GRASSROOTS - Školenia trénerských licencií SFZ Grassroots Leader

Utorok, 14.3.2023 07:49 | Posledná aktualizácia 14.3.2023 15:58

zdroj: SFZ

BRATISLAVA (SFZ) - Školenie Grassroots Leader je určené pre učiteľov v materských školách a na 1. stupni ZŠ, pre vychovávateľky, učiteľov na základných školách, pre študentov vysokých škôl s pedagogickým zameraním, pre trénerov, aktívnych aj bývalých hráčov, ale aj pre rodičov a futbalových nadšencov.

Školenie je zamerané na základné informácie ako pracovať s deťmi od 5 do 11 rokov vo futbale, ako ich podporiť v snahe hrať futbal a pomocou futbalových aktivít získať pozitívne skúsenosti a zážitky.

"Tým, že Grassroots Leader je online školenie, pre ľudí od 18 rokov, môže sa človek vzdelávať z domáceho prostredia,“ hovorí Roman Pivarník, technický riaditeľ SFZ. „Obsah tvorí jedenásť tém, ktoré na seba nadväzujú, školenie tvorí 20 vyučovacích hodín. Školenie je určené pre tých, ktorí chcú pôsobiť a pracovať v amatérskom futbale a majú vzťah k deťom. Našou úlohou je vytvoriť im podmienky na vzdelávanie tak, aby mohli viesť deti v tréningovom procese. Cena školenia je symbolická, za 20 vyučovacích hodín zaplatí žiadateľ 15 eur. Využitie je široké, prakticky od vekovej kategórie U11 všetky kategórie smerom dole. Nespadajú sem síce akadémie, ale bavíme sa o amatérskom futbale a detskom futbale, kde sú tréneri s Grassroots Leader licenciou oprávnení pôsobiť.“

Držiteľ certifikátu Grassroots Leader získa oprávnenie na pôsobenie v amatérskom futbale pri organizácii aktivít voľnočasového futbalu nesúťažného charakteru, napríklad v škole alebo v klube. Nadobudnutá licencia takéhoto trénera oprávňuje na pôsobenie v rámci organizácie futbalových aktivít, tzv. „Futbalu pre všetkých“, vrátane futbalu pre zdravotne a intelektuálne znevýhodnených športovcov. Zaujímavá je tiež možnosť uplatniť sa v školských projektoch rozvoja futbalu SFZ, v projekte „Dajme spolu gól“ pri realizácii školských aktivít v MŠ a ZŠ, a v rámci ďalších projektov v rámci rozvoja futbalu v ZŠ, napríklad „Disney Playmakers.“

Rozsah školenia je 20 vyučovacích hodín a prebieha online formou. Podmienkou je absolvovať kompletný rozsah v priebehu 60-tich dní od začatia školenia, presnejšie po aktivácii začatia školenia, ktoré žiadateľ obdrží e-mailom. Školenie pozostáva z jednotlivých kapitol, ktoré je potrebné absolvovať v stanovenom poradí. Súčasťou jednotlivých kapitol je test, súčasťou školenia je tiež diskusia s tútorom školenia k absolvovaným témam, ktoré môže absolvovať žiadateľ osobne alebo telefonicky.

Grassroots Leader tréner získa oprávnenie na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5-11 ročných) v zápasoch v družstvách prípraviek ako hlavný tréner, a to v súťažných zápasoch prípraviek riadených Oblastným futbalovým zväzom (ObFZ) a v súťažiach prípraviek riadených Regionálnymi futbalovými zväzmi (RFZ). Ďalšou možnosťou je potom pôsobenie v družstvách prípraviek ako asistent pri trénerovi s vyššou trénerskou licenciou, ktoré hrajú súťaže prípraviek riadené RFZ a ObFZ.

Obsah školenia:

1. Úvod do školenia
2. Prvá pomoc vo futbale
3. Bezpečný futbal detí a mládeže
4. Pravidlá futbalu
5. Budovanie efektívneho prostredia pre dieťa
6. Hráč / Dieťa
7. Tréner / Učiteľ / Organizátor
8. Príprava, riadenie a vedenie detí počas aktivít a súťaží
9. Didaktika pohybových činností
10. Plánovanie pohybových aktivít
11. Praktická časť školenia

Po úspešnom absolvovaní školenia získa nový Grassroots Leader certifikát a štatút športového odborníka, ktorý bude evidovaný v jeho profile, v časti trénerské licencie, v Informačnom systéme slovenského futbalu (ISSF). Certifikát má platnosť tri roky a na predĺženie licencie bude po uplynutí tejto doby nutné absolvovať online seminár. V rámci kontinuálneho vzdelávanie je školenie akceptované aj pre držiteľov UEFA C, B a A licencie a absolventi získajú prístup k ďalším metodickým materiálom v rámci Grassroots futbalu cez platformy SFZ (napr.: batérie praktických ukážok futbalových aktivít v MŠ, ZŠ a cvičení pre kategóriu prípraviek).

Ak Vás trenerská licencia zaujala viete si ju zakúpiť cez tento link - https://ticketing.futbalsfz.sk/events/62189382c94364a0b2305e25 


zdroj: SFZ

Značky