SFZ/UEFA – Prvá slovenská edícia seminára z futbalového manažmentu s 30 účastníkmi | Slovenský futbalový zväz

SFZ/UEFA – Prvá slovenská edícia seminára z futbalového manažmentu s 30 účastníkmi

Účastníci prvej slovenskej edícii semináru CFM.
autor: Roman Ferstl, zdroj: SFZ

BRATISLAVA (SFZ) – Slovenský futbalový zväz v spolupráci s Európskou futbalovou úniou (UEFA) organizovali počas stredy a štvrtku prvú slovenskú edíciu semináru CFM (Certificate in Football Management – certifikát z futbalového manažmentu), na ktorý sa prihlásilo 20 účastníkov zo Slovenska a 10 z UEFA. Tí si vypočuli prednášky z rôznych sfér svetového futbalu. 

Prítomným sa na úvod prihovoril Denis Bastari, zástupca strešnej futbalovej organizácie „starého kontinentu“. „Všetkých vás vítam na prvom seminári na Slovensku, prajem vám jeho úspešné absolvovanie,“ zaprial Bastari, po ktorom si vzala slovo vedúca oddelenia strategických projektov Slovenského futbalového zväzu Mária Berdisová. „Teší ma, že vás môžem privítať na prvej slovenskej edícii semináru CFM tu v Bratislave. Dovoľte mi ospravedlniť prezidenta SFZ Jána Kováčika, ktorý tu nemohol byť s nami, ale všetkých pozdravuje. Prajem vám úspešné zvládnutie seminára a dúfam, že bude pre vás inšpirujúci, prínosný a nové teoretické a praktické vedomosti využijete aj v profesijnom živote. Želám vám príjemný pobyt v našom krásnom hlavom meste,“ povedala počas príhovoru Berdisová.

Účastníkom počas úvodného dňa porozprával svoje skúseností z absolvovania CFM semináru aj manažér integrity futbalu SFZ Jakub Čavoj, ktorý sa ho zúčastnil v roku 2019 v Slovinsku. „Na seminári som nadobudol veľa nových, užitočných a praktických informácií, ktoré využívam aj v praxi. Dozviete sa, rovnako ako my, množstvo poznatkov ohľadom práce z rôznych oblastí futbalu. Uznávaní profesori z UEFA akadémie vám porozprávajú o úspešných projektoch v iných členských asociáciách," uviedol počas svojho vystúpenia Čavoj.

Na úvodnú aktivitu vyzval zúčastnených lektor CFM Colm Hickey, rozdelil ich do rôznych skupín podľa pracovného zamerania či dĺžky praxe a analyzovali rôzne otázky z oblasti futbalu.

Následne si poslucháči vypočuli prednášku od profesora Seana Hamila z Birkbeck univerzity v Londýne. „Ospravedlňujem sa, ak mi niekto nebude rozumieť, som totiž zo Škótska,“ vravel s úsmevom a pokračoval: „Zo Slovenska poznám Ľuba Moravčíka, je to môj obľúbený futbalista.“

Po odľahčenom úvode Hamil rozprával o postavení a činnosti FIFA, UEFA, o nastavení prestupov hráčov, o kompetenciách národných tímov, či organizácii stretnutí. Po skončení prednášky boli uchádzači rozdelení do piatich skupín a riešili rôzne otázky z futbalového prostredia, napríklad – vylepšenie IFAB-u (medzinárodná organizácia zaoberajúca sa zmenou futbalových pravidiel – pozn.), vnímanie ženského futbalu, či problematiku prepojenia futbalu so životným prostredím.

Na záver stredajšieho programu mal prednášku Denis Bastari z investičného programu UEFA HatTrick. Účastníkom priblížil jeho tri piliere - finančná podpora projektu pre národné asociácie, vzdelávanie v programe a posúvanie si svojich skúseností. 

Prednáška Mikkela Draebyeho o strategickom manažmente.
autor: Roman Ferstl, zdroj: SFZ

Štvrtok odštartoval Mikkela Draebyeho z univerzity Bocconi v Miláne, ktorý hovoril o strategickom manažmente. „Stratégia je dôležitá pre úspech, keď sa nemôžete spoliehať na šťastie alebo na schopnosti. Stať sa dobrým strategickým manažérom sa dá naučiť, ale vyžaduje si to hlbokú analýzu problematiky. Kvalitný strategický plán je založený na jasnom formulovaní dlhodobých cieľov,“ povedal Draebye. Poslucháčom sa ešte prihovoril aj Colm Hickey, ktorý prednášal o futbalovom manažmente.

Ďalšie prednáškové časti prvej slovenskej edície programu CFM sú na programe budúci kalendárny rok. Účastníci budú mať najskôr seminár online formou (február 2022) a záverečný blok bude opäť prezenčný. Po ňom bude nasledovať záverečná skúška, po jej zložení získajú poslucháči certifikát z futbalového manažmentu (jún 2022).

ČO JE UEFA CFM?
- program kombinovaného vzdelávania, ktorý vyvinula UEFA v spolupráci s poprednými akademickými odborníkmi
- program je zameraný na riadenie národných futbalových zväzov
- poslucháčom seminárov poskytuje komplexné informácie o futbale a organizovaní zápasov
- program trvá deväť mesiacov a tvorí ho jedna online prednáška a dva prezenčné „face-to-face“ semináre; každý z nich rozoberá inú oblasť futbalu; druhý prezenčný seminár bude budúci rok opäť na Slovensku a po absolvovaní záverečnej skúšky uchádzači získajú certifikát futbalového manažmentu
- semináre sa týkajú – organizácie zápasov vo svete; strategického riadenia; operatívneho riadenia; futbalového marketingu a sponzorstva; komunikácie a vzťahu s verejnosťou

AKÉ SÚ CIELE UEFA CFM?
- rozvinúť teoretické a praktické znalosti ľudí pracujúcich v európskom futbale
- posilniť a upevniť praktické znalosti, ktoré účastníci získali
- umožniť účastníkom osvojiť si znalosti a zručnosti 
- podeliť sa o najnovšie techniky riadenia a osvedčené postupy v celom európskom futbale
- výmena znalostí v rámci futbalu

Značky