logo
SFZ

Základné informácie k školeniu trénerskej licencii

SFZ Grassroots Leader  - „TRÉNER DETÍ“

Školenie je určené pre rodičov, učiteľov (v materskej škole, na 1.stupni ZŠ - prípadne pre vychovávateľov a ďalších učiteľov na ZŠ), študentov posledných ročníkov učiteľského smeru na vysokých školách, trénerov, aktívnych aj bývalých hráčov, futbalových nadšencov, ktorí ako „SFZ Grassroots Leader = tréneri detí“ budú mať oprávnenie:

 • Na pôsobenie v školských projektoch rozvoja futbalu SFZ - projekt Dajme spolu gól (www.dajmespolugol.sk), Po škole s McDonald’s cupom (pri realizácii krúžkov futbalu v ZŠ), Disney Playmakers (www.playmakers.sk)a iných projektoch rozvoja futbalu.
 • Na pôsobenie v kluboch pri prípravkách v súťažiach RFZ a ObFZ - U11, U10, U9, U8, U7 (Tréner v zápisoch ISSF počas sezóny).

Školenie prebieha online formou - 20 vyučovacích hodín.

Školenie je potrebné absolvovať v priebehu 60 dní od začatia školenia, tzn. po aktivácii začatia školenia, ktoré obdržíte emailom.

Príhovor technikého riaditeľa SFZ k školeniu SFZ Grassroots Leader:

PO ZAPLATENÍ členského poplatku SFZ na aktuálnu sezónu budú mať oprávnenie ako tréner na:

 • Na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5-11 ročných) v zápasoch v družstvách prípraviek ako hlavný tréner, a to v súťažných zápasoch prípraviek riadených Oblastným futbalovým zväzom (ObFZ) a súťaží prípraviek riadených Regionálnymi futbalovými zväzmi (RFZ). 
 • Na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy hráčov (5-11 ročných) v družstvách prípraviek ako asistent pri trénerovi s vyššou trénerskou licenciou pri družstvách prípraviek, ktoré hrajú súťaže prípraviek riadené RFZ a ObFZ. 
 • Hlavný tréner s licenciou SFZ „Grassroots Leader tréner“ NEMÔŽE viesť družstvo v súťažných zápasoch prípraviek riadených Slovenským futbalovým zväzom (SFZ).
Ako postupovať v prípade záujmu?
 • Podanie prihlášky na školenie prebieha online formou cez TICKETING SFZ.
 • Prihlásiť sa možete cez existujúce svoje konto v ISSF (registrovaný člen SFZ: hráč, rozhodca, delegát) alebo vytvorením nového konta "Zaregistujete sa" (učiteľ, vychovávateľ, študent).
 • Pre trénerov UEFA A/B/C je školenie odporučané ako kontinuálne vzdelávanie - viac info nájdete >> TU
Podmienky prihlásenia na školenie:
 • na školenie sa nemôže hlásiť osoba mladšia ako 18 rokov v čase ukončenia školenia
 • v prihláške vypísať všetky povinné údaje
 • nahratia fotografie (od ramien vyššie)
 • nahratie skenu potvrdeného dokumentu „Posúdenie zdravotnej spôsobilosti na výkon trénerskej činnosti“ (nájdete >> TU)
 • nahratie skenu výpisu z registra trestov (Splnenie podmienky bezúhonnosti športového odborníka v športe mládeže podľa ustanovenia paragraf 7 odsek 4 v Zákone o športe)
 • odkliknúť súhlas GDPR so spracovaním údajov
 • úhrada poplatku za školenie SFZ (cez platobnú bránu - len platba kartou)
 • cena školania 15€
 • schválený uchádzač o školenie bude zaradený do školenia SFZ Grassroots Leader a zároveň mu budú na email poslané informácie s linkom priamo už na školenie
Oboznámenie účastníkov so školením:
Školenie SFZ – SFZ Grassroots leader.pdf

ZAKUPIŤ si to možete >> TU

IMG_0394.jpeg

12.4.2024

GRASSROOTS - Kniha "GRASSROOTS TRÉNER DETÍ" nie je len pre trénerov

GRASSROOTS LEADER - Po roku je jasné, že tento projekt dáva zmysel

14.9.2023

GRASSROOTS LEADER - Po roku je jasné, že tento projekt dáva zmysel

GRASSROOTS – Osem účastníkov turnaja Pohár Karola Poláka absolvuje školenie trénerskej licencie SFZ Grassroots Leader

3.7.2023

GRASSROOTS – Osem účastníkov turnaja Pohár Karola Poláka absolvuje školenie trénerskej licencie SFZ Grassroots Leader

GRASSROOTS - Školenia trénerských licencií SFZ Grassroots Leader

14.3.2023

GRASSROOTS - Školenia trénerských licencií SFZ Grassroots Leader

GRASSROOTS – 110 nových trénerov v rámci projektu SFZ Grassroots leader

23.10.2022

GRASSROOTS – 110 nových trénerov v rámci projektu SFZ Grassroots leader

Online školenie „SFZ Grassroots leader“ pre budúcich trénerov detí

18.7.2022

Online školenie „SFZ Grassroots leader“ pre budúcich trénerov detí

GRASSROOTS – Projekt „Dajme spolu gól“ pre školy otvorený, novinkou licencia pre trénerov a trénerky

1.9.2021

GRASSROOTS – Projekt „Dajme spolu gól“ pre školy otvorený, novinkou licencia pre trénerov a trénerky