Logo SFZ pre potreby propagácie futbalu - použitie loga podlieha súhlasu SFZ a/alebo SFZ Marketing, s.r.o.

Slovenský futbalový zväz

Tomášikova 30C
821 01 Bratislava 

Sekretariát:

Tel.: +421 2 3910 3100
Fax: +421 2 4820 6099 (sekretariát)
Fax: +421 2 4820 6098 (matrika, oddelenie riadenia súťaží)
Fax: +421 2 4820 6094 (technický úsek - mládež a koncepcia rozvoja futbalu)
E-mail: office@futbalsfz.sk   

IČO: 00687308
IČ DPH: SK2020898913
Hlavný bankový účet: Slovenská sporiteľňa a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 5017019990 / 0900
IBAN: SK51 0900 0000 0050 1701 9990
SWIFT: GIBASKBX
Registrácia na Ministerstva vnútra SR: VVS/1-909/90-91

Organizačná štruktúra 

E-mailové adresy sú tvorené spôsobom meno.priezvisko@futbalsfz.sk / úseky a oddelenia SFZ, resp. meno.priezvisko@sfzmarketing.sk / SFZ Marketing s.r.o. (bez diakritiky) 

ÚSEK GENERÁLNEHO SEKRETÁRA

Ján KOVÁČIKprezident


Peter PALENČÍK

generálny sekretár


Róbert TOMASCHEK ml.

vedúci kancelárie prezidenta

+421 902 319 188

Veronika MASÁROVÁ

asistent kancelárie prezidenta

+421 905 319 287

Alexandra PEDERSEN

asistent úseku GS 

+421 917 467 685

Jaroslav RYBÁNSKY

poradca pre legislatívno-právne otázky

+421 908 655 024

Svetlana LIPTÁKOVÁ

manažér oddelenia ľudských zdrojov

+421 911 031 004

Jakub ČAVOJ

manažér integrity futbalu

+421 911 819 057

Petra RUŽIČKOVÁ

recepčná

+421 2 3910 3100 / +421 918 803 415


ODDELENIE BEZPEČNOSTI A SLUŽIEB PRE DIVÁKOV
Peter FRANCEbezpečnostný manažér

+421 902 937 018

Marek MAJERČÁKkoordinátor styku s fanúšikmi

+421 903 797 088

LEGISLATÍVNO-PRÁVNE ODDELENIE

Lukáš PITEK

vedúci legislatívno-právneho oddelenia

+421 910 496 196

Tomáš FODREKprávnik

+421 905 543 616

Natália MOČÁROVÁ

právnik

+421 918 883 078

Andrej KORYŤÁK

právnik

+421 915 368 869

ODDELENIE IT
Ján LETKOvedúci oddelenia IT

+421 903 623 473

František FERENC

senior pracovník technickej podpory ISSF

+421 911 014 589

Tomáš HALČIN

senior pracovník technickej podpory a helpdesku

+421 911 091 771

Branislav ROZBORA

manažér softvérového vývoja

+421 904 503 424ŠPORTOVO-ADMINISTRATÍVNY ÚSEK
Milan VOJTEK

zástupca GS / riaditeľ športovo-admin. úseku / manažér klubového licenčného systému SFZ

+421 902 937 027

Miroslav RICHTÁRIKvedúci oddelenia riadenia súťaží / predseda komisie pre riadenie II. ligy

