GRASSROOTS – Osem účastníkov turnaja Pohár Karola Poláka absolvuje školenie trénerskej licencie SFZ Grassroots Leader

Pondelok, 3.7.2023 08:39 | Posledná aktualizácia 3.7.2023 08:39

zdroj: SFZ

BRATISLAVA (SFZ) - Slovenský futbalový zväz podporuje prostredníctvom grassroots projektov nielen amatérskych športovcov a športujúcu mládež, ale aj tých, ktorí by sa v budúcnosti mohli podieľať na výchove a športovom napredovaní ďalších generácií. Osmička účastníkov celoslovenského finále 19. ročníka turnaja Pohára Karola Poláka vo veku od 18 rokov získala možnosť absolvovať školenie Grassroots Leader a v budúcnosti sa môže podieľať na tréningovom procese nielen v Centrách pre deti a rodiny.

Grassroots licencia je štartovacím balíčkom pri vzdelávaní buducich trénerov a nemusí ísť iba o klubový futbal. Jej zmyslom je nadobudnúť základné trénerské a líderské poznatky pri kontakte s deťmi v tréningovom procese. „Hovoríme o základnej trénerskej licencii. Chceme takto motivovať chlapcov a dievčatá vo veku 18 rokov aby sa vzdelávali, aby sme prepojili sociálny aspekt, aby sa oni stali tým trénermi, lídrami a vzormi pre ďalšie generácie. V centrách by tak mohli pod ich vedením trénovať deti, mohli by v nich utužovať športového ducha a celoživotne ich nasmerovať k radosti zo športovania a pohybu,“ hovorí koordinátor Grassroots futbalu SFZ Cyril Janoško.

Sedem chlapcov a jedno dievča vo veku 18 rokov tak vyšperkovali úspešné pôsobenie v aktuálnom ročníku turnaja renomovaného turnaja aj možnosťou rozvíjať sa trénerským smerom. Projekt „Grassroots Leader“ uzrel svetlo sveta pred rokom. Presne 1. júla 2022 začal Slovenský futbalový zväz evidovať prvé prihlášky a spustil školenie, ktorého cieľom je poskytnúť záujemcom základné trénerské vzdelanie. Aká bola odozva?

"Celkovo evidujeme 450 uchádzačov o licenciu. Ak by sme to rozmenili na drobné, zaznamenali sme žiadosti 250 nováčikov bez predchádzajúcich trénerských skúseností, 150 prihlášok z radov už aktívnych trénerov v rámci kontinuálneho vzdelávania trénerov, približne 50 záujemcov je aktuálne vo fáze samotného online školenia. Teším sa, že ďalšími, ktorí sa budú môcť vzdelávať, sú práve mladí športovci z Centier pre deti a rodiny,“ doplnil Cyril Janoško.

Dodajme, že školenie SFZ Grassroots Leader je primárne určené najmä pre rodičov, učiteľov v materskej škole, či na prvom stupni ZŠ, prípadne pre vychovávateľov a ďalších učiteľov na ZŠ, v neposlednom rade tiež pre študentov posledných ročníkov učiteľského smeru na vysokých školách, trénerov, aktívnych aj bývalých hráčov a futbalových nadšencov.

Školenie prebieha online formou v rozsahu 20 vyučovacích hodín, nadobudnutie tejto trénerskej licencie oprávňuje jeho držiteľa na pôsobenie :

- V školskom projekte rozvoja futbalu SFZ „Dajme spolu gól“ (www.dajmespolugol.sk)
- V školskom projekte rozvoja futbalu SFZ „Po škole s McDonald’s Cupom“ (pri realizácii krúžkov futbalu v ZŠ)
- V školskom projekte rozvoja futbalu SFZ „Disney Playmakers“ (www.playmakers.sk)
- Na pôsobenie v kluboch pri prípravkách v súťažiach RFZ a ObFZ - U11, U10, U9, U8, U7 (Tréner v zápisoch ISSF počas sezóny)

Ďalšie informácie na https://futbalsfz.sk/treneri/skolenia/sfz-grassroots-leader/


autor: Roman Ferstl, zdroj: SFZ
Peter Zeman

Značky