskutujú o kondičnej pripravenosti, technicko-taktických a mentálnych zručnostiach jednotlivých reprezentantov na spoločných workshopoch. Cieľom je vytvoriť synergický efekt prípravy v reprezentácii a v klube na rozvoj reprezentantov. Takto prepracovaný systém mentálnej prípravy v reprezentácii prináša svoje výsledky. „Ako veľký prínos vnímam, že vzťahy v realizačnom tíme sú úprimnejšie a viac prepojené. To jednoznačne zvyšuje efektivitu práce. U hráčov zas vidím, že vymenili prianie si úspechu za aktívny prístup k svojmu rozvoju. Dokážu tiež konštruktívne zvládať chyby v zápase.  V tíme sa nám vyprofilovalo viacero lídrov. Medzi hráčmi sa zvyšuje úroveň komunikácie a je vidno, že sú ochotní robiť viac pre spoločný cieľ,“ dodáva hlavný tréner. Projekt vrcholí kvalifikáciou na ME 2021 a v prípade postupu prípravou na záverečný turnaj.

Značky