Vzory podaní | Slovenský futbalový zväz
Vzor - Návrh kandidáta na volenú funkciu - 25.02.22.docx
Vzor - Vyhlásenie kandidáta - ods. b,c,d,e,f,g..docx
Vzor -Vyhlásenie kandidáta o nestrannosti a nezávislosti (h).docx