SFZ – Dvanásť rokov prezidenta Jána Kováčika: Stabilizovaný zväz, 22 vynovených štadiónov a veľká podpora mládežníckych projektov

BRATISLAVA (SFZ) – Prezident Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik sa bude uchádzať v piatok (25. februára) na volebnej konferencii SFZ o štvrté funkčné obdobie. Pod jeho vedením počas doterajších 12 rokov sa Slovenský futbalový zväz zveľadil po všetkých stránkach.

Prezidenta SFZ po jeho prvom zvolení v roku 2010 bolo zväz ekonomicky stabilizovať, čo sa mu postupne darilo. Konferencia SFZ v roku 2014 schválila rozpočtovú politiku, ktorá sa stala súčasťou Strategického plánu v období rokov 2015 – 2018. Pravidelne sa zostavoval a dodržiaval finančný rozpočet SFZ. Cieľom bola stabilizácia finančnej situácie zväzu s dôrazom na kladný hospodársky výsledok a postupné vyrovnanie všetkých záväzkov z minulých období. V súčasnosti už dokonca disponuje zväz vlastným sídlom, ktoré je v jeho vlastníctve. 

Prezidenta Jána Kováčika označuje futbalová verejnosť za najúspešnejšieho šéfa zväzu aj z pohľadu dosiahnutých športových výsledkov. Za jeho éry sa A-tím predstavil na dvoch vrcholných podujatiach, majstrovstvách Európy v rokoch 2016 a 2020. Zároveň si aj reprezentácia do 21 rokov vybojovala miestenku na Eure v roku 2017.

Novelizáciou prešli normy SFZ – Stanovy SFZ, Organizačný poriadok SFZ, Disciplinárny poriadok, Súťažný poriadok futbalu, Prestupový poriadok pre neprofesionálnych futbalistov, Prestupový poriadok pre hráčov – neamatérov, Rozpis slovenských republikových súťaží či Smernica o právno-organizačných zmenách v kluboch a ich zaraďovaní do súťaží.

Zväz pod vedením Jána Kováčika sa zameral na zvýšenie úrovne futbalovej infraštruktúry a to prostredníctvom rôznych projektov. Na rozvoj futbalového zázemia pre mládež, amatérov slúžia projekty Podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry. V rokoch 2017 – 2019 sa konali dve jeho etapy a v ďalšia výzva sa uskutočnila v rokoch 2019 – 2021. Spolu sa vykonali rekonštrukcie na viac ako 700 projektoch a preinvestovali sa prostriedky vo výške viac ako 9,5 mil. eur. Ďalší veľký projekt na zlepšenie infraštruktúry je Eurá z Eura, ktorý je financovaný z prostriedkov za postup na EURO 2020 a momentálne je v procese hodnotenia podaných žiadostí. Na realizáciu tohto projektu je alokovaných dva a pol milióna eur.

Projekt rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futbalových štadiónov v rokoch 2013 – 2022 slúži na skvalitnenie zázemia v profesionálnych kluboch. Dotácie vo výške 45 miliónov dostával SFZ v splátkach od štátu počas desiatich rokov. V projekte bolo z celkových 23 štadiónov dokončených už 22 z nich s tým, že aj keď povinné spolufinancovanie z vlastných zdrojov žiadateľov bolo 27 miliónov eur, skutočné spolufinancovanie samospráv a partnerov projektu presiahlo 90 miliónov eur. Posledným štadiónom, ktorý bude z tohto projektu vystavaný, bude futbalový štadión v Prešove.

Od roku 2011 vyrástlo a začalo sa využívať aj Národné tréningové centrum v Poprade, kde  hrajú medzištátne zápasy mládežnícke reprezentácie a aj výber žien.

Profesionalizácia SFZ nastala v širokej škále, čo sa týka digitalizácie zväzu. Začal sa používať Informačný systém slovenského futbalu (ISSF), z papierovej formy na elektronickú prešiel Klubový licenčný systém, založila sa zväzová televízia Futbalnet.TV, webové sídlo futbalsfz.sk dostal nový vizuál, implementoval sa SAP.

V praxi sa začal používať videoasistent rozhodcu VAR a vzdelávanie trénerov sa uskutočňuje v dobudovanom centre v NTC Senec.

