logo
MLÁDEŽ A ROZVOJ

Od 1.7.2022 je online formou možné absolvovať školenie „SFZ Grassroots Leader Tréner detí“. Absolvent získa oprávnenie na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5 - 11 ročných) v školských projektoch SFZ (Dajme spolu gól, Playmakers) a v súťažiach prípraviek riadených ObFZ / RFZ.

Všetky informácie nájdete >> TU

NOVÝ ROČNÍK DAJME SPOLU GÓL

Chcete sa prihlásiť do projeku Dajme spolu gól? Kliknite sem!

Prihlasovanie bolo spustené v školskom roku 2023/2024 od 21.8.2023. Momentálne je pozastavené.

  • Postup registrácie MŠ a ZŠ nájdete >> TU! 
  • Rovnaký postup platí aj pre MŠ a ZŠ, ktoré boli zapojené minulý školský rok a potrebujú dodatokom k zmluve na nový školský rok.

Projekt Dajme spolu gól ma samostatnú webovú stránku, kde nájdete všetky zapojené školy a zrealizované aktivity

MATERSKÉ ŠKOLY

Slovenský futbalový zväz v rámci Grassroots programu vstupuje do ôsmeho školského roka s projektom „Dajme spolu gól“, ktorý je zameraný na popularizáciu futbalu u detí v materských školách (pravidelné pohybovo-športové aktivity so zameraním na futbal). V školskom roku 2023/24 ponúkame možnosť pokračovať tým materským školám, ktoré boli zapojené do projektu DSG v minulom školskom roku a zároveň ponúkame možnosť zapojiť do projektu novým materským školám alebo základným školám s materskou školou.

ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Slovenský futbalový zväz v školskom roku 2023/24 bude pokračovať aj na základných školách s projektom „Dajme spolu gól“. Zapojiť sa môžu školy, tzn. detí z 1.ročníkov základných škôl ako krúžkovou formou - záujmovú činnosť futbal. Do projektu môžu byť zapojené tie základné školy, ktoré realizovali projekt na materských školách v minulom školskom roku. Projekt je však otvorený aj ďalším základným školám, ich počet je však limitovaný, preto doporučujeme školám zaregistrovať sa v čo najskoršom termíne.

V prípade otázok o zapojení do projektu Dajme spolu gól nás kontaktujte na email: dajmespolugol@futbalsfz.sk