+421 911 451 142

Pavol PÁCHNIK

organizačný pracovník oddelenia riadenia súťaží / sekretár KD

+421 917 560 140

Vladimír MEDVEĎmanažér vzdelávania a Konvencie rozhodcov

+421 902 937 016

Jaroslav ZÁBRANSKÝmanažér oddelenia rozhodcov / sekretár KR

+421 902 937 033

Milan SLÁDKOVIČvedúci matriky

+421 902 937 017/ +421 2 3910 3104

Marek VAVRO

pracovník matriky

+421 905 774 867
TECHNICKÝ ÚSEK


Roman PIVARNÍK

technický riaditeľ 

+421 905 618 303

Ján GREGUŠ

zástupca technického riaditeľa

+421 902 937 011

Zsolt PAKUSZAmanažér vzdelávania trénerov

+421 903 564 111

Jozef VALACHOVIČ

hlavný koordinátor technického úseku

+421 905 212 025

Michal ŠVIHORÍK

koordinátor kontinuálneho vzdelávania trénerov

+421 908 425 109

Peter ŠTEFAŇÁK

koordinátor školení trénerov

+421 902 937 036

Francesco CALZONA

tréner SR A


Jaroslav KENTOŠ

tréner SR 21


Tibor GOLJAN

asistent trénera SR 21


Albert RUSNÁK

tréner SR 19

+421 917 946 976

Martin FABUŠ

tréner SR 18

+421 907 793 824

Branislav FODREK

tréner SR 17

+421 903 720 555

Martin ŽAMBA

tréner SR 16

+421 905 466 564

Juraj PEKÁR

tréner SR 15

+421 907 449 280 

Miroslav HÝLL

hlavný tréner brankárov

+421 911 111 512

Peter KOPÚŇ

tréner SR ženy

+421 902 198 279
Jozef JELŠIC

tréner SR 19 / WU 17 

+421 903 265 604

Peter JANUŠKA

tréner SR WU 15 

+421 904 681 694

Samuel SLOVÁK

manažér mládežníckych reprezentačných tímov

+421 905 384 863

Michal SLYŠKO

videoanalytik

+421 903 177 606

Pavel MALOVIČmanažér zdravotnej starostlivosti+421 905 306 001
Ladislav PETRÁŠ

manažér tímu internacionálov

+421 902 937 010

Marián BAUMANN

vedúci tímu internacionálov

+421 902 937 007MLÁDEŽ A KONCEPCIA ROZVOJA FUTBALU

 

Martin HASPRÚN

manažér mládeže a koncepcie rozvoja futbalu

+421 902 937 015

Lukáš BENEDIKkoordinátor Programu podpory talentov a športovo-talentovanej mládeže

