SFZ – (Nielen) Trnava to s fanúšikmi dobre zvláda | Slovenský futbalový zväz

SFZ – (Nielen) Trnava to s fanúšikmi dobre zvláda

VYHNE (SFZ) – Tradičný seminár, druhý v tomto roku, určený pre hlavných usporiadateľov, bezpečnostných manažérov a koordinátorov pre styk s fanúšikmi, tentoraz nesúci názov Bezpečnosť a komfort je naša spoločná priorita, sa konal v utorok a v stredu vo Vyhniach.

Zaujímavý program, medzi pozvanými aj zástupcovia policajného zboru či SZĽH a inovatívna forma, keď hlavný organizátor podujatia Peter France, bezpečnostný manažér SFZ, postupne pozval do debatných kresiel zástupcov klubov, ktorí reagovali na otázky moderátora i z pléna. Obsah seminára odštartovala Franceho prezentácia o bezpečnosti na futbalových štadiónoch. Zarezonovala pyrotechnika. “Je to stála téma nielen u nás, ale v celej Európe. Riešenie vidím v pochopení jej neakceptovateľnosti, čo vytvorí všeobecný konsenzus. Myslím si, že represie nie sú správna cesta.“

Ruka v ruke s bezpečnosťou ide komfort divákov na štadiónoch. “To pritiahne ľudí na tribúny. Samozrejme, dobrý futbal je ideálna pozvánka pre každého, ale treba ľuďom poskytnúť aj to, čo chcú a potrebujú: čisté toalety, dostatok bufetov, nezašpinené sedačky.“

Ako to videli v praxi Trnavčania počas svojich ciest na zápasy Európskej ligy? “V štruktúre Legie Varšava pracuje 108 ľudí,“ začal Vladimír Stúpala zo Spartaka. “Zápas Legie u nás bol na prípravu najzložitejší. Mali sme avizovaný príchod 800 poľských „bojovníkov,“ ale všetko sme perfektne pripravili. Komunikovali sme s partnermi na druhej strane, zabezpečili sme všetko tak, že Poliaci nemali pre čo robiť zle. Takže sa ani nič zlé nestalo.“ Marián Luscon, známy ako Alky, ho doplnil: “Stopercentná príprava sa nezačína dva dni pred zápasom.“ Do tretice hlas zo spartakovského tábora Branislav Fišera: “Chceli sme zamedziť akémukoľvek incidentu, ktorý by viedol k represiám zo strany UEFA. Veľa sme museli hovoriť s našimi fanúšikmi, vysvetlili sme im, že sloboda prejavu ultras je jedna vec a rasizmus či konflikty s táborom súpera druhá. A až na jeden prípad sme to zvládli,“ ten jeden prípad stál Spartak zatvorený štadión na domáci zápas s Dinamom Záhreb plus pokutu 60 000 eur. Celková finanačná strata dosiahla polmiliónovu hranicu...

Pozitívne skúsenosti si Trnavčania priniesli z výjazdov – vo Varšave ich bolo 500, v Ľubľane a Bruseli po 700, v Záhrebe dokonca 1300. “Pripravili sme všetko pre našich ľudí tak, aby sme predišli akýmkoľvek problémom.“ A ako sa rodí choreo? “Robí na ňom i 50 ľudí, niekedy aj celý mesiac. Platíme si to sami, vyzbierame peniaze medzi sebou. Veľké choreo nás vyjde aj na 2500 eur,“ povedal Fišera.

Potom sa vymenilo obsadenie kresiel, postupne si do nich sadli zástupcovia DAC 1904 Dunajská Streda i AS Trenčín. “Práve náš domáci zápas s Trenčínom nás naučil niečo nové: keďže hostia meškali a diváci na tribúnach čakali, už do prestávky sa minulo 3000 klobás, vypil sa všetok teplý čaj. Teraz už vieme, že sa musíme nachystať aj na takéto prípady,“ povedal Zoltán Herdics z Dunajskej Stredy. Trenčania zas poukázali na nutnosť presného rozdelenia kompetencií a zodpovednosti jednotlivých zložiek pri organizácii zápasu. 

Ďalšie výmeny – do kresiel šli slovanisti, potom zväzoví funkcionári, zástupkyňa ministerstva školstva, členovia policajného zboru.

Komunikácia bola všeobecne a všetkými označená za základný nástroj prípravy futbalového stretnutia. V najvyššej súťaži i v II. lige. “V nej nie sú na túto vlnu nastavení všetci rovnako,“ pripomenul komárňanský Jozef Matlák. “Medzi nami, nielen tu v tejto sále, ale aj v pracovnej komunikácii, sa vytvorila vzájomná dôvera. Platí povedané slovo,“ skonštatoval posun vo vzájomných vzťahoch Peter France. Marek Majerčák, koordinátor SFZ pre styk s fanúšikmi, vyzdvihol existenciu tejto funkcie v kluboch. “Napríklad v Španielsku takýchto ľudí nemajú a chýbajú im.”

Potom ocenil bezpečnostný manažér SFZ spolu s generálnym sekretárom SFZ Jozefom Klimentom v mene zväzu ľudí, ktorí za päť rokov, čo začalo toto fórum klubových pracovníkov spolupracovať a napredovať, urobili kusisko roboty vo svojej oblasti: Zoltána Herdicsa, Vojtecha Czibora (obaja DAC Dun. Streda), Vladimíra Stúpalu, Mariána Luscona (obaja Trnava), Mariána Nemca (Slovan), Eduarda Lindera (Podbrezová), Jozefa Rošťáka, Branislava Hubceja (obaja Ružomberok), Martina Bernáta (Trenčín), Pavla Müllera, Jána Ukropa (obaja Žilina), Pavla Kocána (PZ SR), Žanetu Surmajovú (MŠVVaŠ SR), Františka Košičára (delegát SFZ), Jozefa Matláka (Komárno), Jána Búciho a Stanislava Neuschla (obaja FK Pohronie). 

Bezpečnostný manažér SFZ Peter France potom uzavrel niekoľkohodinový program konštatovaním: “Robíme to dobre.“ A po chvíľke odmlky dodal: “Ale vedeli by sme ešte lepšie.“ Výzva do ďalších mesiacov roboty. 


Značky