logo
Mediaservis

Akreditačný systém SFZ

  • Slovenský futbalový zväz udeľuje akreditácie (press, photo) zástupcom médií (novinári, fotografi, zástupcovia TV) výhradne prostredníctvom akreditačného systému SFZ na adrese https://akreditacie-sfz.sk/
  • Podmienkou na udelenie akreditácie je vyplnený registračný formulár a následné schválenie zo strany administratívneho pracovníka SFZ.
  • Súčasťou registračného procesu je uvedenie redakčnej e-mailovej adresy, kontakt na zástupcu redakcie, nahratie novinárskeho preukazu, odporúčame tiež doložiť publikačné výstupy nie staršie ako šesť mesiacov.
  • Slovenský futbalový zväz akceptuje preukazy KŠR (Klub športových redaktorov), SSN (Slovenský syndikát novinárov) a AIPS (International Sports Press Association).
  • Po úspešnej registrácii bude zástupcom médií umožnený prístup do ponuky zápasov (eventov) organizovaných Slovenským futbalovým zväzom. V stanovenom čase môžu zástupcovia médií požiadať o akreditácie a ďalšie služby (miesta so stolíkmi, parkovacie miesta) v súvislosti s daným zápasom (eventom).
  • V prípade nejasností kontaktujte prosím administratívneho pracovníka SFZ na mailovej adrese peter.zeman@futbalsfz.sk.