SFZ - Nový technický riaditeľ SFZ Štefan Tarkovič: Som maximalista, snažím sa robiť veci na sto percent | Slovenský futbalový zväz

SFZ - Nový technický riaditeľ SFZ Štefan Tarkovič: Som maximalista, snažím sa robiť veci na sto percent

Štefan Tarkovič sa stal technickým riaditeľom SFZ.
autor: Roman Ferstl, zdroj: SFZ

BRATISLAVA (SFZ) - Po tom, ako po päť a pol roku skončil vo funkcii asistenta trénera Jána Kozáka pri mužskej reprezentácii, prezident zväzu Ján Kováčik avizoval, že ho chce v štruktúrach SFZ udržať a ponúkne mu inú funkciu. Štefan Tarkovič je od 1. januára 2019 novým technickým riaditeľom Slovenského futbalového zväzu. Čo to pre neho znamená, aké má plány a aké budú jeho prvé kroky v novej funkcii prezradil v rozhovore pre futbalsfz.sk.

Od nového roka ste technickým riaditeľom Slovenského futbalového zväzu, čo to pre vás znamená?
„V prvom rade to pre mňa znamená, že sa dostávam do funkcie, ktorá je z hľadiska hierarchie a možností trénerského povolania možno tá najvyššia, aká sa dá dosiahnuť. Samozrejme, že tréner reprezentácie je cieľ každého jedného trénera. Technický riaditeľ je zase manažérsky asi najvyššia funkcia a môžeme ju svojím spôsobom priradiť k trénerskej funkcii. Pre mňa to znamená, že robota, ktorú som odvádzal pre Slovenský futbalový zväz bola patrične ocenená. Som maximalista, stále sa snažím robiť veci na sto percent a je jedno v akej funkcii. Pozícia technického riaditeľa má širší rozmer a budem mať aj väčší dosah na fungovanie Slovenského futbalového zväzu. Po skúsenostiach, ktoré mám, si myslím, že mám predstavu ako tento post naplniť.“

Prečo ste sa rozhodli túto ponuku prijať?
„Ponuka prišla v situácii, keď už bolo jasné, že pri reprezentácii skončím. Bola priamo z úst prezidenta SFZ Jána Kováčika, bola konkrétna a jasná. Dá sa povedať, že nebolo o čom. S prezidentom sme sa dohodli na určitej forme fungovania. Chcel som vedieť, že v tej funkcii budem mať podporu jeho i výkonného výboru a že budem mať adekvátne kompetencie. Myslím si, že keď tieto veci budú správne usmernené, tak budem môcť robiť rozhodnutia, ktoré budú mať ten správny dopad.“

S akými plánmi ste nastúpili na tento post?
„Ako som už spomenul, som maximalista a osobne si myslím, že všetko, čo robíme má určité rezervy. Keby tie veci rezervy nemali, tak ich nedokážeme posúvať. Nie som typ človeka, ktorý bude teraz hovoriť o veľkých zmenách a o zmene štruktúry a o tom, že personálny manažment na zväze je zlý. Práve naopak, dôkazom toho je, že môj predchodca Ján Greguš zostáva v pozícii môjho zástupcu s plnou zastupiteľnosťou. Momentálne nevidím dôvod meniť personálne obsadenie technického úseku a jeho jednotlivých oddelení, kde sú schopní a odborne zdatní ľudia. Budem sa snažiť nadviazať na prácu a projekty, ktoré sú rozbehnuté a zavedené v dostatočnom rozsahu. Skôr sa budem snažiť nájsť určité rezervy, ktoré sú a so svojimi kolegami posunúť kvalitu technického úseku vyššie.“

Aké budú vaše prvé kroky na novej pozícii?
„V prvom rade sa potrebujem zorientovať vzťahovo. To znamená, že chcem nájsť určitý spôsob možnosti komunikácií či už s mojimi priamymi kolegami, ktorými sú vedúci oddelení technického úseku, či už je to Zsolt Pakusza, Samo Slovák, Maťo Hasprún a Jano Greguš a potom samozrejme sprostredkovane aj s ostatnými ľuďmi, ktorí na úseku pracujú. Druhým krokom je prispôsobiť štruktúru technického úseku určitým požiadavkám, ktoré si súčasný vrcholový šport vyžaduje. Po dohode s generálnym sekretárom a prezidentom navštívim štyri futbalové asociácie, ktoré sú štruktúrou podobné Slovenskému futbalovému zväzu. Majú približne rovnaký počet registrovaných hráčov a klubov. Všetky štyri asociácie majú rankingovo vyššie postavené mládežnícke družstvá ako má Slovensko. Preto sme sa rozhodli, že navštívim práve tieto a na základe zmien, ktoré sa im podarili aplikovať do praxe a s ktorými boli úspešní, tak z nich čerpať poznatky a posunúť určité veci aj u nás. Ide o asociácie Belgicka, Chorvátska, Portugalska a Grécka. Pri návštevách bude pre mňa prvoradé to, že sa stretnem s ľuďmi, ktorí priamo zavádzali takýto systém v podmienkach podobných, ako má Slovensko a tým pádom budú vedieť, ako môže byť ten proces efektívny. Povedal by som, že to je zároveň aj jeden z krátkodobých cieľov.“