+421 902 937 019

Mário ROSZBECK

koordinátor ÚTM a FA

+421 902 937 048

Miriama BOČKOVÁ

koordinátor rozvoja ženského futbalu

+421 911 014 588

Lucia HARŠÁNYOVÁ

koordinátor ženského futbalu

+421 903 572 107

Rudolf ŠKROBÁK

koordinátor programu rozvoja ženského futbalu

+421 908 789 014

Vladimír LUPTÁK

Grassroots koordinátor SFZ pre styk s UEFA a FIFA

+421 902 937 002

Cyril JANOŠKO

koordinátor Grassroots futbalu

+421 918 900 425

Martin LUKÁČ

administratívno - organizačný pracovník Grassroots futbalu

+421 917 756 258

Marek KOVÁČIK

koordinátor futsalu

+421 903 014 437

Vladimír AMBROZEK

administratívno-organizačný pracovník futsalu

+421 908 451 317

Martin OBŠITNÍKadministratívno-organizačný pracovník OM a KRF

+421 948 842 690MEDZINÁRODNÝ A ORGANIZAČNÝ ÚSEK

Lenka GAZDÍKOVÁ

riaditeľ medzinárodného a organizačného úseku

+421 903 500 185

Jakub KOJNOK

technický vedúci SR A

+421 911 014 581

Martin HRNČÍR

manažér oddelenia zabezpečenia reprezentačných tímov / technický vedúci SR 21

+421 911 091 773

Michal VENGLOŠ

technický vedúci SR ženy

+421 911 091 772

Vladimír DANČÍK

technický vedúci SR 17 / SR WU 15

+421 908 789 057

Peter TÓTH

technický vedúci SR 18 / WU 19

+421 911 070 436

Filip TROSKO

technický vedúci SR 19 / SR 16

+421 948 955 227

Attila BORÁROS

technický vedúci SR 15 / SR WU 17

+421 917 241 333

Lukáš BALÁŽ

administratívno-organizačný pracovník

+421 915 043 886‬

ODDELENIE STRATEGICKÝCH PROJEKTOV

Martin IVANKO

projektový manažér

+421 907 287 499

Rastislav GLASA

externý projektový manažér

+421 907 619 555

Miroslava ROJKOVÁ

manažér sociálnych projektov

+421 905 632 584

EKONOMICKÝ ÚSEK

+421 2 3910 3102

Marcel KORINEK

finančný riaditeľ

+421 907 984 638

Andrea HLBOKÁ

hlavný účtovník SFZ

+421 911 014 594

Ivana HALENKOVIČOVÁ

fakturant

+421 903 194 168

Katarína TUČÁNIOVÁ

personalista / mzdový účtovník

+421 918 963 283

Veronika LIPKOVÁ

účtovník

+421 917 743 209

Renáta VOZÁROVÁ

účtovníkÚSEK HOSPODÁRSKEJ SPRÁVY A LOGISTIKY

Michal KALNÝ

riaditeľ úseku hospodárskej správy a logistiky

+421 911 014 591

Milan MAJLING

správca vozového parku

+421 904 700 526

Martin PETRÁŠmanažér správy majetku SFZ

+421 904 700 313

Darina ŠKODLEROVÁskladník

+421 902 937 026

Marta VÖRÖSOVÁskladník+421 918 818 143
Dana ELIÁŠOVÁ

pracovník práčovne


SFZ MARKETING, s.r.o.


Andrea HLBOKÁ

výkonný riaditeľ / finančný riaditeľ SFZ marketing

+421 911 014 594

Vladimír JANČEK

riaditeľ marketingu a PR

+421 917 933 351

Jaroslav ŠIŠOLÁK

manažér licenčných práv

+421 905 667 027

Zuzana JAMRIŠKOVÁ

senior marketingový manažér

+421 911 014 586

Juraj GAŠPAROVIČ

marketingový manažér

+421 918 963 292

Miroslava FAŠUNGOVÁ

koordinátor oddelenia distribúcie vstupeniek a organizácie výjazdov

+421 902 937 021

Paulína GAŠPARÍKOVÁ

koordinátor distribúcie vstupeniek

+421 915 698 347

Lukáš KENDRA

senior projektový manažér

+421 907 859 043

Jana HANUŠOVSKÁ

projektový manažér

+421 908 037 486

Kamil KANÁS

projektový manažér MONACObet ligy

+421 918 775 583

Peter LOŠONSKÝ

projektový manažér

+421 905 295 135

Dana TURENIČOVÁ

marketingový manažér

+421 917 876 809

Róbert TOMASCHEK ml.

marketingový manažér

+421 902 319 188

Bohumil LÁTAL

manažér organizácie podujatí / produkčný

+421 902 937 014

Miroslav FOLTÁN

produkčný organizácie podujatí

+421 908 499 289

Monika TRPÍNOVÁ

fakturant / pokladník

+421 910 947 021

Hugo NÁGEL

správca vozového parku

+421 911 278 658

Simona LESKOVSKÁ

mediálny špecialista

+421 917 585 213

Miroslav KIŠAexterný právnik

+421 911 014 582MEDIÁLNE A PROPAGAČNÉ ODDELENIE


Peter ZEMAN

PR team leader

+421 905 529 128

Monika JURIGOVÁ

senior media manažér

+421 918 681 166

Lucia ŠIKUDOVÁ

manažér digitálnych médií

+421 904 691 696

Michal Samuel DUTKA

junior media manažér

+421 919 174 158

Jakub HOMOĽA

redaktor/mediálny manažér SR21

+421 902 480 210

Andrej GALICA

videoredaktor

Roman FERSTL

fotograf

+421 904 700 978


Juraj ČURNÝ

tlačový hovorca

+421 903 461 772

NTC SENECFAX: + 421 2 4564 7117
Július PAUERriaditeľ NTC Senec

+421 902 937 032

Eduard BEŇOadministratívno-organizačný a zdravotnícky pracovník


Roman KOPRIVA

prevádzkar

Ľubomír HOREŠ

prevádzkar


NTC POPRAD

Ján KARAFFA

riaditeľ NTC Poprad

+421 905 410 557

Vladimír MATEJKA

zástupca riaditeľa NTC Poprad

+421 918 738 102

Branislav GREGA

prevádzkar