logo
MLÁDEŽ A ROZVOJ

GRASSROOTS – Školenie nových trénerov v rámci projektu UEFA Disney Playmakers

Štvrtok, 22.9.2022 14:35 | Posledná aktualizácia 22.9.2022 14:59

zdroj: SFZ

BRATISLAVA (SFZ) - Dňa 9.9.2022 sa uskutočnilo v priestoroch NTC Senec školenie pre nových trénerov v projekte UEFA Disney Playmakers.

Slovensko sa zaradilo medzi členské krajiny UEFA, ktoré sa rozhodli zapojiť do projektu s názvom UEFA Disney Playmakers. Jeho poslaním je zasvätiť do tajomstiev futbalu mladé hráčky formou napodobňovania hrdinských činov známych rozprávkových postáv.

V novom školskom roku 2022/23 sa pridalo do projektu osem nových centier, ktorých tréneri absolvovali v Senci školenie pozostávajúce z teoretickej časti a dvoch praktických častí. Nové centrá tak pribudnú v kluboch FK Inter Bratislava, FK Beluša, MŠK Senec, MFK Kysucké Nové Mesto, FC ŠTK 1914 Šamorín, ďalej v Dobrej Dedine Blatné (o.z.) a na ZŠ Jilemnického Žiar nad Hronom a ZŠ s MŠ Banská Belá.


zdroj: SFZ

V rámci teórie boli noví tréneri oboznámení s jednotlivými časťami športových aktivít, s úlohami trénerov a asistentov, a tiež s prácou s pomôckami Disney Playmakers. Dôležitou témou bola aj samotná ochrana detí vo futbale. V praktickej časti si mohli pozrieť názorné ukážky aktivít a ich jednotlivých častí, ako viesť aktivitu podľa rozprávkovej brožúry a ako komunikovať s dievčatami. V druhej časti praxe boli tréneri rozdelení do skupín a na základe vybranej kapitoly si pripravili ukážky športových aktivít, trénovali si jej prevedenie, vžili sa do role detí ktoré budú trénovať. Následne bola každá skupina hodnotená školiteľmi, ktorí vyzdvihli plusy a prípadné mínusy, a poskytli trénerom praktické rady a odporúčania.

Trénerov školili externí školitelia Daniel Štuller a Katarína Chovancová. Obaja boli zaškolení zo strany UEFA špeciálnou metodikou k projektu UEFA Disney Playmakers. Ciele projektu UEFA predniesla manažérka projektu Miriama Bočková.

"Prístup zúčastnených trénerov hodnotím veľmi pozitívne, na čom sme sa zhodli aj spolu s kolegami školiteľmi. V NTC Senec sa nám stretla a vytvorila veľmi zanietená a pracovitá skupina trénerov a tréneriek, ktorí sa aktívne zapájali či už počas teoretickej aj praktickej časti školenia. Tak ako aj projekt je sám o sebe špecifický, tak aj prístup trénerov vyžaduje svoju jedinečnosť, na čo kladieme veľký dôraz. Som presvedčená, že zúčastnení tréneri budú ľudia na správnom mieste,“ zhodnotila priebeh školenia v Senci Miriama Bočková.


zdroj: SFZ
Peter Zeman

Značky