Štefan Tarkovič pôsobil ako asistent Jána Kozáka pri národnom tíme päť a polroka, októbrový duel vo Švédsku viedol v pozícii hlavného kouča.
autor: Roman Ferstl, zdroj: SFZ

Aké sú tie ďalšie?
„Prispôsobenie štruktúry technického úseku požiadavkám, ktoré sú. Nejaké zmeny sme už urobili i navrhli. Vznikne oddelenie skautingu, oddelenie videoanalýzy. Chcel by som, aby vzniklo oddelenie, ktoré by zabezpečovalo mentálnu prípravu hráčov. Chceme, aby filozofia, ktorá vznikla na zväze, bola cez oddelenie Sama Slováka efektívne transformovaná na jednotlivé ÚTM-ky, na jednotlivé družstvá v nich. Aby boli hráči cielene na základe určitých nedostatkov, ktoré my vidíme, koučovaný týmto smerom.  Aby sa nedostatky odstraňovali. Treba nastaviť komunikáciu, aby fungovala.“

Čo potom patrí medzi dlhodobé ciele?
„Určite v dlhodobejšom časovom horizonte zaviesť SAP Sports One systém, ktorý je momentálne implementovaný do pozície reprezentácií. V Silver verzii sa bude implementovať do akadémií, kde konečne budeme môcť zhromažďovať všetky informácie o hráčoch nielen z obsahu tréningového procesu, ale hlavne z pohľadu testovania a ukazovateľov. Potom, samozrejme, aj z hľadiska zdravotného profilu hráčov. Tieto informácie budeme môcť následne správne analyzovať a vyhodnocovať. Toto je jeden z hlavných dlhodobejších cieľov.  Ďalším bude pripraviť hráčov na chýbajúce hráčske pozície, ktoré momentálne reprezentácia postráda. Je tam veľký výpadok útočníka, čomu by sme sa chceli venovať, je tam výpadok na poste krajných obrancov, čo sú dnes nosné hráčske pozície. Z dlhodobejšieho hľadiska, je to otázka troch – štyroch rokov by sme sa chceli pripravovať a reagovať na aktuálnu situáciu v A družstve na dopyt po hráčoch na pozíciách, na ktorých ich potrebuje mať. 

Ako asistent trénera slovenskej reprezentácie ste mali vplyv najmä na ačko. Teraz budete mať vplyv na všetky reprezentačné tímy. Ako to vnímate?
„Vo funkcii asistenta trénera som bol päť a pol roka, predtým som mal kategóriu U18. Dá sa teda povedať, že futbal z pohľadu reprezentačných družstiev poznám dokonale . Krátkodobá ambícia je v prvom rade zefektívniť alebo zracionalizovať filozofiu Slovenského futbalového zväzu vo vzťahu k reprezentačným výberom a sprostredkovane vo vzťahu k akadémiám. Je to vec, ktorá je pre nás momentálne najdôležitejšia. V spolupráci s reprezentačnými trénermi a s mojimi kolegami sa budeme snažiť vypracovať metodické pokyny a inštrukcie preto, akoby mali jednotlivé reprezentačné družstvá hrať, v akom smere by mali tréneri tie tímy ovplyvňovať, na základe akých princípov a sprostredkovane to preniesť do klubov, keďže hráči sú v reprezentácii iba časť v roku a viac času trávia práve v kluboch. Pôjde nám o zefektívnenie tejto spolupráce medzi reprezentáciami a klubmi do takej miery, aby sme boli schopní ovplyvňovať výkonnosť hráčov do takej miery, aby sme boli schopní sa z jednotlivých vekových kategórií posúvať sa smerom dopredu a vo finále, aby boli k dispozícii A reprezentácii. 

Presunuli ste sa z trénerskej lavičky na funkcionársku stoličku, čo to pre vás znamená?
„Je to iná forma manažmentu. V rámci reprezentácie sa manažuje určitý počet ľudí, ktorý majú rovnaký cieľ ako aj ľudia na technickom úseku, no ten dopad a dosah na ľudí je oveľa konkrétnejší. Zatiaľ čo tu, len na oddelení reprezentácií je sedem národných tímov, na oddelení grassroots a rozvoja mládežníckého futbalu sú všetky útvary talentovanej mládeže a akadémie to znamená, že je to veľký počet ľudí, ktorý je ovplyvňovaný technickým úsekom. Práve preto bude pre mňa veľkou výzvou nájsť správny spôsob komunikácie, aby tie rozhodnutia, ktoré urobíme vlastne na vrchole pyramídy mali na dole na základni pyramídy adekvátny dosah.“

VIZITKA ŠTEFANA TARKOVIČA

Dátum narodenia: 18. februára 1973 v Prešove

Hráčska kariéra: 1. FC Tatran Prešov

Trénerská kariéra: MŠK Žilina, SC Baniyas, 1. FC Tatran Prešov, MFK Košice, reprezentácia U18, reprezentácia SR A – asistent, v dueli Švédsko – SR – hlavný tréner

Trénerská licencia: UEFA PRO 

Značky