Návrh kandidáta na volenú funkciu.docx
Vyhlásenie kandidáta.docx
Vyhlásenie o nezávislosti kandidáta.docx