Zväz kladie dôraz na spoluprácu s UEFA a ďalšími okolitými národnými asociáciami. SFZ v roku 2018 usporiadal Kongres UEFA, ktorého sa zúčastnil prezident UEFA Aleksander Čeferin. 

V Bratislave sa konalo v roku 2020 aj stretnutie M8 – ôsmich predstaviteľov futbalových zväzov – začlenených do širšieho stredoeurópskeho regiónu. V hlavnom meste Slovenska sa okrem našich predstaviteľov zväzu zišli zástupcovia zo švajčiarskeho, lichtenštajnského, poľského, rakúskeho, maďarského, nemeckého zväzu a českej asociácie.

SFZ usporiadal aj seminár európskych trénerov a hostil i prvú slovenskú edíciu semináru CFM (Certificate in Football Management – certifikát z futbalového manažmentu), na ktorý sa prihlásilo 20 účastníkov zo Slovenska a 10 z UEFA.

Zväz úspešne kandidoval na usporiadanie majstrovstiev Európy v mládežníckych kategóriách. Na Slovensku sa v roku 2013 stretli najlepšie výbery do 17 rokov a o tri roky neskôr aj najlepšie futbalistky do 19 rokov. Tento rok sa bude u nás konať aj Euro hráčov do 19 rokov a SFZ podal prihlášku na usporiadanie šampionátu futbalistov do 21 rokov v roku 2025. 

Ján Kováčik dbá aj na budovanie futbalových vzťahov v rámci slovenského prostredia. Pravidelne navštevuje Oblastné futbalové zväzy, Regionálny futbalové zväzy či kluby.

Zväzu nie je ľahostajná ani hráčska základňa a futbalové talenty. Narástla podpora pre futbalové akadémie, v súčasnosti ich je na Slovensku 14 a začalo sa aj s finančnou podporou hráčov kategórie U21 v II. lige a skvalitňuje sa materiálno-technické zabezpečenia klubov. 

SFZ získal pre Slovenský pohár generálneho partnera spoločnosť Slovnaft, s ktorým spolupracuje už 10. sezónu. O opodstatnenosti spolupráce a atraktivite pohára hovorí počet záujemcov o túto súťaž. Kým v sezóne 2012/13 sa zapojilo do bojov o trofej 43 mužstiev, do tohtosezónnej edície sa zapojilo 226 klubov.

Strešná futbalová organizácia vyvíja veľké úsilie v boji proti ovplyvňovaniu zápasov – Match fixingu. V rámci tejto snahy sa konal projekt Fortuna liga hrá fér. SFZ začal spolupracovať s Národnou kriminálnou agentúrou v rámci programu IntegriSport Erazmus+. Vytvorila sa a spustil aplikácia Red Button na nahlasovanie korupcie. Práve preto vzniklo aj samostatné oddelenie, ktoré sa venuje tejto problematike – oddelenie integrity SFZ.

Zväz nezabúda ani na hráčov a hráčky zo sociálne znevýhodnené prostredia. Na ich podporu vznikla Nadácia SFZ. Jednou z jej ďalších úloh je podpora grassroots aktivít, pod ktoré spadá mnoho ďalších projektov ako McDonald's Cup, Mini Champions Liga, Pohár Karola Poláka, Dajme spolu gól, Aktivity v materských školách po celom Slovensku, Školský pohár SFZ, Regionálne turnaje U14, Program podpory talentovaných hráčov SFZ U12 – U15 či Nepočujúci športovci.

V posledných rokoch sa zvýšila úroveň a aj atraktivita dievčenského a ženského futbalu. Prispeli k tomu akcie ako Mikulášsky turnaj v kategórii v kategórii dievčat do 11 rokov, Festival EPH – Energia do ženského futbalu, ktorý sa koná pred finále Slovenského pohára žien, či UEFA Disney Playmakers.

Slovenský futbalový zväz dbá aj na dôležitosť témy ochrany mladých športovcov a svoju kľúčovú úlohu v prevencii násilia na deťoch, ktoré sú členmi futbalového hnutia. V spolupráci s občianskym združením IPčko vznikol projekt Bezpečný futbal pre deti.

Značky