Športové zväzy odkazujú spoločne: Chceme byť prizvaní k rokovaciemu stolu | Slovenský futbalový zväz

Športové zväzy odkazujú spoločne: Chceme byť prizvaní k rokovaciemu stolu

Prezident SFZ Ján Kováčik pred mikrofónmi, za ním zástupcovia ďalších športových zväzov, zľava Anton Siekel, Miloš Drgoň, Miroslav Šatan, Peter Korčok a Marek Rojko.
autor: ROMAN FERSTL, zdroj: SFZ

BRATISLAVA (SFZ) – „Sme radi, že sme sa  v opatreniach posunuli, ale stále nie sme účastníkom rozhodovacieho konania o nich, čo je chyba, “ to je do jednej vety zhrnuté motto spoločného vystúpenia zástupcov najväčších športových zväzov Jána Kováčika (Slovenský futbalový zväz), Miroslava Šatana (Slovenský zväz ľadového hokeja), Miloša Drgoňa (Slovenská basketbalová asociácia), Mareka Rojka (Slovenská volejbalová federácia), Petra Korčoka (Slovenský atletický zväz), Jána Riapoša (Slovenský paralympijský výbor) a hostiteľa Antona Siekela (Slovenský a športový olympijský výbor).

Olympionici majú v súčasnosti v hlave najmä zimné hry v Pekingu, domáce dianie, súvisiace s opatreniami, ktoré v stredu 12. januára schválila vláda v boji s pandémiou omikronu, si však vyžiadalo zásadný postoj zástupcov športovej komunity.

„Sme radi, že sa ľady pohli, ale ešte ani zďaleka nemôže ísť o definitívnu spokojnosť,“ vyjadril sa jasne futbalový prezident.  „Možno tie rozhodnutia mohli prísť skôr. Lebo aj v amatérskom športe je dôležité, aby sme mohli predvídať, čo nás čaká, najmä pri organizovaní pretekov a tréningov,“ povedal atletický šéf.

Šport je totiž stále na konci záujmu pri riešení východísk  - či sa to niekomu páči, alebo nie, je to tak! - čo si vzhľadom na široký záber a početnosť zapojenia všetkých vekových kategórií do všemožných pohybových aktivít rozhodne nezaslúži. Prejavuje sa to aj v úbytku členskej základne v každom odvetví. „Prežili sme klinickú smrť, futbal prišiel za rok  2020 o 10 000 registrovaných futbalistov a futbalistiek , z nich bolo viac ako 50 percent vo veku do 18 rokov,“ neutešenými číslami podložil  pohľad v širších súvislostiach Ján Kováčik. Hokejový kolega Miroslav Šatan argumentoval odchodom 200 detí do zahraničia, čo „je desať družstiev!“ Neradostnými číslami podložili postoj partnerov Marek Rojko i Peter Korčok.

„Sme vďační, že vláda zlepšila podmienky pre šport. Myslíme si však, že viacerým negatívnym javom bolo možné zabrániť, ak by s nami zodpovední lepšie spolupracovali, ak by si nás vypočuli. Nechceme nič iné, len aby sme mohli vyjadriť svoj názor,“ zhrnul za všetkých Ján Kováčik, ktorého myšlienku podporil Peter Korčok slovami, že „my športovci nie sme poslední ale ani predposlední v tom dlho zástupe. Preto by sme uvítali, ak by sa šport vnímal ako prostriedok, ktorý zlepšuje verejné zdravie a primeraná pozornosť sa venovala aj amatérskemu športu.“

Rôznym stupňom ostrosti výpovede a argumentov opakovane zvýraznili zástupcovia zväzov svoju absolútne racionálnu požiadavku „byť účastníkom stola, za ktorým sa riešia opatrenia, dotýkajúce sa športu. Pretože ak dnes bránime šíreniu covidu, po jeho odznení budeme mať problém s chorobami, ktoré spôsobí nedostatok pohybovej aktivity celých generácií,“ zhrnul šéf SOŠV Anton Siekel.

Značky