logo
MLÁDEŽ A ROZVOJ

Čo sa vďaka videám naučíte?

 • Atletická (bežecká) abeceda
 • Koordinácia
 • Strečing
 • Pociťovanie lopty, kontrola lopty
 • Žonglovanie
 • Prihrávanie lopty
 • Spracovanie lopty
 • Vedenie lopty
 • Obchádzanie súpera (kľučky)

Pozvánka od ambasadora McDonald's cupu ROBERTA BOŽENÍKA

ATLETICKÁ (BEŽECKÁ) ABECEDA

 • Bežecká abeceda obsahuje cvičenia zamerané na správnu rozcvičovaciu techniku.
 • Krásne Ťa rozhýbe, pripraví telo na nasledujúce športové cviky a zlepší aj bežeckú techniku. Vďaka tomu budeš behať správne a nebudeš zbytočne zaťažovať kĺby a chrbticu. Pri jednotlivých cvičeniach sú dôležité správne pohyby rúk a nôh.

KOORDINÁCIA

 • Vieš čo je koordinácia?
 • V športe a pri tréningoch zohráva veľkú úlohu práve koordinácia pohybu - teda ľahké a prirodzené zladenie rúk, nôh a tela pri rôznych cvikoch. 
 • A pri futbale je dôležitá pri ovládaní lopty, udržiavaní rovnováhy v súbojoch, či pri zvládnutí pádov na rôzne časti tela.
 • Dobrá koordinácia nám pomáha využiť tréning čo najlepšie, zlepšuje športový výkon a chráni pred zraneniami.

STREČING

 • V tejto časti sa zameriame na strečing, rovnako dôležitý v tréningu ako predchádzajúca Bežecká abeceda a Koordinácia.
 • Cvič s nami viaceré strečingové cvičenia zamerané na všetky časti tela, ktoré v tréningu alebo zápase využívaš.
 • Natiahneš a zároveň si uvoľníš svaly, ktoré budú vďaka strečingu pružnejšie a ohybnejšie a nebudeš mať na druhý deň svalovicu.

POCIŤOVANIE LOPTY, KONTROLA LOPTY

 • Ball Mastery je prax technických činností v obmedzenom priestore, ktorá umožňuje dosiahnuť doslova stovky dotykov s loptou v krátkom čase.  
 • Základné pravidlo je: 1 hráč a 1 lopta.  
 • Je to vlastne opakovaná manipulácia s loptou rôznymi časťami svojho chodidla oboma nohami.  
 • Ovládanie lopty je základom rozvoja každého hráča / hráčky.  
 • Cieľom je naučiť sa “tancovať” s loptou, preto je potrebné tieto cvičenia zaradiť do vášho tréningu. 

ŽONGLOVANIE

 • Efektívna manipulácia s loptou robí dieťa lepším futbalistom / futbalistkou a práve žonglovanie ti k tomu pomôže.
 • Žonglovanie je jednou z foriem technického majstrovstva a zručnosti hráča ako ovládať loptu.
 • Vyberte si správnu veľkosť lopty, tzn. pre deti do 10 rokov veľkosť 3 a pre 11 ročných veľkosť 4.
 • Nezabudnite precvičovať túto činnosť neustále. Žonglovanie sa nedá naučiť za minútu, hodinu alebo dokonca za deň.

PRIHRÁVANIE LOPTY

 • Prihrávanie je základnou činnosťou s loptou vo futbale.
 • Je to zámerne usmernenie lopty spoluhráčovi a je základom spolupráce dvoch alebo viacerých hráčov / hráčok.
 • Pre prihrávku je dôležité správne a presné zasiahnutie lopty, vhodné a presné nasmerovanie a tiež použiť vhodnú silu podľa vzdialenosti kam chcem loptu prihrať.
 • Prihrávku vykonávame z miesta, v pohybe alebo po vedení lopty.

SPRACOVANIE LOPTY

 • Spracovanie lopty je herná činnosť, kedy získavame kontrolu nad loptou.  
 • Podobne ako pri prihrávke môžeme ho vykonávať rôznymi spôsobmi a časťami tela. 
 • Hráč by mal ovládať čo najväčší počet spôsobov spracovania lopty. Je to predpoklad pre výber najlepšieho riešenia v hernej situácií. 
 • Od precízneho spracovania lopty vychádza schopnosť hráča / hráčky spájať preberanie lopty s prihrávkou, s obchádzaním, s vedením lopty a so streľbou. 
 • Podľa toho, v akej výške letí lopta, ako sa pohybuje a akú činnosť vykonáva súper, loptu môžeme spracovať 3 rôznymi spôsobmi:
 • preberaním lopty 
 • sťahovaním lopty 
 • tlmením lopty 

VEDENIE LOPTY

 • Vedenie lopty je to v podstate sústavné a opakované udieranie a posúvanie lopty, ktoré hráč / hráčka využíva pri premiestňovaní sa s loptou po ihrisku.  
 • Dôležité je presné usmernenie pohybu lopty.  
 • Pri vedení je dôležité mať stálu kontrolu nad loptou, vedieť využívať zmenu rýchlosti a smeru pohybu. Taktiež je potrebné vedieť si loptu kryť telom.  
 • Pri technický správne vykonávanom vedení lopty hráč / hráčka loptu vždy kontroluje, nepúšťa ju ďaleko od nohy, je pripravený na nasledujúcu kľučku, prihrávku alebo streľbu 

OBCHÁDZANIE SÚPERA (kľučky)

 • Obchádzanie súpera je herná činnosť jednotlivca, ktorú hráč s loptou používa na prekonanie súperovho hráča pomocou zmien smeru, rýchlosti a klamlivých pohybov tzv.„fínt“ 
 • Kľučka je vo futbale zámerné klamanie protihráča. Inými slovami, ide o šikovný trik.
 • Veľa hráčov / hráčok si myslí, že naučiť sa kľučku je ťažké.
 • Cieľom obchádzania súpera (kľučky) je presadiť sa cez súpera a vytvoriť si tak lepšiu pozíciu na prihrávku alebo streľbu na bránku. To dosiahneme rýchlou zmenou pohybu a kontrolou lopty. 

Skupinové tréningy nájdete >> TU.