logo
MLÁDEŽ A ROZVOJ

UEFA Disney Playmakers je európsky projekt ktorý vznikol v spolupráci európskej futbalovej únie UEFA, Anglickej futbalovej asociácie a svetovej značky Disney.

Projekt je určený pre dievčatá vo veku 5 - 8 rokov a jeho hlavnou myšlienkou je rozvoj pohybových zručností u dievčat a zároveň rozvoj osobnostných vlastností, ktorými sú odvaha, sebavedomie, rozvoj fantázie kreativity a mnoho ďalšieho. Projekt prináša jeho účastníčkam neobyčajný pohľad do sveta futbalu pomocou kúzla Disney rozprávok!

Slovenský futbalový zväz sa do projektu zapojil premiérovo v roku 2021.

V pilotnom ročníku bolo na Slovensku vytvorených 30 centier a do projektu sa zapojilo spolu 670 nových dievčat.

K projektu je vytvorená samostatná webová stránka www.playmakers.sk

Projekt prebieha formou aktivít, ktoré sú centrami organizované na týždennej báze, v trvaní 60 min, v dvoch blokoch jeseň - jar. Aktivity sú vedené kvalifikovanými trénermi špeciálne zaškolenými metodikou UEFA.

Športové aktivity sú vedené trénermi podľa špeciálnych rozprávkových brožúr - príbehov, do ktorých sa dievčatá spolu s trénermi počas aktivity vžívajú a zdolávajú rôzne prekážky a méty ktoré na nich v príbehu čakajú.

Jedinečnosť tohto projektu spočíva v tom, že hlavný dôraz nie je kladený len na pohybovú stránku jedinca, ale tvorcom tohto projektu záleží aj na rozvoji ostatných dôležitých vlastností ktoré všetci v živote potrebujeme a tými sú : odvaha, sebavedomie, tímový duch, fantázia a v neposlednom rade aj nadväzovanie priateľstiev.

Aj napriek Covidovej situácii ktorá komplikovala priebeh projektu najmä v jesennej časti v roku 2021 sa podarilo zorganizovať v ročníku 2021/2022 vo všetkých centrách spolu 489 aktivít, v sprievode rozprávok Incredibles 2 a Frozen 2.

V novom ročníku 2022/2023 na zapojené centrá čakajú dobrodružstvá podľa rozprávky VAIANA.

Už teraz sa tešíme na úspešné pokračovanie projektu a pozývame k nám všetky odvážne hrdinky ktoré majú túžbu nahliadnuť do sveta futbalu jedinečnou - rozprávkovou cestou!