SLOVNAFT CUP - Aktualizované informácie k finálovému zápasu

BRATISLAVA (SFZ) – Vstupenky na finále Slovnaft Cupu, ktoré je na programe 1. mája 2023 o 15.00 na Štadióne Antona Malatinského v Trnave, sú vypredané.

Sektory 13, 14, 18, 19, 44, 45, ktoré boli odsúhlasené aj PZ SR, ako bezpečnostná zóna, sú blokované a vstupenky do týchto sektorov neboli a ani nebudú dané do predaja.   

Upozorňujeme, že každý návštevník, aj maloleté dieťa, musí mať platnú vstupenku na konkrétne sedadlo na štadióne, bez ohľadu na sektor.

Na tento zápas, ako aj pri plnej obsadenosti jednotlivých sektorov, nie je možné zobrať dieťa na štadión bez vstupenky a posadiť si ho na kolená.

Taktiež nebude povolený vstup na permanentky  klubu FC Spartak Trnava.

Zápas je vyhlásený za rizikový a platia všetky nastavené podmienky ohľadom predaja vstupeniek.

Upozorňujeme, že mená na vstupenkách sa nebudú dať zmeniť/zameniť za nového držiteľa.

Taktiež nie je možné údaje na vstupenke prepisovať. Akonáhle budú údaje na vstupenke prepisované, držiteľ takejto vstupenky nemusí byť vpustený na štadión. Údaje na vstupenke musia byť vytlačené priamo zo systému predajcu vstupeniek. Pri nákupe sa zadávajú údaje každého držiteľa vstupenky, ktorý sa priamo zúčastní uvedeného zápasu a nie údaje kupujúceho.

V tejto súvislosti zároveň informujeme a upozorňujeme, že výhradným predajcom vstupeniek na tento zápas bol SFZ a MAXITICKETneodporúčame si zakúpiť vstupenky cez iné portály, keďže zmena údajov na vstupenke nie je možná.

Brány štadióna sa v deň zápasu otvoria 2 hodiny pred výkopom, tj. o 13:00 hod., ak nebude rozhodnuté inak. 

V deň zápasu budú pred vstupom na štadióne prebiehať kontroly:

  • kontrola dokladu totožnosti oproti vstupenke, na ktorej budú uvedené údaje držiteľa vstupenky
  • bezpečnostná prehliadka a následne vstup cez turnikety na štadión

Osobám, ktoré budú vyhodnotené organizátorom podujatia ako rizikové v zmysle § 2 písm. j) Zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o doplnení niektorých zákonov nebude umožnený vstup na podujatie.

V prípade zľavnených vstupeniek je potrebné sa pri vstupe na štadión preukázať patričným dokladom (ZŤP preukaz, dokladom totožnosti alebo kartičkou poistenca, ak sa jedná o dieťa do 12 rokov), ak bude držiteľ vstupenky vyzvaný usporiadateľom pri vstupe na štadión.

Vstup ZŤP-S (vozíčkar + doprovod)

Vstup držiteľov vstupenky ZŤP-S je cez VSTUP B od Športovej ulice, kde bude usporiadateľom skontrolovaná aj vstupenka. Po vstupe na štadión sa vozíčkari s doprovodom dostanú priamo na tribúnu B a do sektora 24.

V prípade, že na danú vstupenku sa pokúsi prejsť iný držiteľ vstupenky ako vozíčkar s doprovodom, aj v prípade ZŤP-S preukazu, nebude na štadión vpustený.

Značky