logo
MLÁDEŽ A ROZVOJ

GRASSROOTS: Do projektu Dajme spolu gól sa v uplynulom školskom roku zapojilo rekordných 399 škôl

Utorok, 18.7.2023 07:47 | Posledná aktualizácia 19.7.2023 08:18

autor: Roman Ferstl, zdroj: SFZ

BRATISLAVA (SFZ) – Školský rok 2022/23 priniesol rekordný počet 399 škôl zapojených do projektu Dajme spolu gól. Celkovo bolo na 260 materských školách a 139 základných školách zrealizovaných 7072 športových aktivít.

Projekt Dajme spolu gól napísal v minulom školskom roku svoju siedmu kapitolu a zaznamenal svoje najvyššie čísla z pohľadu zúčastnených škôl i zrealizovaných aktivít. „Projekt napreduje, teším sa, že obdobie covidu nemalo takmer žiadny vplyv na popularitu a progres projektu, a minulý školský rok opäť potvrdil, že o projekt je medzi školami veľký záujem. Zaznamenali sme 50 nových škôl, zároveň platí, že ďalších 50 je v akomsi prechodnom stave, v minulom roku neboli aktívne a je otázkou, či nájdu riešenia ako v projekte pokračovať,“ zhrnul plusy a mínusy ročníka 2022/23 Cyril Janoško, koordinátor grassroots futbalu SFZ.

Novinkou ostatného ročníka bolo zavedenie on-line školení Grassroots Leader SFZ, zamerané na školenie trénerov s prinášať trénerom informácie ako viesť deti a riadiť samotný obsah športových aktivít v rámci projektu. „Myšlienka našla svoje uplatnenie, školenia predčili naše očakávania. Rád by som ešte dodal, že on-line školenia nie sú limitované pevnými termínmi a majú non-stop charakter. To znamená, že záujemca sa môže do vzdelávania zapojiť kedykoľvek a nie je viazaný termínmi,“ vysvetľuje Cyril Janoško.

Podľa jeho slov dospel projekt do fázy, kedy je nevyhnutné zamerať sa na skvalitnenie obsahu tréningových jednotiek. „Ak chceme posunúť úroveň projektu smerom vyššie, potrebujeme sa zamerať na trénerov a náplň športových aktivít v praxi. Súčasťou školení boli tiež on-line videá, prezradím, že už teraz pripravujeme pre trénerov brožúru so vzorovými tréningovými jednotkami, ktoré by mali posunúť obsahovú časť tréningov na vyššiu úroveň. Aktuálne je pripravená pracovná verzia, verím, že v druhej časti roka bude brožúra skompletizovaná a k dispozícii trénerom v rámci projektu Dajme spolu gól.“


zdroj: SFZ

Zaujímavosťou nasledujúceho ročníka je tiež ambícia organizátorov prepojiť projekt Dajme spolu gól s aktivitami futbalových Internacionálov SR, resp. pripraviť vo viacerých slovenských mestách detské festivaly DSG. „Naším zámerom je vytvoriť priestor pre spoločné stretnutia viacerých škôl v rámci okresov. Na ihrisku by sa tak zišlo niekoľko trénerov a detí z viacerých škôl zapojených do projektu a v rámci jednodňového festivalu by sme im mohli byť nápomocní z pohľadu skvalitnenia obsahu športových aktivít. Vítaným bonusom by bolo prepojenie týchto festivalov s aktivitami Internacionálov, aby boli deti blízko legiend a svojich vzorov tak, ako sa nám to podarilo počas nedávneho zápasu Internacionálov a futbalových legiend Slovenska a Česka v Piešťanoch,“ povedal Cyril Janoško.

Pre úplnosť dodajme, že detailné informácie v súvislosti s novým ročníkom projektu DSG budú zverejnené na webovom sídle dajmespolugol.sk od 21. augusta 2023.

Deti spolu s Internacionálmi SR a KLK počas zápasu legiend v Piešťanoch.
Deti spolu s Internacionálmi SR a KLK počas zápasu legiend v Piešťanoch.
autor: Roman Ferstl, zdroj: SFZ
Peter Zeman

Značky